Cho 5 chữ số 2;5;7;9;4

  -  
Hãy nhập câu hỏi của bạn, xechieuve.com.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câutrả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.Bạn đang xem: Cho 5 chữ số 2 5 7 9 4

Có 5 chữ số có thể làm được hàng chục.

Bạn đang xem: Cho 5 chữ số 2;5;7;9;4

Có 4chữ số có thể làm được hàng chục.

Lập được số số là: 4.5 =20

Đáp số : 20 số

5 x 4 = 20 số

5 là số các số ở trên

4 với mỗi số thì ghép được với 4 số còn lại

~Chúc bạn học giỏi~

I love math

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Cho 5 chữ số 2 ; 5 ; 9 ; 7 ; 4 . Có thể lập được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ?

Đọc tiếp...

Để chọn chữ số hàng chục có 5 cách chọn.

Để chọn chữ số hàng đơn vi có 4 cách

Sốsố hạngcó hai chữ số khác nhau được lập từ các số trên là

5.4=20 (số hạng)

Dấu chấm là dấu nhân

Ta có :

Số 2 nối với 4 số còn lại . ta được 4 số

Số 5 nối với 4 số còn lại . ta được 4 số

Số 9 noi với 4 số còn lại . ta được 4 số

Số 7 nối với 4 số còn lại . ta được 4 số

Số 4 nối với 4 số còn lại . ta được 4 số

Vaycó thể lập được tất cả 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 x 5 = 20số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên

Số có dạng ab, với a; b là chữ số khácnhau và a khác 0

a có 5 chọn lựa (2; 5; 9; 7; 4)

b có 4 chọn lựa (loại 1 chữ số trùng với a)

Số các số lậpđươc : 5 x 4 = 20 số

Cho các chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Từ các chữ số trên có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số đôi một khác nhau thỏa mãn số đó chia hết cho 2 và chữ số 4, 5 phải luôn đứng cạnh nhau?

A.300 số

B.114 số

C.225 số

D.120 số

Đọc tiếp...

Xem thêm: Top 19 Giấc Mộng Ca Sĩ Mp3 Vanh Leg Hay Nhất 2022, Tải Bài Hát Giấc Mộng Ca Sĩ (Parody) Mp3

Ta có

*

nên d ∈ {2;4;6;8}

·Với d=2

1. Số cần lập có dạng

*

chọn c có 6 cách nên có 6 số thỏa mãn.

2.Số cần lập có dạng

*

chọn c có 6 cách nên có 6 số thỏa mãn

3. Số cần lập có dạng

*

*

chọn a có 6 cách nên có 6 số thỏa mãn.

Như vậy với d=2 có 6+6+6+6=24 số thỏa mãn.

· Tương tự với d=6; d=8

Vậy có tất cả 42+3.24=114 số thỏa mãn.

Chọn B.

Xem thêm: 1794 Có Chia Hết Cho 3 Không

Đọc tiếp...

Kiểm tra Toán lớp 6 Giải SGK Toán lớp 6 Giải SGK Ngữ văn lớp 6 Giải SGK Tiếng Anh lớp 6 Hỏi đáp Toán lớp 6 Hỏi đáp Ngữ văn lớp 6 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 6 αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()|/ℕℤℚℝℕ∗