Cho Dãy Số 6;7;9;12;16;... Số Hạng Thứ 100 Của Dãy Là Số

  -  

Bài 5: cho dãy số: 6, 7, 9, 12, 16,….. Hỏi số 97 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy?

ta có < ( 4 - 1 ) : 1 + 1 > x ( 96 +1) : 2 + 6 = 200

vậy số 97 là số hạng sản phẩm công nghệ 200 nhiêu của dãy

Bài 6 : tìm số hạng thiết bị 100 của dãy số sau:

a, 1, 2, 9, 28, 65 ….

b, 3, 18, 48, 93, 153, …

bài làm:

a)

xét dãy số theo quy luật:

số sản phẩm công nghệ I : 1= 1

số thứ II : 3 = 1 + 2

số thiết bị III : 6 = 1 + 2 + 3

số đồ vật IV : 10 = 1 + 2 + 3 + 4

số trang bị V : 15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

....

Bạn đang xem: Cho dãy số 6;7;9;12;16;... số hạng thứ 100 của dãy là số

số hạng vật dụng 100:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 100

= 100 × ( 100 + 1 ) : 2 = 5 050.

b)

xét hàng số theo quy luật:

số thứ I : 3 = 3 + 15 x 0

số đồ vật II : 18 = 3 + 15 x 1

số sản phẩm công nghệ II I: 48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 = 3 + 15 x (1 + 2)

số đồ vật IV : 93 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3)

...

số vật dụng 100:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 +... + 15 x 99

= 3 + 15 x (1 + 2 + 3 + ... + 99)

= 3 + 15 x (99 + 1) x 99 : 2 = 74 253.

Xem thêm: “Thủ Lĩnh Thẻ Bài Sakura Thủ Lĩnh Thẻ Bài Phần 3 Tập 11, Sakura Thủ Lĩnh Thẻ Bài Phần 3 Tập 11

đáp số : a) 5 050 , b) 74 253


Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này núm nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
3 vote
GửiHủy
Đăng nhập nhằm hỏi đưa ra tiết


Hội vượt Rào Trả lời311

Cảm ơn

335


*

Đáp án:

Bài 5 : Số 97 là số hạng lắp thêm 200 của dãy

Bài 6 :a, 5050

b, 74253

Giải thích công việc giải:

Bài 5:

Ta gồm < ( 4 - 1 ) : 1 + 1 > x ( 96 +1) : 2 + 6 = 200

Đáp số :

Bài 6 :

a,

Xét dãy số theo quy luật:

Số thứ 1 : 1= 1

Số thứ hai : 3 = 1 + 2

Số máy 3 : 6 = 1 + 2 + 3

Số lắp thêm 4 : 10 = 1 + 2 + 3 + 4

Số sản phẩm 5 : 15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

....

Số sản phẩm công nghệ 100 : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 100 = 100 × ( 100 + 1 ) : 2 = 5050.

b,

Xét hàng số theo quy luật:

Số đầu tiên : 3 = 3 + 15 x 0

Số thứ 2 : 18 = 3 + 15 x 1

Số đồ vật 3: 48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 = 3 + 15 x (1 + 2)

Số máy 4 : 93 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3)

...

Xem thêm: Writing Unit 6 Lớp 12 Writing Trang 13 Sách Mới, Unit 6 Lớp 12 Writing

Số lắp thêm 100 : 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 +... + 15 x 99 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3 + ... + 99)

= 3 + 15 x (99 + 1) x 99 : 2 = 74253.

Đáp số : a, 5050

b, 74253

$#NOCOPY$

$ ext{BÔNG gởi bn star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar