Ca Dao Tục Ngữ Về Giữ Chữ Tín

     

*

minhguyrttuanh
0
Reply

1. Giấy rách còn giữ mang lề. (Câu này có chân thành và ý nghĩa là: dù có gian khổ, có trở ngại đến đâu thì vẫn giữ lấy được lòng tin cùng sự tín nhiệm so với người khác.)

2. Tiếng nói gió bay.

Bạn đang xem: Ca dao tục ngữ về giữ chữ tín

3. Hứa chắc chắn đóng cột. (Câu này ý nói không hứa hẹn thì thôi, đã hứa thì nhất định phải tạo nên bằng được.)

4. Nói một đằng làm một nẻo. (Câu này ý nói hẹn thì phải triển khai đúng lời hứa đó, không được hứa hẹn một đằng này lại đi làm việc một đằng khác, bởi thế sẽ có tác dụng mất tín nhiệm của hầu hết người.)

5. Quý thương hiệu hơn vàng. (Có nghĩa là vàng không mua được chữ tín, chữ tín còn đáng giá hơn vàng.)

6. Hẹn hươu, hứa hẹn vượn. (Câu này tức là hay hẹn này hứa hẹn kia, hứa các kiểu linh tinh tuy nhiên chỉ hứa hẹn xuông, hẹn cho tất cả hứa và sẽ không còn sao giờ triển khai lời hứa hẹn của mình.)

7. Tín đồ sao một hứa thì nên, bạn sao chín hứa hẹn thì quên cả mười. (Ý nói có bạn thì chỉ hứa hẹn một lần nhưng đa số làm, phần lớn giữ đúng lời hứa. Còn tồn tại người hứa lần này sang lần khác, hẹn chín lần mười lượt tuy thế chẳng khi nào thực hiện được lời đã nói.)

8. độc nhất ngôn ký kết xuất, tứ mã nan truy. (Ý nghĩa của lời nói này là người quân tử thì chỉ nói đúng một lời, vẫn hứa thì sẽ có tác dụng đúng lời hứa, không lúc nào thất hứa.

Cũng có thể hiểu nôm na câu này như sau: fan quân mà làm mất lòng tin thì tư con ngựa sẽ xé xác, câu này chúng ta thường nghe vào phim cổ trang của Trung Quốc.)

9. Bảy lần từ chối còn rộng một lần thất hứa. (Ý nói thà bạn không hứa, từ chối ko làm, còn hơn chúng ta nhận lời cơ mà không thực hiện sẽ mất lòng tin với người khác.)

10. Treo đầu dê, phân phối thịt chó.

11. Rao mật gấu, phân phối mật heo.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Phân Tích Và Tổng Hợp Ngắn Gọn Hay Nhất, Soạn Bài Phép Phân Tích Và Tổng Hợp

12. Rao ngọc, buôn bán đá. (3 câu này có ý nghĩa sâu sắc nói tới các người làm gian lậu dối, không trung thực, rao một đằng buôn bán một nẻo)

13. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. (Câu tục ngữ ước ao dạy chúng ta phải biết giữ gìn chữ tín, tín nhiệm của bạn khác đối với mình. Trường hợp một lần dối gian, không giữ uy tín thì dù bạn có nói thật hay làm cái gi đi nữa fan khác vẫn không tin tưởng tưởng bạn)

14. Download danh tía vạn, bán danh cha đồng.

15. Tuyệt nhất ngôn cửu đỉnh.

16. Duy nhất độ thất tín vạn sự bất tin.

Xem thêm: Trả Lời Câu Hỏi 1 Bài 6 Trang 18 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 18 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1

17. Quân tử độc nhất vô nhị ngôn. (Người quân tử chỉ nói 1 lời)

18. Đã nói là làm.

19. Giấy rách rưới phải giữ đem lề. (Tuy khó khăn khăn, khổ sở, vất vả nhưng mà vẫn giữ được lòng tin, đức hạnh, tín nhiệm)