CHO 12G HỖN HỢP FE VÀ CU

  -  
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho 12 gam hỗn hợp tất cả Fe và Cu tác dụng với 200ml dung dịch HCl 2M thì thu được 2,24 lít khí (đktc).

Bạn đang xem: Cho 12g hỗn hợp fe và cu

a. Tính yếu tố % về cân nặng mỗi sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

b. Tính độ đậm đặc mol/l của các chất trong hỗn hợp sau bội nghịch ứng.


*

cho 12gam tất cả hổn hợp a tất cả fe và cu công dụng hoàn toàn cùng với 200ml HCl, phản nghịch ứng chiếm được 2,24 lít khí (ở đktc)

a.Viết phương trình hóa học xảy ra

b. Tính thành phần phần phần trăm khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp (A)

c.Tính mật độ mol của hỗn hợp HCl đã dùng


*

PTHH: (Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2uparrow)

Ta có: (n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1left(mol ight)=n_Fe)

(Rightarrowleft{eginmatrixn_HCl=0,2left(mol ight)\\%m_Fe=dfrac0,1cdot5612cdot100\%approx46,67\%endmatrix ight.) (Rightarrowleft{eginmatrixC_M_HCl=dfrac0,20,2=1left(M ight)\\%m_Cu=53,33\%endmatrix ight.)


(Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2)

Cu không phản ứng

(nH_2=nFe=dfrac2,2422,4=0,1mol)

( ightarrow mFe=0,1.56=5,6gam)

( ightarrow\%mFe=dfrac5,612.100\%=46,left(6 ight)\%)

( ightarrow\%mCu=100\%-46,left(6 ight)\%=53,left(3 ight)\%)

c)

(CM_HCl=dfrac0,1.20,2=1M)


a fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2

nH2= 2,24 /22,4=0,1 mol

nFe=nH2=0,1 mol

mFe=0,1.56=5.6 g

mCu=12-5,6=6,4g

%mfe=5,6/12 .100%=46,67

%mCu=100%-46,67%=53,33%

n HCl=0,05 mol

CM ddHCl= 0,2/0,2=1M


Cho 12g tất cả hổn hợp (A) gồm kim loại Fe cùng Cu tác dụng hoàn toàn với 200ml hỗn hợp HCl, phản nghịch ứng hoàn thành thu được 2,24 lít khí (đktc)a. Viết phương trình hóa học xảy rab. Tính nhân tố phần trăm khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp (A) c. Tính mật độ mol của hỗn hợp HCl sẽ dùng


(n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1(mol)\a,PTHH:Fe+2HCl o FeCl_2+H_2\b,n_Fe=n_H_2=0,1(mol)\Rightarrow m_Fe=0,1.56=5,6(g)\Rightarrow \%_Fe=dfrac5,612.100\%=46,67\%\Rightarrow \%_Cu=100\%-46,67\%=53,33\%\c,n_HCl=2n_H_2=0,2(mol)\Rightarrow C_M_HCl=dfrac0,20,2=1M)


Hòa rã 12 gam lếu hợp gồm Fe cùng Cu bằng 200ml hỗn hợp HCl, thu được tối đa 2,24 lít hiđro (đktc) và chất rắn Aa) tính cân nặng chất rắn Ab) tính nồng độ mol của dug dịch HCl buộc phải dùngc) tính % (m) các kim loại trong hỗn hợp ban đầu


(n_Fe=dfrac2,2422,4=0,1left(mol ight))

Pt : (Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2|)

1 2 1 1

0,1 0,2 0,1

a) (n_Fe=dfrac0,1.11=0,1left(mol ight))

(m_Fe=0,1.56=5,6left(g ight))

⇒ (m_Cu=12-5,6=6,4left(g ight))

b) (n_HCl=dfrac0,1.21=0,2left(mol ight))

 200ml = 0,2l

(C_M_ddHCl=dfrac0,20,2=1left(M ight))

c) 0/0Fe = (dfrac5,6.10012=46,67)0/0

0/0Cu = (dfrac6,4.10012=53,33)0/0

 Chúc bàn sinh hoạt tốt


Cho 3,68 gam láo lếu hợp tất cả Al và Zn công dụng với một số lượng vừa đủ dung dịch HCl 10%, chiếm được 2,24 lít khí H 2 (ở đktc).

