Cho a gam fe vào 100ml

  -  

Câu 13934: Cho a gam fe vào 100 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M với Cu(NO3)2 1M. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92a gam hỗn kim loại tổng hợp loại với khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5 ). Quý giá của a là

A.

Bạn đang xem: Cho a gam fe vào 100ml

5,6

B.

Xem thêm: Top 19 Văn Miếu Được Xây Dựng Dưới Triều Đại Nào, Văn Miếu Được Xây Dựng Dưới Triều Đại Nào

11,2

C.

Xem thêm: Hãy Kể Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ (13 Mẫu), 6 Bài Văn Kể Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Lớp 5

8,4

D. 11,0


Giải bỏ ra tiết:

Vì ở đầu cuối có hỗn kim loại tổng hợp loại . Nên theo đề bài xích 2 kim loại đó đã là Fe với Cu 

Ta có phương trình nhường thừa nhận e 

e nhường 

Fe -2e => Fe+2 

x.....2x 

e nhận 

Cu2+ 2e => Cu 

0.1...0.2.......0.1 

4H+ + NO3- +3e= > NO + 2H2O 

0,08...0.28 

.................>0.06 

ta gồm 2x =0.2 + 0.06 

=> x=0.13 

m hóa học rắn giảm = m Fe ban đầu - m Cu sau bội nghịch ứng =0.13*56-0.1*64=0.88g 

lượng giảm của kim loại là : 1a -0.92a=0.08a 

0.08a=0.88 

=> a=11g

=> Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát