CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ CỘT VÀ ĐƯỜNG

     

Vẽ biểu đồ bằng Excel là một việc khá đối chọi giản mà mình nghĩ có thể hẳn người nào cũng biết, tuy vậy làm thế nào nào nhằm vẽ, để biểu thị 2 một số loại biểu đồ khác nhau trên thuộc 1 hình thì có lẽ nhiều bạn vẫn không biết đâu nhỉ