Chiếu Đồng Thời Hai Bức Xạ Có Bước Sóng

  -  
*Bạn đang xem: Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng

*

Ngữ văn 12 Toán học 12 giờ đồng hồ Anh 12 vật dụng lí 12
*
chất hóa học 12
*
Sinh học 12
*
lịch sử vẻ vang 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ Anh 11 vật dụng lí 11

Câu hỏi Chiếu mặt khác hai bức xạ bao gồm bước sóng (0,452mu m) với (0,243mu m) vào catốt của một tế bào quang điện. Sắt kẽm kim loại làm catốt có giới hạn quang năng lượng điện là (0,5mu m). Vận tốc ban sơ cực đại của các electron quang năng lượng điện bằng

A (9,24.10^3m/s)B (2,29.10^4m/s)C (1,34.10^6m/s)D (9,61.10^5m/s)


Xem thêm: Cách Giải Nhanh Bất Phương Trình Bậc 2 Vô Nghiệm Khi Nào, Tìm M Để Bất Phương Trình Vô Nghiệm

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(frachclambda _0 = A + fracmv_0^22)

Mà:

(A = frachclambda _0 = frac6.625.10^ - 34.3.10^80,5.10^ - 6 = 3,975.10^ - 19J)

Vận tốc electron cực to ứng cùng với kích thích bởi bức xạ tất cả bước sóng ngắn nhất, ta có:

(eginarraylfrachclambda _2 = A + frac12mv_0^2\ Leftrightarrow frac6,625.10^ - 34.3.10^80,243.10^ - 6 = 3,975.10^ - 19 + frac12.9,1.10^ - 31.v_0^2\ Leftrightarrow v = 9,61.10^5m/sendarray)


*
câu hỏi trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - xem ngay


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ chế độ


Xem thêm: Ca Dao, Tục Ngữ, Thành Ngữ Tục Ngữ Nói Về Lòng Tự Trọng Hay Nhất 2021

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép xechieuve.com.vn nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.