Cho 13.44 lít khí clo

  -  

Cho 13,44 lít khí clo (đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH làm việc 1000C. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên gồm nồng độ là


+) nKCl = 0,5 mol

+) 3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

0,6 mol ← 0,5 mol

( = > ,,C_M,,KOH = 0,24M)


*
*
*
*
*
*
*
*

Để khử độc khí clo dư vẫn thoát ra trong phòng thí nghiệm, người ta cần sử dụng hóa hóa học nào sau đó là tối ưu nhất?


Nung đỏ 1 dây sắt rồi đưa nhanh vào bình chứa khí clo dư, làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được sản phẩm là


Khi mở vòi nước máy sẽ sở hữu mùi lạ khá hắc. Đó là do nước trang bị còn giữ lại vết tích của chất gần cạnh trùng. Đó chính là clo và fan ta phân tích và lý giải khả năng loại trừ vi khuẩn của clo là do


Trong phòng xem sét nếu không tồn tại HCl đặc, nhằm điều chế clo ta hoàn toàn có thể thay thế bằng hỗn vừa lòng nào sau đây?


Cho khí clo dung nạp hết trong dung dịch NaOH dư, đun cho nóng (100oC) thu được dung dịch gồm chứa 11,7 gam muối NaCl. Thể tích khí clo sẽ hấp thụ là


Dẫn nhì luồng khí clo trải qua dung dịch NaOH: hỗn hợp 1 loãng với nguội; hỗn hợp 2 đậm đặc cùng đun nóng mang lại 100oC. Giả dụ lượng muối hạt NaCl hình thành trong nhì dung dịch đều nhau thì tỉ trọng thể tích clo đi qua 2 hỗn hợp trên theo tỉ trọng là


Cho 13,44 lít khí clo (đktc) trải qua 2,5 lít hỗn hợp KOH ở 100oC. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cục bộ lượng KCl ra đời cho tính năng với dung dịch AgNO3 dư thu được 71,75 gam kết tủa. Dung dịch KOH trên bao gồm nồng độ là


Cho 21,8 gam hỗn hợp X tất cả Al, Fe và Zn đốt vào khí clo dư thu được 57,3 gam hỗn hợp muối Y. đến Y vào dung dịch AgNO3 dư nhận được kết tủa có cân nặng là


Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hóa trị ko đổi) trong hỗn hợp khí Cl2 với O2. Sau phản ứng thu được 23 gam hóa học rắn cùng thể tích khí sẽ phản ứng là 5,6 lít (đktc). Sắt kẽm kim loại M là


Thực hiện thí nghiệm pha chế clo theo sơ đồ dùng sau:

*

Cho những nhận định sau:

(a) Bình cất dung dịch NaCl dùng làm giữ khí HCl.

Bạn đang xem: Cho 13.44 lít khí clo

(b) Bình đựng dung dịch H2SO4 quánh để giữ lại hơi nước.

(c) Bông tẩm dung dịch xút có thể thay bằng tẩm nước.

(d) có thể thay chất rắn vào bình cầu thành dung dịch tím.

Xem thêm: Tính Thành Phần Phần Trăm Theo Khối Lượng, Công Thức Tính Phần Trăm Khối Lượng

Số nhận định và đánh giá chính xác là:


Hòa tan trọn vẹn m gam KMnO4 trong hỗn hợp HCl đặc, rét thu được 4,48 lít khí Cl2 (đktc). Cực hiếm m là:


Thể tích khí clo (đktc) và cân nặng natri buộc phải dung để điều chế 4,68 gam NaCl, hiệu suất phản ứng 80% là (cho mãng cầu = 23 ; Cl = 35,5)


Dẫn 2 luồng khí clo đi qua 2 hỗn hợp KOH: dung dịch trước tiên loãng cùng nguội, dung dịch thứ hai đậm đặc với đun nóng sinh hoạt 1000 C. Nếu lượng muối KCl hiện ra trong 2 dung dịch đều bằng nhau thì phần trăm thể tích khí clo trải qua dung dịch KOH trước tiên và dung dịch thứ hai là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam lếu láo hợp có Cu, Fe cần vừa đủ 4,48 lít khí Cl2 (đktc), nhận được 23 gam tất cả hổn hợp muối. Cực hiếm của m là


Khi đến M chức năng vừa đủ với khí clo chiếm được MCl2, trong các số ấy M chiếm phần 47,41% về khối lượng. Xác minh kim loại M.


