Bài Tập Về Relative Pronouns With Prepositions

     

Như họ đã biết, Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, nó bao gồm thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan tiền hệ dùng để làm giải ham mê rõ rộng về danh từ đứng trước nó. Mệnh đề quan hệ nam nữ (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng những đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay những trạng từ quan tiền hệ: why, where, when. Mệnh đề quan tiền hệ dùng để bổ nghĩa mang đến danh trường đoản cú đứng trước nó. Mời bạn đọc theo dõi cách dùng relative pronouns with prepositions/Mệnh đề quan hệ bao gồm giới từ bên dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập về relative pronouns with prepositions


*
*
Cách dùng relative pronouns withprepositions/Mệnh đề quan tiền hệ gồm giới từ

Bài viết đang rất được quan trung khu nhất:

1. Giới từ bỏ trước đại từ dục tình (Preposition + relative pronoun + clause)

Khi đại từ quan hệ giới tính (relative pronouns) làm túc từ (tân ngữ) cho một giới tự (prepositions), bọn họ có hai biện pháp viết như sau:

Eg1: The man about whom you are talking is my brother.

Người bầy ông cơ mà tôi đang kể đến là anh trai của tôi.

Eg2: The picture at which you are looking is very expensive.

Bức hình ảnh mà ai đang nhìn rất đắt tiền đấy.

2. Giới từ bỏ sau động từ (Preposition after the verb)

Eg1: The man (whom) you are talking about is my brother.

Người lũ ông cơ mà tôi đang kể đến là anh trai của tôi.

Eg2: The picture which you are looking at is very expensive.

Bức ảnh mà bạn đang nhìn rất cao cấp đấy.

Chú ý:

Whom (cho người) cùng Which (cho vật) là nhì đại từ dục tình duy nhất bao gồm giới từ bỏ đi kèm.Khi giới từ bỏ đứng cuối mệnh đề quan hệ giới tính (MĐQH) thì ta rất có thể bỏ đại từ quan hệ tình dục (ĐTQH) và hoàn toàn có thể dùng That thay thế sửa chữa cho Whom cùng Which trong MĐQH xác định.

Eg1: I can’t remember the name of the khách sạn we stayed at.

Tôi chẳng thể nhớ thương hiệu của hotel mà chúng ta đã ở.

Eg2: This is the color we’ve finally decided on.

Đây là màu mà cuối cùng bọn họ đã quyết định.

Khi giới từ bỏ đứng trước ĐTQH thì ta ko thể vứt ĐTQH và không thể cần sử dụng That thay mang đến Whom cùng Which.

Cách dùng của những cấu trúc mở đầu cho mệnh đề quan hệ:

all, most, none, neither, any, either, some, (a) few, both, half, each, one, two, several, many, much, + of whom/which.Eg1: I have two sisters, both of whom are students.

Tôi tất cả hai bạn chị, cả hai đều là sinh viên.

Eg2: He asked me a lot of questions, most of which I couldn’t answer.

Anh ấy hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, phần nhiều trong số kia tôi không thể trả lời.

Eg3: Daisy has three brothers, all of whom are teachers.

Daisy có ba anh em, toàn bộ đều là giáo viên.

Eg4: My mother tried on three dresses, none of which fitted her.

Mẹ tôi đang mặc thử bố chiếc váy, nhưng lại không cái nào vừa cùng với bà ấy.

Xem thêm: Xây Dựng Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân Cho Trẻ Khuyết Tật Hòa Nhập Năm Học 2021

Bài tập mệnh đề quan liêu hệ tất cả giới từ

Chọn lời giải đúng tốt nhất để kết thúc những câu sau đây:

1. The women ________ I gave the money were glad.

A. To lớn whom B. To that C. For whom D. For that

2. The periodic table contains all the elements, ________ has a particular atomic weight & atomic number.

A. Which of each B. Each of which C. Which each D. Each

3. Did you see the men ________I gave the money?

A. Khổng lồ whom B. Which C. From whom D. Lớn that


Hi vọng cụm từ giờ đồng hồ Anh viết tắt tuyệt về tình yêu để giúp bạn thêm kinh nghiệm tay nghề từ vựng giờ Anh

Ngoài ra, coi ngay khóa huấn luyện và đào tạo luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM

Tặng ngay lập tức Voucher học phí khi NHẬN TƯ VẤN trên xechieuve.com.vn


4. They asked me a lot of questions, _____ I couldn’t answer.

A. Most of which B. Of which most C. Most of that D. Of that most

5. The man _______ is my teacher.

A. Who she is speaking to lớn B. Whom she is speaking with C. To lớn whom she is speaking D. To whom she is speaking with

6. The concert ____ I listened last weekend was boring.

A. Lớn that B. To lớn which C. About which D. For which

7. I don’t know the reason ____ she hasn’t talked to me recently.

A. On which B. For which C. Of which D. About which

8. I like the village ____ I used to lớn live.

A. In that B. In where C. Which D. In which

9. The little girl ____ I borrowed this pen has gone.

A. At whom B. For whom C. To whom D. From whom

10. The knife ____ we cut bread is very sharp.

A. With that B. Which C. With which D. That

11. The authority gathered those villagers ____ they explained the importance of forests.

A. Who B. Whom C. Khổng lồ whom D. Khổng lồ that

12. He is only one boy____ in this game.

A. Who participating B. Participated C. Khổng lồ participate D. Who participate.

13. This is the seventh person____ late.

A. Coming B. To lớn come C. Come D. All are correct

14. The United States consists of fifty states, ______ has its own government.

A. They each B. Each of which C. Hence each D. Each of that

15. I saw a lot of new people at the party, _______ seemed familiar.

A. Some of whom B. Some of who C. Whom D. Some of that

16. The concert ____ I listened last weekend was boring.

A. Khổng lồ that B. Lớn which C. About which D. For which

17. I like the village ____ I used to lớn live.

A. In that B. In where C. Which D. In which

18. The little girl ____ I borrowed this pen has gone.

A. At whom B. For whom C. To lớn whom D. From whom

19. The knife ____ we cut bread is very sharp.

A. With that B. Which C. With which D. That

20. The authority gathered those villagers ____ they explained the importance of forests.

A. Who B. Whom C. To lớn whom D. To that

21. The speech ___ we listened last night was information.

A. Khổng lồ which B. Which khổng lồ C. To lớn that D. ThatXem nội dung tương đối đầy đủ tại:https://123doc.net/document/2631999-dai-tu-quan-he-di-voi-gioi-tu.htm

ĐÁP ÁN:

1A, 2B, 3A, 4A, 5C, 6B, 7D, 8D, 9D, 10C, 11C, 12C, 13B, 14B, 15A, 16B, 17D, 18D, 19C, 20C, 21A.

Xem thêm: Chất Nào Sau Đây Dẫn Xuất Của Hiđrocacbon, Chất Nào Sau Đây Là Dẫn Xuất Của Hiđrocacbon


ai đang cần tìm học tập IELTS nhưng đang không biết hãy chọn khóa học nào? nhanh tay giữ lại thông tin bên dưới để được support lộ trình học miễn phí.