Những Câu Ca Dao, Tục Ngữ, Thành Ngữ Nói Về Tính Trung Thực

     

Ca Dao Tục Ngữ Về Tính Trung Thực ❤️️ 1001 Câu Ý Nghĩa ✅ Phẩm Chất Tốt Đẹp Của Con Người Việt Nam Được Phát Huy Gìn Giữ Qua Nhiều Thế Hệ


Thành Ngữ Trung Thực Tự Trọng

Sưu tầm 1001 Thành Ngữ Trung Thực Tự Trọng hay và ấn tượng trong lòng bạn đọc

Cười người chớ vội cười lâu,Cười người hôm trước hôm sau người cười.Ai ơi chớ vội cười nhau,Ngẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười.Rượu ngon bất luận be sành.Áo rách khéo vá, hơn lành vụng may.Thuyền dời bến nào bến có dời,Khăng khăng quân tử một lời nhất ngôn.Cứ trong đạo lý luân thường,Làm người phải giữ kỷ cương làm đầu.Đường giao tiếp cốt vẹn toàn,Việc mình không muốn chớ làm cho ai.Nói lời phải giữ lấy lời,Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.Biết thì thưa thốt,Không biết thì dựa cột mà nghe.Trong đầm gì đẹp bằng sen,Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.Nhị vàng bông trắng lá xanh,Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.Dạo chơi quán cũng như nhà.Nhà tranh có ngãi hơn tòa nhà cao.

Chia Sẻ