Bài toán đánh số trang sách

  -  

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà các bạn cần!


1, Một quển sách có 256 trang. Hỏi tất cả bao nhiêu chữ số đã được dùng để làm đánh số trang của quyển sách?

2, 3401 chữ số sẽ được dùng làm đánh số trang của một quyển sách. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?

3, Một quyển sách bao gồm 168 trang. Gồm bao nhiêu chữ số đã được dùng làm đánh số trang của quyển sách?

4, Một quyển sách có 250 trang. Có bao nhiêu chữ số đang được dùng để làm đánh số trang của quyển sách?

5, Một quyển từ bỏ điển tất cả 1002 trang. Tất cả bao nhiêu chữ số đã được dùng làm đánh số trang của từ bỏ điển?

6, 300 chữ số được dùng làm đánh số trang của quyển sách. Hỏi trang sau cuối của cuốn sách là bao nhiêu?

7, 672 chữ số được dùng làm đánh số trang của quyển sách. Hỏi trang ở đầu cuối của quyển sách là bao nhiêu?

8, 2953 chữ số được dùng để đánh số trang của quyển sách. Hỏi trang cuối cùng của cuốn sách là bao nhiêu?

9, Chữ số 2 lộ diện bao nhiêu lần vào một quyển sách 150 trang.

Bạn đang xem: Bài toán đánh số trang sách

10, Chữ số 1 mở ra bao nhiêu lần trong một cuốn sách 200 trang.

11, Chữ số 5 xuất hiện bao nhiêu lần vào một cuốn sách 255 trang.

12, Chữ số 8 mở ra bao nhiêu lần trong một cuốn sách 288 trang.

13, Chữ số 3 xuất hiện 87 lần trong các trang của một quyển sách. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

14, tất cả bao nhiêu chữ số đứng trước số 3 sản phẩm công nghệ 100 của dãy 3 8 3 88 3 888 3 8888 3 8888….?

Tải xuống


Related


bài toán đánh số trang sách rèn luyện tứ duy toán học vừa thú vị do những bài toán thực tế, thân cận với học tập sinh.

Trước hết, vào thực tế, đa phần các cuốn sách rất nhiều không đặt số trang sinh sống vài trang đầu. Hai trang đầu không viết số được call là bìa giả. Thông thường, lúc mở một cuốn sách thì trang phía trái là số chẵn còn trang bên yêu cầu là số lẻ.

Bài toán 1. Lúc mở một cuốn sách, ta thấy tổng hai số dùng để làm đánh số trang ở hai bên là 181. Hỏi kia là đông đảo số nào?

Bài làm

Vì nhị trang sách tức thì nhau đề xuất hiệu nhì số là 1. Từ đó trang phía bên trái là (181 – 1) : 2 = 90. Trang bên yêu cầu là 90 + 1 = 91.

Bài toán 2. Khi phi vào lớp, giáo viên ra câu đố: Tổng nhị số trang của một tờ giấy trong cuốn sách toán bởi 107. Chúng ta nào nói đúng số trang để giúp đỡ cả lớp mở đúng bài học kinh nghiệm của huyết này.

Bài làm

Vì hai trang sách ngay thức thì nhau bắt buộc hiệu hai số là 1. Từ đó trang nhỏ nhắn là (107 – 1) : 2 = 53. Trang phệ là 53 + 1 = 54.

Xem thêm: Bài 22: Vai Trò Của Rừng Và Nhiệm Vụ Của Rừng Sản Xuất Là, Rừng Sản Xuất Là Gì

Bài toán 3. Một cuốn sách được đặt số từ trang 3 và gồm 120 trang.

a) Hỏi bắt buộc dùng bao nhiêu chữ hàng đầu để đặt số cuốn sách trên?b) Hỏi yêu cầu dùng tất cả bao nhiêu chữ số để viết số cuốn sách trên?

Bài làm

a) đông đảo trang bao gồm dùng tiên phong hàng đầu là: 10, 11,… 19 (gồm 11 chữ số 1); 21, 31… 91 (gồm 8 chữ số 1); 100, 101… 109 (gồm 11 chữ số 1); 110, 111… 119 (gồm 11 + 10 = 21 chữ số 1); 120 (có 1 chữ số 1). Vậy có tổng số chữ số 1 cần cần sử dụng là 11 + 8 + 11 + 21 + 1 = 52 (chữ số 1).b) các trang có 1 chữ số là: 3, 4… 9, tấn công số đề nghị 7 chữ số; bao gồm hai chữ số là: 10, 11… 99, cần 2 x 90 = 180 (chữ số); có cha chữ số là: 100, 101… 120, đề nghị 3 x 21 = 63 (chữ số). Vậy tổng thể chữ số phải dùng là:

7 + 180 + 63 = 250 (chữ số).


- nguyentrangmath.com xin reviews với chúng ta tài liệu :MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ VÀ SỐ TRANG(Có đáp án)nhằm giúp các em rèn luyện giải pháp giải những dạng toán về hàng số với số trang. Chúc các em ôn tập tốt!

Có thể các bạn quan tâm:


*

DẠNG 1:Dãy số thoải mái và tự nhiên liên tiếp tính từ lúc số 0 mang lại số năm 2016 có toàn bộ bao nhiêu số?

Hướng dẫn:

Dãy số từ nhiên liên tục từ 0 đến năm 2016 có tất cả là:

(2016 - 0) : 1 + 1 = 2017 (số)

ĐS: 2017 số

PP giải: mong tìm dãy số bao gồm bao nhiêu số, ta lấy:

( Số cuối - số đầu) : d + 1

Trong đó d là hiệu của 2 số tiếp tục nhau:

+ Nếu dãy số trường đoản cú nhiên thường xuyên thì d = 1

+ Nếu hàng số lẻ thường xuyên thì d = 2

+ Nếu hàng số chẵn thường xuyên thì d = 2

DẠNG 2:Để đánh số trang của cuốn sách dày 98 trang người ta dùng toàn bộ bao nhiêu chữ số?

Hướng dẫn:

Để tiến công 9 trang nhất của quyển sách fan ta dùng: 9 chữ số từ là một đến 9

Số trang còn lại là: 98 - 9 = 89 (trang)

89 trang này được tấn công từ số 10 trở lên buộc phải mỗi trang cần sử dụng hết 2 chữ số, vậy 89 trang dùng tất cả là: 89 x 2 = 178 ( chữ số)


Để khắc số trang của cuốn sách dày 98 trang bạn ta dùng toàn bộ là:

9 + 178 = 187 (chữ số)

ĐS: 187 chữ số

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ

BÀI 1.Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số mà bọn chúng đều nhỏ hơn 2016 ?

Hướng dẫn:

Số nhỏ dại nhất gồm 4 chữ số là 1000

Từ 1000 đến nhỏ tuổi hơn năm 2016 sẽ có: ( 2015 - 1000) : 1 + 1 = 1016 (số)

BÀI 2. Dãy số thoải mái và tự nhiên liên tiếp tính từ lúc số 1945 mang đến số 2016 có tất cả bao nhiêu số chẵn ?

Hướng dẫn:

Các số chẵn tự 1945 đền năm nhâm thìn là: 1946; 1948; …; 2016

Và có: (2016 – 1946) : 2 +1 = 36 (số)

BÀI 3:

Dãy số thoải mái và tự nhiên liên tiếp kể từ số 1955 cho số 2017 có tất cả bao nhiêu số lẻ?

Hướng dẫn:

Các số lẻ từ bỏ 1955 mang đến 2017 là: 1955; 1957; 1959; …; 2017

Và có: (2017 – 1955) : 2 + 1 = 32 (số)

BÀI 4:

Một cuốn sách dày 94 trang. Người ta đã dùng các chữ số để khắc số trang của quyển sách đó bước đầu từ trang 1. Hỏi fan ta đã yêu cầu dùng toàn bộ bao nhiêu chữ số?

