Cặp Chất Không Xảy Ra Phản Ứng Là

     

Hòa tan không còn 24,16 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Cu cùng Fe3O4 trong hỗn hợp HCl loãng dư thấy sót lại 6,4 gam Cu không tan. Còn mặt khác hòa tan không còn 24,16 gam hỗn hợp trên vào 240 gam dung dịch HNO3 31,5% (dùng dư) thu được dung dịch Y. Mang lại 600 ml hỗn hợp NaOH 2M vào hỗn hợp Y. Lọc quăng quật kết tủa, cô cạn dung dịch nước lọc, tiếp đến nung tới cân nặng không song thu được 78,16 gam rắn khan. độ đậm đặc C% của Cu(NO3)2 trong hỗn hợp Y tất cả giá trị ngay sát nhất với
Bạn đang xem: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

Cho m gam tất cả hổn hợp X bao gồm Cu với Fe vào hỗn hợp H2SO4loãng (dư) , hoàn thành phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Cân nặng của sắt trong 2m gam X là


Cho m gam Mg vào dung dịch đựng 0,06 mol AgNO3và 0,15 mol Cu(NO3)2, sau một thời hạn thu được 11,664 gam hóa học rắn và dung dịch X chứa 2 muối. Tách bóc lấy kết tủa, thêm tiếp 5,04 gam bột fe vào dung dịch X, sau khi các phản bội ứng hoàn toàn, nhận được 5,616 gam chất rắn. Cực hiếm của m là:


Cho 9,2 gam các thành phần hỗn hợp X có Mg với Fe vào dung dịch tất cả hổn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2, thu được chất rắn Y (gồm 3 kim loại) cùng dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), chiếm được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử của S+6, nghỉ ngơi đktc). Mang lại dung dịch NaOH dư vào Z, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, chiếm được 8,4 gam các thành phần hỗn hợp rắn. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của fe trong X là


Cho 14,4 gam hỗn hợp Fe, Mg với Cu (số mol mỗi sắt kẽm kim loại bằng nhau) công dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), thu được dung dịch X cùng 2,688 lít (đktc) hỗn hợp có 4 khí N2, N2O, NO và NO2 trong những số đó hai khí N2 và NO2 gồm số mol bởi nhau. Cô cạn cẩn thận toàn cỗ X thu được 58,8 gam muối bột khan. Số mol HNO3 vẫn tham gia bội nghịch ứng là


Trộn 8,1 gam Al cùng với 35,2 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, Fe3O4, FeO, Fe2O3và Fe(NO3)2, thu được tất cả hổn hợp Y. Phối hợp hết Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HC1 và 0,15 mol HNO3đến phản bội ứng trả toàn, thu được hỗn hợp Z (không có NH4+) cùng 0,275 mol hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Mang đến dung dịch AgNO3dư vào Z đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp M; 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N+5) và 280,75 gam kết tủa. Phần trăm trọng lượng của Fe(NO3)2, trong Y là
Xem thêm: Câu Hỏi Giải Bóng Chuyền Vtv Cup Gồm 9 Đội Bóng Tham Dự, Trong Đó

Để bảo đảm an toàn vỏ tàu làm bằng vật liệu thép phần ngâm ngập nước biển, bạn ta gắn thêm thêm kim loại M vào vỏ tàu. Sắt kẽm kim loại M rất có thể là


Cho tất cả hổn hợp Cu với Fe2O3 vào hỗn hợp HCl dư. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X cùng một lượng hóa học rắn không tan. Muối hạt trong dung dịch X là


Có 4 hỗn hợp muối riêng rẽ biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Trường hợp thêm hỗn hợp KOH (dư) vào 4 dung dịch trên, thêm tiếp dung dịch NH3 sệt (dư) vào thì sau khi hoàn thành các phản bội ứng số chất kết tủa chiếm được là


Hòa rã 8,4 gam fe vào 500 ml dung dịch X bao gồm HCl 0,2M với H2SO4 0,1M. Cô cạn hỗn hợp thu được sau phản ứng thì thu được từng nào gam muối hạt khan?
Xem thêm: Tải Bài Văn Mẫu Lớp 6: Kể Về Một Cuộc Thăm Hỏi Gia Đình Liệt Sĩ Neo Đơn

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam