Bài tập vẽ lại mạch điện vật lý 11

  -  
Bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ:Hiệu điện thế giữa hai điểm B, D không đổi khi mở và đóng khoá K, vôn kế lần lượt chỉ hai giá trị U1 và U2. Biết rằng R2 = 4R1 và vôn kế có điện trở rất lớn.Tính hiệu điện thế giữa hai đầu B, D theo U1 và U2

*
Bài 2:
Cho mạch điện như hình vẽ.

Bạn đang xem: Bài tập vẽ lại mạch điện vật lý 11

R1 = R3 = R4 = 4W R2 = 2W , U = 6V a. Khi nối giữa A và D một vôn kế thì vôn kế chỉ bao nhiêu. Biết RV rất lớn.

Xem thêm: Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính, Hãy Nêu Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

*
*
*
*
Bài 3
: Cho mạch điện như hỡnh vẽ:R1 = R2 = R3 = 6 W ; R4 = 2 W, UAB = 18 va. Nối M và B bằng một vụn kế. Tỡm số chỉ của vụn kếb. Nối M và B bằng 1 am pe kế điện trở khụng đỏng kể. Tỡm số chie của ampe kế, chiều dũng qua A
*
*
*
Bài 4:
Cho mạch điện ( hình vẽ ). Biết R1 = R3 = R4= 4, R2= 2, U = 6 Va. Nối A, D bằng một vôn kế có điện trở rất lớn. Tìm chỉ sốcủa vôn kế?b. Nối A, D bằng một Ampe kế có điện trở không đáng kể. Tìm số chỉ của Ampe kế và điện trở tương đương của mạch.

Xem thêm: Em Hãy Tả Quang Cảnh Lớp Học Trong Giờ Viết Bài Tập Làm Văn Hay Nhất

*
HD
*
*
*
Bài 5
: Cho 4 điện trở R1 = 10 ; R2 = R5 = 10 ; R3 = R4 = 40 được mắc vào nguồn có hiệu điện thế U = 60 V và mắc như hình vẽ . ampe kế có điện trở lí tưởng bằng 0a. Tính số chỉ của ampe kế .b. Thay ampe kế bằng vôn kế thì số chỉ của vôn kế là bao nhiêu ?c. Thay đổi vôn kế bằng một điện trởR6. Biết cường độ dòng điện qua R6 là I6 = 0,4 A . Hãy tính giá trị điện trở của R6
*
*
*
*
Bài 6
Cho mạch điện sauCho U = 6V , r = 1W = R1 ; R2 = R3 = 3W biết số chỉ trên A khi K đóng bằng 9/5 số chỉ của A khi K mở. Tính :a. Điện trở R4 ? b. Khi K đóng, tính IK ?
*
*
*
Bài 7
: Cho mạch điện như hình 3. Các điện trở trong mạch có cùng giá trị. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu A và B có giá trị không đổi là U. Mắc giữa M và N một vôn kế lý tưởng thì vôn kế chỉ 12V.1. Tìm giá trị U.2. Thay vôn kế bởi ampe kế lý tưởng thì ampe kế chỉ 1,0 A. Tính giá trị của mỗi điện trở.
*
*