Biểu Thức Nào Là Biểu Thức Của Định Luật Bôi-Lơ-Ma-Ri-Ốt

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Biểu thức phù hợp với định biện pháp Bôi-lơ-Ma-ri-ốt là

A.

Biểu thức cân xứng với định phương tiện Bôi-lơ-Ma-ri-ốt là

A. P 1 V 1 = p 2 V 2

B. P. 1 V 1 = p. 2 V 2

C. Phường 1 p. 2 = V 1 V 2

D. P. ~ V


*


Định nguyên tắc Bôilơ-Mariốt : Trong quá trình đẳng sức nóng của một lượng khí độc nhất định, áp suất tỉ trọng nghịch với thể tích.

Bạn đang xem: Biểu thức nào là biểu thức của định luật bôi-lơ-ma-ri-ốt

Công thức:

*


Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

phạt biểu phương pháp khác: Ở ánh sáng không đổi, tích của thể tích một cân nặng khí cùng với áp suất của lượng khí đó là 1 trong những đại lượng ko đổi.


Phát biểu như thế nào sau đấy là đúng với nội dung của định cơ chế Bôi-lơ-ma-ri-ốt:

A. Trong quy trình đẳng áp, ở nhiệt độ không đổi, tích của áp suất phường và thể tích V của một lượng khí xác định là một hằng số.

B. Trong quá trình đẳng tích, ở ánh sáng không đổi, tích của áp suất phường và thể tích V của một lượng khí khẳng định là một hằng số.

C. Trong quy trình đẳng nhiệt, tích của áp suất p và thể tích V của một lượng khí xác minh là một hằng số.

D. Trong mọi quá trình, tích của áp suất phường và thể tích V của một lượng khí xác định là một hằng số.


Lớp 10 thứ lý
1
0
Gửi hủy

Đáp án: C

Quá trình đẳng nhiệt là vượt trình biến đổi trạng thái khi nhiệt độ không đổi.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 8 Tập 2 Bài 2 Bài 2 Trang 8, Giải Bài 2 Trang 6

+ Định dụng cụ Bôi-lơ – Ma-ri-ôt: Trong quy trình đẳng sức nóng của một lượng khí độc nhất định, áp suất tỉ trọng nghịch với thể tích.p ~ 1 V → pV = hằng số

+ trong hệ trục tọa độ OpV đường đẳng nhiệt độ là con đường hypebol.


Đúng 0

comment (0)

Phát biểu nào sau đó là đúng với văn bản của định luật pháp bôi-lơ-ma-ri-ốt:

A. Trong quá trình đẳng áp, ở ánh nắng mặt trời không đổi, tích của áp suất phường và thể tích V của một lượng khí khẳng định là một hằng số.

B. Trong quy trình đẳng tích, ở ánh nắng mặt trời không đổi, tích của áp suất p. Và thể tích V của một lượng khí xác minh là một hằng số.

C. Trong quá trình đẳng nhiệt, tích của áp suất phường và thể tích V của một lượng khí xác định là một hằng số..

Xem thêm: Giải Toán 8 Bài 6 Tập 2 - Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình

D. Trong phần đông quá trình, tích của áp suất p và thể tích V của một lượng khí xác định là một hằng số..


Lớp 10 thứ lý
1
0
Gửi bỏ

Phát biểu C đúng.

Chọn C


Đúng 0

comment (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
xechieuve.com.vn