Xem thêm: Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Nối Tiếp

a/ xác định % cân nặng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b/ Tính nồng độ % những muối có trong hỗn hợp sau phản nghịch ứng.


Câu 6:Cho 9 gam hỗn hợp bao gồm Al cùng Cu tác dụng với lượng dư dung dịch HCl độ đậm đặc 20% . Sau phản nghịch ứng thu được 1,344 lít khí (ở đktc).

Xem thêm: Danh Sách Trường Đại Học Xét Tuyển Học Bạ Hà Nội, Tphcm Năm 2022

a, Tính % về trọng lượng các sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu 

b,Tính trọng lượng dung dịch HCl đã dùng . Biết rằng lượng hỗn hợp HCl đã sử dụng được đem dư 10% so với lượng quan trọng cho phản bội ứng.


Cho 30,7 gam láo lếu hợp gồm kẽm và sắt chức năng hoàn toàn với dung dịch HCl 2M, sau bội phản ứng chiếm được 11,2 lít khí ngơi nghỉ đktc. A) Tính thành phần tỷ lệ theo trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong lếu hợp ban sơ b) Tính thể tích dung dịch HCl sẽ phản ứng


a,(n_H_2=dfrac11,222,4=0,5left(mol ight))

PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Mol: x x

PTHH: fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Mol: y y

Ta có: (left{eginmatrix65x+56y=30,7\x+y=0,5endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx=0,3left(mol ight)\y=0,2left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow\%m_Zn=dfrac0,3.65.100\%30,7=63,52\%;\%m_Fe=100\%-63,52\%=36,48\%)

b,

PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Mol: 0,3 0,6

PTHH: sắt + 2HCl → FeCl2 + H2

Mol: 0,2 0,4

nHCl = 0,6+0,4 = 1 (mol)

(V_ddHCl=dfrac12=0,5left(l ight)=500left(ml ight))

 


Đúng 2

bình luận (0)

Câu 1: Cho 7,2 gam láo hợp bao gồm Fe với Fe2O3 tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp HCl 12,5 % thu được dung dịch A cùng 2,24 lít khí B ( ngơi nghỉ đktc ) . A . Tính thành phần tỷ lệ theo khối lượng mỗi chất trong láo hợp thuở đầu . B . Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch A. ( C1 = 35,5 , H = 1 , fe = 56,0 = 16 )


Lớp 9 hóa học
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

bình luận (0)

cho m gam các thành phần hỗn hợp Fe với Cu công dụng với lượng dư hỗn hợp axit H2S04 loãng thì chiếm được 8,96 lít khí (đktc) .Sau phản bội ứng thấy còn 5 g hóa học rắn không tan .Tính yếu tắc % về trọng lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu 


Lớp 9 hóa học
1
0
Gửi bỏ

(n_H_2=dfrac8,9622,4=0,4left(mol ight))

PTHH: sắt + H2SO4 → FeSO4 + H2

Mol: 0,4 0,4

(m_Fe=0,4.56=22,4left(g ight))

(m_hh=22,4+5=27,4left(g ight))

(\%m_Fe=dfrac22,4.100\%27,4=81,75\%;\%m_Cu=100-81,75=18,25\%)


Đúng 1

comment (0)

cho 2,16 gam lếu láo hợp gồm Al và Cu chức năng vừa đủ với 200 gam dung dịch H2SO4 loãng sau phản nghịch ứng thu được 0,672 lít khí ( đktc ) a) viết PTHHb) tính thành phần xác suất theo khối lượng của mỗi kim loại trong láo lếu hợp lúc đầu ?c) tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch H2SO4 vẫn dùng

 


Lớp 9 hóa học
1
0
nhờ cất hộ Hủy

a) PTHH: 2Al + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 3H2

b) (n_H_2=dfrac0,67222,4=0,03left(mol ight))

PTHH: 2Al + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 3H2

_____0,02 (left{eginmatrix\%Al=dfrac0,02.272,16.100\%=25\%\\%Cu=100\%-25\%=75\%endmatrix ight.)

c) mH2SO4 = 0,03.98 = 2,94 (g)

=> (C\%left(H_2SO_4 ight)=dfrac2,94200.100\%=1,47\%)


Đúng 1

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
xechieuve.com.vn