Cho 29 Gam HỗN HợP GồM Al, Cu Và Ag TáC DụNg VừA đủ VớI 950 Ml Dung DịCh Hno3 1,5M, Thu đượC Dung DịCh ChứA M Gam MuốI V?

     

Câu 368307: Cho 29 gam láo hợp bao gồm Al, Cu, Ag tác dụng vừa đầy đủ với V lít hỗn hợp HNO3 1,5M, nhận được dung dịch cất 174,04 gam muối và 5,6 lít (đktc) tất cả hổn hợp X có hai khí ko màu không hóa nâu quanh đó không khí. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18,8. Giá trị của V là

A.

Bạn đang xem: Cho 29 gam hỗn hợp gồm al, cu và ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch hno3 1,5m, thu được dung dịch chứa m gam muối v?

1,90.

B. 1,75.

C.

Xem thêm: Soạn Bài Bến Quê Ngữ Văn 9 Ngắn Nhất Bài: Bến Quê, Soạn Bài Bến Quê Của Nguyễn Minh Châu

1,14.

D.

Xem thêm: Đặc Điểm Chung Của Vùng Núi Trường Sơn Bắc Là, Đặc Điểm Của Vùng Núi Trường Sơn Bắc:

1,15.


X bao gồm hai khí ko màu không hóa nâu ko kể không khí cùng MX = 37,6 buộc phải X tất cả 2 khí là N2 cùng N2O

→ Số mol N2O với N2

Nếu bội nghịch ứng không tạo thành NH4+:

QT dìm e: 2N+5 + 8e → 2N+1 2N+5 + 10e → N2

→ nNO3 (muối) = ne nhấn = 8nN2O + 10nN2

→ mmuối = mKL + mNO3(muối) ≠ mmuối thực tế

=> bội phản ứng bao gồm tạo muối hạt NH4+

Đặt số mol của NH4NO3 là x mol

QT dìm e:

2N+5 + 8e → 2N+1

2N+5 + 10e → N2

N+5 + 8e → N-3

Bảo toàn e gồm ne thừa nhận = ne dường = nNO3(muối kim loại)

→ mmuối = mKL + mNH4NO3 + mNO3 (kim loại) = 174,04 → x

Bảo toàn thành phần N: nHNO3 = nNO3(muối kim loại) + 2nNH4NO3 + 2nN2 + 2nN2O


Đáp án : A
(20) comment (0) giải thuật

Giải chi tiết:

X gồm hai khí không màu ko hóa nâu kế bên không khí với MX = 37,6 yêu cầu X tất cả 2 khí là N2 (a mol) với N2O (b mol)

Ta có: a + b = 0,25 và 28a + 44b = 0,25.37,6 => a = 0,1 với b = 0,15

Nếu bội phản ứng không tạo thành NH4+:

QT thừa nhận e:

2N+5 + 8e → 2N+1

2N+5 + 10e → N2

→ nNO3 (muối) = ne nhận = 8nN2O + 10nN2 = 8.0,15 + 10.0,1 = 2,2 mol

→ mmuối = mKL + mNO3(muối) = 29 + 2,2.62 = 165,4 gam ≠ 174,04 gam

=> làm phản ứng gồm tạo muối NH4+

Đặt số mol của NH4NO3 là x mol

QT nhấn e:

2N+5 + 8e → 2N+1 (N2O)

2N+5 + 10e → N2 (N2)

N+5 + 8e → N-3 (NH4+)

Bảo toàn e: ne nhấn = ne nhường = nNO3(muối kim loại) = 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4+ = 8x + 2,2 (mol)

→ mmuối = mKL + mNH4NO3 + mNO3 (kim loại) → 29 + 80x + 62(8x + 2,2) = 174,04 → x = 0,015

Bảo toàn yếu tố N: nHNO3 = nNO3(muối kim loại) + 2nNH4NO3 + 2nN2 + 2nN2O = 2,85 mol

→ V = 2,85 : 1,5 = 1,9 lít 

Đáp án A


lời giải sai Bình thường tương đối hay hết sức Hay
Xem comment
*
*
*
*
*
*
*
*

thắc mắc trước Câu tiếp theo


Hỗ trợ - hướng dẫn


*
Tel:
024.7300.7989
Hotline:
1800.6947
*

xechieuve.com.vn

Đăng nhập

Đăng ký thông tin tài khoản

nạp tiền vào tài khoản


Đăng cam kết nhận tư vấn
*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 024.7300.7989 - hotline: 1800.6947

xechieuve.com.vn

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Số 82 Dịch Vọng Hậu - cầu giấy - Hà Nội