CHO 400ML MỘT HỖN HỢP GỒM NITO

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho 400ml một láo lếu hợp gồm nito với hidrocacbon vào 900ml oxi dư rồi đốt.thể tích các thành phần hỗn hợp thu được sau khoản thời gian đốt là 1,4 lít. Sau khoản thời gian cho nước ngưng tụ còn 800ml hỗn hợp, tín đồ ta mang đến lội qua hỗn hợp KOH thấy còn 400ml khí. Những thể tích phần đa đo ở cùng đk nhiệt độ, áp suất. Công thức phân tử của HCHC là?Cho 400ml một láo lếu hợp bao gồm nito với hidrocacbon vào 900ml oxi dư rồi đốt.thể tích các thành phần hỗn hợp thu được sau thời điểm đốt là 1,4 lít. Sau khi cho nước dừng tụ còn 800ml láo hợp, người ta đến lội qua hỗn hợp KOH thấy còn 400ml khí. Những thể tích hồ hết đo sống cùng đk nhiệt độ, áp suất. Bí quyết phân tử của HCHC là?


*

Sơ thiết bị phản ứng :

CxHy + O2 → CO2 +H2O + O2 dư

lít: 1 4 2 a 0,5

Áp dụng định khí cụ bảo toàn nguyên tố đối với các yếu tắc C, H, O ta có :

*

Þ công thức của hiđrocacbon là C2H6


Đúng 0
bình luận (0)

Đốt cháy 400ml hơi 1 chất hữu cơ A đựng C, H, O trong 1800ml O2, thể tích hỗn hợp khí chiếm được là 2,6 lít. Sau khi cho hơi nước dừng tụ, chỉ từ 1400ml. Tiếp theo sau cho qua dung dịch NaOH đậm đặc thì chỉ từ lại 200ml (các thể tích khí đo được ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hóa học hữu cơ A là:

A.

Bạn đang xem: Cho 400ml một hỗn hợp gồm nito

C3H6O2

B. C3H6

C.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Ngắn Bằng Tiếng Anh Đơn Giản Nhất, Please Wait

 C3H8O

D.

Xem thêm: How Vietnamese Families Spend Their Tet Days, The Vietnamese Americans

 C3H8


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án A

Gọi công thức phân tử của A là CxHyOz.

*


Đúng 0

comment (0)

Đốt cháy 200 ml hơi một hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O vào 900 ml O2, thể tích tất cả hổn hợp khí thu được là 1,3 lít. Sau thời điểm ngưng tụ khá nước chỉ từ 700 ml. Tiếp sau cho qua hỗn hợp KOH dư chỉ từ 100 ml khí bay ra. Các thể tích khí đo làm việc cùng đk nhiệt độ, áp suất. CTPT của Y là

A. C3H8O2

B. C3H6O

C. C3H6O2

D. C3H8O


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án B

C3H6O


Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
xechieuve.com.vn