CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẤN

  -  
*

*

Tóm tắt Lý thuyết Sinh 12 bài xích 16 cấu tạo di truyền của quần thể tự thụ phấn cùng quần thể giao hợp gần ngắn gọn, xuất xắc nhất. Tổng hợp toàn cục Lý thuyết Sinh 12 đầy đủ, bỏ ra tiết.

Bạn đang xem: Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn

I. CÁC ĐẶC TRƯNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ

1. Khái niệm quần thể:

Quần thể là tập hợp những cá thể thuộc loài, cùng phổ biến sống trong một khoảng không gian xác định, mãi sau qua thời hạn nhất định, giao phối với nhau sinh ra vắt hệ sau. (quần thể giao phối)

2. Vốn gen: tập hợp tất cả các alen gồm trong quần thể ở 1 thời điểm xác định.

- Đặc điểm của vốn ren được diễn tả ở tần số alen với thành phần loại gen của quần thể:

+ Tần số alen: phần trăm số lượng alen kia trên tổng số lượng các loại alen khác biệt của gen kia tại thời khắc xác định.

Tần số kha khá của 1 alen hoàn toàn có thể được tính bằng tỉ lệ tỷ lệ số giao tử của alen kia trong quần thể.

Ví dụ: P: x AA + y Aa + z aa = 1

Tần số alen A = x + y/2; Tần số alen a = z + y/2

+ Tần số thứ hạng gen: tỉ lệ thành phần số thành viên có hình dáng gen đó trên tổng số thành viên có trong quần thể.

Ví dụ: Một quần thể cây đậu Hà Lan tất cả 1000 cây, trong những số ấy 500 cây có kiểu gene AA, 200 cây tất cả kiểu ren Aa, 300 cây gồm kiểu gen aa.

Tần số đẳng cấp gen AA = 500/1000 = 0,5

Tần số hình dáng gen Aa = 200/1000 = 0,2

Tần số đẳng cấp gen aa = 300/1000 = 0,3

II. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẤN VÀ GIAO PHỐI GẦN

1. Khái niệm

Quần thể tự phối là quần thể mà trong các số đó các cá thể không bao gồm sự giao phối ngẫu nhiên với nhau, con được sinh ra do quy trình tự thụ phấn (hay giao phối cận huyết). Đây là dạng quánh trưng phần lớn chỉ có ở quần thể thực vật.

Xem thêm: 6 Mẫu Tóm Tắt Bài Bức Thư Của Thủ Lĩnh Da Đỏ, Tóm Tắt Bài Bức Thư Của Thủ Lĩnh Da Đỏ

Quần thể từ phối làm cho quần thể dần tạo thành các chiếc thuần chủng có kiểu gen (KG) khác nhau.

- kết cấu DT của quần thể từ phối đổi khác qua các thế hệ theo phía giảm dần tỉ lệ dị hòa hợp và tăng dần tỉ lệ đồng hợp, nhưng không làm biến hóa tần số alen

2. Đặc trưng dt của quần thể trường đoản cú phối:

Sự biến hóa thành phần hình dạng gen của quần thể từ phối qua các thế hệ:

*

ngày càng bớt dần, số thành viên đồng hợp gia tăng dần, quần thể dần dần bị chia thành các loại thuần gồm kiểu ren khác nhau, làm bớt tính phong phú của sinh vật.

+ Trong quy trình tự phối liên tục qua những thế hệ:tần số những alen không cố đổi, chỉ gồm tần số các kiểu gen nỗ lực đổi.

III. DẠNG BÀI TẬP

1. Dạng 1: Tính tần số alen của quần thể

1 quần thể gồm tần số các kiểu ren lần lượt là: xAA + yAa + zaa = 1 

Tần số kha khá của 1 alen hoàn toàn có thể tính bởi tỉ lệ tỷ lệ số giao tử của alen kia trong quần thể.

Gọi fA;fa lần lượt là tần số alen A với a thì ta có công thức tính tần số alen như sau:

*

Các quần thể chỉ có một kiểu gen giỏi thiếu thành phần làm sao thì ta rất có thể loại bỏ x, y hoặc z khớp ứng trong công thức.

2. Dạng 2 Tính thành phần vẻ bên ngoài gen trong quần thể nội phối (tự thụ phấn, trường đoản cú phối)

Xét 1 gen bao gồm 2 alen A với a. Mang sử quần thể thuở đầu có 100% Aa với n là số thay hệ từ bỏ phối.

Xem thêm: Trung Bình Cộng Của 4 Số Bằng 25, Câu Hỏi Của Thaomy

 

*

Chú ý: ví như quần thể ban sơ không buộc phải là 100% Aa mà có dạng: xAA + yAa + zaa = 1

Qua n vậy hệ từ bỏ phối thì ta đề xuất nhân thêm với tỷ lệ tương ứng của nó tinh vi hơn. Cơ hội này, tỉ lệ thứ hạng gen Aa, AA, aa thứu tự là:

*

Các quần thể chỉ bao gồm một hình dáng gen hay thiếu thành phần nào thì ta rất có thể loại quăng quật x, y hoặc z tương xứng trong công thức.