Cho 6,72 lít clo (đktc) tính năng với 5,6 gam sắt nung rét rồi lấy chất rắn chiếm được hoà vào nước và khuấy phần nhiều thì trọng lượng muối trong dung dịch thu được là: (Cho fe = 56; Cl = 35,5)

 


Đốt m gam bột Al vào bình đựng khí clo dư. Phản nghịch ứng chấm dứt thấy trọng lượng chất rắn trong bình tăng 106,5 gam. Khối lượng Al vẫn tham gia phản ứng là:


Sục khí clo dư vào hỗn hợp chứa những muối NaBr cùng NaI mang đến phản ứng hoàn toàn ta chiếm được 1,17 gam NaCl. Số mol của hỗn hợp muối ban đầu là:


Hấp thụ không còn V lít khí Cl2 (đktc) vào 600 ml hỗn hợp NaOH 0,6M (ở ánh sáng thường) thu được dung dịch Y đựng 3 chất tan tất cả cùng mật độ mol. Giá trị của V là


Đun lạnh 48,2 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm KMnO4 với KClO3, sau một thời gia nhận được 43,4 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp HCl đặc, sau phản bội ứng nhận được 15,12 lít Cl2(đktc) và dung dịch tất cả MnCl2, KCl cùng HCl dư.Số mol HCl làm phản ứng là


Cho m gam KMnO4 công dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được dung dịch X cất HCl dư với 28,07 gam nhì muối và V lít khí Cl2 (đktc). Lượng khí Cl2 ra đời oxi hóa hoàn toản 7,5 gam láo lếu hợp bao gồm Al và sắt kẽm kim loại M có có tỉ trọng mol Al : M = 1: 2. Kim loại M là


Điều chế Cl2 từ bỏ HCl với MnO2. Cho tổng thể khí Cl2 pha chế được qua dung dịch NaI, sau làm phản ứng thấy gồm 12,7 gam I2 sinh ra.

Xem thêm: Bài Tập Câu Điều Kiện Loại 1 Lớp 6 Chuyên Đề Câu Điều Kiện Loại 1

Khối lượng HCl đã sử dụng là:


Cho 8,7 gam MnO2 công dụng với dung dịch HCl đậm đặc hiện ra V lít khí Cl2 (ở đktc). Công suất phản ứng là 85%. V có mức giá trị là:


Cho 25 gam nước clo vào một trong những dung dịch gồm chứa 2,5 gam KBr thấy dung dịch rời sang màu đá quý đậm với KBr vẫn tồn tại dư. Sau thí nghiệm, giả dụ cô cạn dung dịch thì còn sót lại 1,61 gam hóa học rắn khan. Biết năng suất phản ứng là 100%, mật độ % của nước clo là


Hỗn vừa lòng khí A bao gồm clo cùng oxi. A phản bội ứng vừa không còn với một lếu láo hợp có 4,8 gam Mg và 8,1 gam Al tạo nên 37,05 gam láo hợp những muối clorua cùng oxit của hai kim loại. Phần trăm theo thể tích của clo trong láo lếu hợp thuở đầu là:


mang lại 0,448 lít Cl2 và 0,224 lít H2 (đktc) chức năng với nhau rồi hòa tan sản phẩm vào 19,270 gam nước ta thu được dung dịch A. Rước 60 gam dung dịch A trên cho tính năng với dung dịch AgNO3 rước dư nhận được 8,61 gam kết tủa. Hiệu suất làm phản ứng thân H2 cùng Cl2?