Hướng dẫn:

Để đánh 9 trang nhất của quyển sách bạn ta dùng: 9 chữ số từ 1 đến 9

Số trang sót lại là: 94 - 9 = 85 (trang)

89 trang này được tấn công từ số 10 trở lên yêu cầu mỗi trang dùng hết 2 chữ số, vậy 89 trang dùng tất cả là: 85 x 2 = 170 ( chữ số)

Để viết số trang của cuốn sách dày 98 trang tín đồ ta dùng toàn bộ là:

9 + 170 = 179 (chữ số)

BÀI 5:

Cho dãy số: 6, 12, 18, 24, ...........,............., 42, 48, 54.

Tìm nhị số còn thiếu trong hàng số trên .

Hd: Quy luật của hàng trên là: từng số tính từ lúc số thứ hai trở đi ngay số liền trước nó cộng với 6.

Hai số không đủ là: 24 + 6 = 30; 30 + 6 = 36

BÀI 6:

A . 2791, 2792 B. 2750, 2760 C .2800, 2810

BÀI 7:Số tương thích để điền vào khu vực chấm trong hàng số : 1, 3, 6, 10, 15…

A - 18 B. 21 C. 19 D. 20


BÀI 8:

Cho dãy số: 2, 4,6,8,10,12……..Hỏi:

a)Số hạng thứ trăng tròn là số nào?

HD: dãy số bên trên là hàng số bí quyết đều 2 đơn vị.

Số hạng thứ 20 trong dãy trên là: 2 + (20 – 1) x 2 = 40

b) Số 93 gồm ở trong dãy số trên không? do sao?

HD: không vì đấy là dãy số chẵn bí quyết đều mà 93 là số lẻ

c) Số 96 là số hạng thứ mấy của dãy?

HD: 96 = 2 + (48 – 1) x 2 buộc phải 96 là số hạng sản phẩm công nghệ 48 của dãy

BÀI 9:

Để khắc số trang một cuốn sách dày 150 trang ta nên dùng từng nào chữ số?

HD:

Từ trang 1 mang lại trang 9 phải dùng: 1 x 9 = 9 (chữ số)Từ trang 10 mang lại trang 99 đề xuất dùng: 2 x 90 = 180 (chữ số)Từ trang 100 mang lại trang 150 phải dùng: 3 x 51 = 153 (chữ số)Số chữ số phải dùng là: 9 + 180 + 153 = 342 (chữ số)

BÀI 10:

Dãy số chẵn liên tục từ 2 cho 246 có bao nhiêu số hạng?

HD: Số số hạng của dãy là: (246 – 2 ) : 2 + 1 = 123 (số hạng)

BÀI 11:

Cho hàng số : 0, 7, 14,…., ….. ,…..

Xem thêm: Giải Bài 2 Sgk Toán 10 Trang 17 Sgk Hình Học 10, Bài 2 Trang 17 Sgk Hình Học 10

Nêu qui chính sách viết những số vào dãy cùng viết thêm 3 số hạng tiếp theo của dãy.

HD:

Qui luật: từng số tính từ lúc số hạng sản phẩm hai bằng số liền trước nó cùng với 7.3 số hạng tiếp của dãy là: 21; 28; 35

BÀI 12:

Dãy số: 4; 7; 10;...91; 94; 97. Bao gồm số những số hạng là: (97 – 4): 3 + 1 = 32 (số)

BÀI 13:

Từ 13 mang đến 99 tất cả bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ?

HD

Số số lẻ từ 13 cho 99 là: (99 – 13) : 2 + 1 = 44 (số)Số số chẵn từ bỏ 13 đến 99 là: (98 – 14) : 2 + 1 = 43 (số)

BÀI 14:

Từ 94 mang lại 176 có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ?

HD:

Số số chẵn trường đoản cú 94 cho 176 là: (176 – 94) : 2 + 1 = 42 (số)Số số lẻ từ 94 đến 176 là: (175 – 95) : 2 + 1 = 41 (số)

BÀI 15:

Để viết số trang của một cuốn sách dày 68 trang thì đề nghị dùng bao nhiêu chữ số?

HD:

Từ trang 1 cho trang 9 yêu cầu dùng: 1 x 9 = 9 (chữ số)Từ trang 10 mang đến trang 68 bắt buộc dùng: 59 x 2 = 118 (chữ số)Số chữ số cần dùng là: 9 + 118 = 127 (chữ số)

Nguyễn Trang