CHẤT THAM GIA CẤU TẠO HOOCMON

     

Stêrôit: Là lipit có kết cấu mạch vòng, có đặc điểm lưỡng cực -> tham gia kết cấu nên màng sinh hóa học và 1 số hoocmôn

Đáp án phải chọn là: A


Sinh học xuất xắc sinh vật học (tiếng Anh: biology xuất phát điểm từ Hy Lạp với bios là việc sống cùng logos là môn học) là 1 trong môn khoa học nghiên cứu và phân tích về thế giới sinh vật. Nó là một nhánh của khoa học tự nhiên, tập trung nghiên cứu các cá thể sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau với với môi trường. Nó mô tả những điểm sáng và tập tính của sinh vật (ví dụ: cấu trúc, chức năng, sự phân phát triển, môi trường thiên nhiên sống), phương pháp các cá thể và loài trường tồn (ví dụ: mối cung cấp gốc, sự tiến hóa và phân bổ của chúng).

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cấp trung học phổ thông, năm trước tiên nên tất cả nhiều đồng đội mới đến từ những chỗ xa hơn vì ngôi trường mới lại mọi khi lại xa công ty mình hơn. Được biết bên ngoài kia là một nhân loại mới khổng lồ và nhiều điều thú vị, một trang new đang chò chờ chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng phù hợp mã bớt giá