Cách học võ cổ truyền

  -  

Thời gian qua, những trường học ở Quảng Trị chuyển võ truyền thống vào dạy học, tập tành nhằm phong phú và đa dạng các môn thể dục thể thao trong học đường. Việc đưa võ cổ truyền vào trong chương trình học còn khiến cho học sinh được tiếp cận cùng hiểu hiểu biết thêm về tráng nghệ võ Việt; cải thiện sức khỏe, tài năng tự vệ, đảm bảo người yếu đuối thế, nâng cấp tính kỹ luật, đồng thời giữ gìn và phát huy lấp lánh võ cổ truyền dân tộc.