Cho 3.48 Gam Bột Mg

     

Theo ĐL bảo toàn e: ne cho=n e nhận= 0,29 mol → e nhận ở (4)= 0,29-0,21=0,08 mol

NO3-+ 8e+ 10H+ → NH4++ 3H2O (4)

0,08 → 0, 01 mol

Bảo toàn yếu tố N ta gồm

nN(KNO3)= nN(N2)+ nN (NH4+)=2.0,02+ 0,01= 0,05 mol= nKNO3= nK+

Muối chứa Mg2+: 0,145 mol, NH4+: 0,01 mol, K+: 0,05 mol, Cl-

Dùng bảo toàn năng lượng điện tích: 0,145.2+ 0,01.1+ 0,05= nCl-= 0,35 mol

→mmuối=m= 0,145.24+ 0,01.18+ 0,05.39+ 0,35.35,5= 18,035 gam

Đáp án D
Bạn đang xem: Cho 3.48 gam bột mg

Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam láo lếu hợp tất cả KNO3 với Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối khá của X so với khí H2 bằng 18,8). Tính cân nặng Cu(NO3)2 trong tất cả hổn hợp ban đầu?


A. 8,60 gam


B. 20,50 gam


C. 11,28 gam


D. 9,4 gam


Câu 2:


Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M cùng H2SO4 0,2M. Sau thời điểm các phản bội ứng hoàn toàn sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất ở đktc). Giá trị của V là:


A. 0,764


B. 0,448


C. 1,792


D. 0,672


Câu 3:


Cho láo hợp có 1,12 gam Fe với 1,92 gam Cu vào 400ml dung dịch chứa hỗn hợp tất cả H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X cùng khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Mang lại V ml hỗn hợp NaOH 1M vào hỗn hợp X thì lượng kết tủa nhận được là to nhất. Giá chỉ trị buổi tối thiểu của V là:


A. 360


B. 240


C. 400


D. 120


Câu 4:


Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam các thành phần hỗn hợp H gồm: S, FeS, FeS2 vào HNO3 dư được 0,48 mol NO2 và dung dịch X. Mang lại dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, thanh lọc kết tủa nung đến cân nặng không thay đổi thì khối lượng chất rắn nhận được là:


A. 17,545 gam


B. 18,355 gam


C. 15,145 gam


D. 2,4 gam


Câu 5:


Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH thu được hỗn hợp X. Cô cạn X, nhận được 8,56 gam tất cả hổn hợp chất rắn khan. Quý giá của m là:


A. 1,76


B. 2,13


C. 4,46


D. 2,84


Câu 6:


Oxi hóa trọn vẹn 3,1 gam photpho vào khí oxi dư. Cho toàn cục sản phẩm vào 200ml dung dịch NaOH 1M cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X. Khối lượng muối vào X là:


A. 12 gam
Xem thêm: Lý Thuyết Hình Chữ Nhật Có Phải Hình Thang Cân Không, Chứng Minh Hình Chữ Nhật Là Hình Thang Cân

B. 14,2 gam


C. 11, 1 gam


D. 16,4 gam


Bình luận


bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại xechieuve.com.vn


*

links
tin tức xechieuve.com.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


xechieuve.com.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


xechieuve.com.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập add email bạn đăng ký để đưa lại password
rước lại mật khẩu

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


xechieuve.com.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui mừng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com


Xem thêm: Tại Sao Ưu Tiên Phát Triển Công Nghiệp Nặng, Công Nghiệp Nặng

xechieuve.com.vn