CÁCH MẠNG TƯ SẢN MỸ

  -  

Nêu gần như điểm thông thường và riêng của cách mạng bốn sản Anh gắng kỉ XVII, chiến tranh giành hòa bình của những thuộc địa Anh sinh hoạt Bắc Mĩ và giải pháp mạng tư sản Pháp cuối ráng kỉ XVIII (có thể lập bảng so sánh, khối hệ thống kiến thức,…).

Bạn đang xem: Cách mạng tư sản mỹ


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

Điểm chung:

Các cuộc CMTS thời gian cận đại đều phải sở hữu điểm thông thường là ước ao đánh đổ cơ chế phong kiến để mở đường cho chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

* Bảng so sánh những cuộc CMTS thời kì cận đại

Nội dung

Cách mạng bốn sản Anh cầm cố kỉ XVII

Chiến tranh giành chủ quyền của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Cách mạng tứ sản Pháp cuối ráng kỉ XVIII

Nhiệm vụ, mục tiêu

- Lật đổ cơ chế phong kiến chuyên chế.

- Mở đường mang lại chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Lật đổ nền giai cấp của thực dân Anh.

- Mở đường mang lại chủ nghĩa tư phiên bản Bắc Mĩ phân phát triển.

- Xóa bỏ cơ chế quân công ty chuyến chế.

- Mở đường đến chủ nghĩa tư bản phát triển.

Lãnh đạo

Quý tộc mới, tứ sản.

Tư sản , công ty nô.

Xem thêm: Các Giai Cấp Cơ Bản Trong Xã Hội Phong Kiến Phương Đông Là? Đặc Điểm Của Xã Hội Phong Kiến Phương Đông Là

Tư sản.

Hình thức

Nội chiến.

Cách mạng giải hòa dân tộc.

Nội chiến, cuộc chiến tranh vệ quốc.

Kết quả,

Ý nghĩa

- Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường mang lại chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

- tùy chỉnh cấu hình chế độ quân chủ lập hiến.

- giải tỏa Bắc Mĩ ngoài sự thống trị của thực dân Anh, thành lập tổ quốc tư sản, mở đường đến chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

- góp thêm phần thúc đẩy bí quyết mạng phòng phong loài kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La-tinh cuối thay kỉ XVIII đầu vắt kỉ XIX.

Xem thêm: Hỗn Hợp X Gồm C2H2 Và H2 Và H2 Có CùNg Số Mol

- Lật đổ nền quân chủ siêng chế, thủ tiêu tàn tích phong kiến, mở đường mang lại chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.