CHO GÓC NHỌN XOY TRÊN TIA OX LẤY ĐIỂM A

  -  

Với giải bài bác 8.1 trang 96 SBT Toán 8 Tập 2 được soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học viên biết biện pháp làm bài xích tập môn Toán 8. Mời chúng ta đón xem:


Giải SBT Toán 8 Bài 8: các trường phù hợp đồng dạng của tam giác vuông

Bài 8.1 trang 96 sách bài bác tập Toán 8 Tập 2:Cho góc nhọn xOy.

Bạn đang xem: Cho góc nhọn xoy trên tia ox lấy điểm a

*

Trên tia Ox đem một điểm A làm thế nào để cho OA = 8,65cm.

Trên tia Oy lấy một điểm B sao để cho OB = 15,45cm

Vẽ AE vuông góc cùng với Oy, BF vuông góc cùng với Ox.

Biết độ dài đoạn trực tiếp BF = 10,25cm.

Độ lâu năm đoạn thẳng AE (lấy đúng chuẩn đến nhì chữ số thập phân) là:

A. 13,04 cm;

B. 18,31 cm;

C. 5,74 cm;

D. 5,73 cm.

Lời giải:

Xét ΔOEA với ΔOFB có:

OEA^=OFB^ = 900

O^chung

Suy ra, ΔOEA đồng dạng với ΔOFB

⇒AEBF  = OAOB  ⇒AE=  BF. OAOB  = 10,25  .  8,6515,45  ≈5,74  (cm)

Chọn C

Bài 44 trang 95 SBT Toán 8 Tập 2: cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 9cm, BC = 24cm. Đường trung trực của BC cắt đường thẳng AC trên D, cắt BC tại M. Tính độ nhiều năm của đoạn trực tiếp CD...

Bài 45 trang 95 SBT Toán 8 Tập 2: đến hình thang vuông ABCD (A^=D^=90°); AB = 6cm, CD = 12cm, AD = 17cm. Bên trên cạnh AD, đặt đoạn AE = 8cm...

Xem thêm: Tên Tệp Hợp Lệ Trong Hệ Điều Hành Windows, Giải Bài Tập Tin Học 10

Bài 46 trang 95 SBT Toán 8 Tập 2: cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 4cm, BC = 6cm. Kẻ tia Cx vuông góc cùng với BC (tia Cx với điểm A khác phía so với mặt đường thẳng BC)...

Bài 47 trang 95 SBT Toán 8 Tập 2: Trên mẫu vẽ hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết những cặp tam giác đồng dạng theo vật dụng tự các đỉnh tương xứng và lý giải vì sao chúng đồng dạng...

Bài 48 trang 95 SBT Toán 8 Tập 2: Cho tam giác ABC (A^=90°) bao gồm đường cao AH. Chứng minh rằng AH2 = BH.CH...

Bài 49 trang 96 SBT Toán 8 Tập 2: Đường cao của một tam giác vuông khởi đầu từ đỉnh góc vuông chia cạnh huyền thành nhị đoạn...

Bài 50 trang 96 SBT Toán 8 Tập 2: Tam giác vuông ABC (A^=90°) có đường cao AH cùng trung đường AM...

Bài 8.2 trang 96 SBT Toán 8 Tập 2: Tam giác ABC vuông trên A bao gồm đường cao AH = n = 10,85cm với cạnh AB = m = 12,5cm...

Xem thêm: Đọc Truyện - Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Bài 8.3 trang 96 SBT Toán 8 Tập 2: Cho tam giác ABC vuông trên A, chân H của con đường cao AH phân chia cạnh huyền BC thành nhì đoạn...