Cho 6 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng số đường thẳng đi qua 2 điểm

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho 6 điểm trong những số ấy ko gồm 3 điểm nào thẳng sản phẩm . Số toàn bộ các con đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm đã chỉ ra rằng ...

Bạn đang xem: Cho 6 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng số đường thẳng đi qua 2 điểm


*

Giải:

Dựa vào công thức đã cho:

(fracn.left(n-1 ight)2)

Ta có:

Số toàn bộ đường thẳng đi qua 6 điểm là:

(frac6.left(6-1 ight)2=15) (đường thẳng)


*

Số con đường thẳng trải qua trong 6 điểm đã cho là:

6.(6-1):2=6

6.5:2=30

30:2=15( mặt đường thẳng)

Đáp số: 15 con đường thẳng


cho 6 điểm trong đó ko gồm 3 điểm thẳng hàng, số toàn bộ các đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm đã đến là.....?


Áp dụng công thức:

(fracnleft(n-1 ight)2)

Ta có:

Số con đường thẳng đi qua 2 vào 6 điểm là:

(frac6.left(6-1 ight)2=15)(đường thẳng)

Đáp số: ..........

Xem thêm: Phân Tích Vẻ Đẹp Thúy Vân - Phân Tích Vẻ Đẹp Của Thúy Vân Ngắn Gọn, Hay Nhất


Cho 6 điểm vào đó không tồn tại 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các con đường thẳng đi qua hai điểm vào 6 điểm đã cho là ?


Cho 6 điểm trong đó không có 3 điểm như thế nào thẳng hàng. Số tất cả đường thẳng trải qua 2 vào 6 điêmt đã chỉ ra rằng : ..........đường thẳng


số con đường thẳng đi qua hai điểm trong 6 điểm đã đến là:

6x(6-1):2=6x5:2=30:2=15( con đường thẳng)

chúc chúng ta hok tốt


Cho 5 điểm trong những số ấy ko tất cả 3 điểm nào thẳng mặt hàng . Số toàn bộ các mặt đường thẳng đi qua 2 vào 5 điểm đã đến là....

Xem thêm: Bài 3 Trang 48 Sgk Toán Lớp 4 Bài 3 Trang 48, Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 48 Sgk Toán 4


Cho 6 điểm trong đó ko bao gồm 3 điểm làm sao thẳng hàng 

Số toàn bộ các đg thẳng đi qua 2 trong 6 điểm bên trên là 


Chọn một điểm bất kì, từ đặc điểm đó kẻ tới 5 điểm còn lại ta được 5 mặt đường thẳng cơ mà có toàn bộ 6 điểm => có 5 x 6 = 30 ( đường thẳng) nhưng bởi vậy số mặt đường thẳng đã có tính 2 lần nên số mặt đường thẳng thực tế là: 30 : 2 = 15 ( con đường thẳng)


cho 6 điểm trong những số đó ko tất cả 3 điểm như thế nào thẳng hàng. Số đường thẳng đi qua 2 điểm trong 6 điểm đã cho rằng ...


cho 6 điểm trong các số ấy ko bao gồm 3 điểm như thế nào thẳng hàng , số mặt đường thẳng đi qua 2 điểm vào 6 điểm đã cho là


Bài 1: đến 4 điểm A,B,C,D phân biệt. Vẽ 2 mặt đường thẳng trải qua 2 vào 4 điểm vẫn cho. Hỏi có thể vẽ được từng nào đường thẳng?

Bài 2:Cho 6 điểm A,B,C,D,E,F phân biệt. Hỏi tất cả bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm đã cho trong những trường đúng theo sau?

a) vào 6 điểm không tồn tại ba điểm làm sao thẳng hàng?

b) bao gồm 3 điểm trực tiếp hàng, bao gồm 4 điểm trực tiếp hàng

Bài 3: mang lại n điểm phân biệt trong những số ấy có đúng 7 điểm thẳng hàng. Kẻ những đường thẳng đi qua những cặp điểm trong n điểm đang cho. Có tất cả 190 đường thẳng. Search n=?

Mong mọi người giúp mình


Lớp 6 Toán
0
0
Gửi hủy

a, cho 10 điểm trong số đó ko có 3 điểm làm sao thẳng mặt hàng . Tính số đường thẳng trải qua 2 trong những điểm nói trên

b, mang lại n điểm trong các số ấy ko bao gồm 3 điểm làm sao thẳng hàng . Cứ qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng . Biết rằng có toàn bộ 105 con đường thẳng . Tính n


Lớp 6 Toán
1
0
giữ hộ Hủy

Mik gởi link cho chính mình rồi đó. Vào đó xem đi


Đúng 0

bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
xechieuve.com.vn