BÀI TẬP VỀ BẢNG TUẦN HOÀN LỚP 9

     

Ở các bài viết trước, các em đã làm được học về tính chất của phi kim, các phi kim thường gặp như Clo, Cacbon, các oxit của cacbon, axit cacbonic với muối cacbonat; Silic, công nghiệp silicat.

Bạn đang xem: Bài tập về bảng tuần hoàn lớp 9


Bài viết này họ sẽ thuộc ôn tập kiến thức đã học về phi kim, cấu tạo và ý nghĩa sâu sắc bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, qua đó vận dụng để giải một số trong những bài tập về phi kim.

I. Kiến thức cần nhớ

Bạn đã xem: Ôn tập về Phi kim, qua quýt bảng tuần hoàn nguyên tố chất hóa học và bài tập luyện tập – Hóa 9 bài xích 32


1. đặc thù hóa học của phi kim (sơ thứ 1)

2. Tính chất hóa học tập của phi kim chũm thể

a) đặc điểm hóa học của Clo (sơ đồ 2)

b) tính chất hóa học của Cacbon (sơ vật 3)

3. Qua loa bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học

– những nguyên tố hóa học trong bảng tuần trả được bố trí theo chiều tăng vọt của điện tích hạt nhân.

– kết cấu bảng tuần hoàn gồm tất cả ô nguyên tố, chu kỳ luân hồi và nhóm.

– Sự biến hóa tính chất của những nguyên tố trong chu kỳ luân hồi (2,3) với nhóm (I,VII)

– Ý nghĩa của bảng tuần hoàn là: Biết địa điểm suy ra cấu trúc nguyên trường đoản cú và đặc thù của nguyên tố. Biết cấu tạo nguyên tử suy ra địa chỉ và tính chất của nguyên tố.

II. Bài bác tập luyện tập về Phi kim cùng sơ lược bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học

* bài bác 1 trang 103 SGK Hóa 9: Căn cứ vào sơ đồ tính chất hóa học của phi kim (sơ vật dụng 1). Hãy viết phương trình hóa học với phi kim ví dụ là lưu giữ huỳnh.

* Lời giải:

– các phương trình bội phản ứng của giữ huỳnh:

(1) S + H2  H2S

(2) 3S + 2Al  Al2S3

(3) S + O2  SO2

* bài bác 2 trang 103 SGK Hóa 9: Hãy viết các phương trình chất hóa học biểu diễn đặc điểm hóa học của clo căn cứ theo sơ đồ đặc thù hóa học của phi kim rõ ràng Clo (sơ thiết bị 2).

* Lời giải:

– những phương trình bội nghịch ứng của Clo:

(1) H2 + Cl2 

*
 2HCl

(2) 2Fe + 3Cl2  2FeCl3

(3) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

(4) Cl2(k) + H2O(l) ↔ HCl(dd) + HClO(dd)

* bài xích 3 trang 103 SGK Hóa 9: Hãy viết những phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của cacbon và một số hợp hóa học của nó theo sơ vật 3. Cho thấy vai trò của cacbon trong làm phản ứng đó.

* Lời giải:

– PTHH biểu diễn đặc điểm hóa học của cacbon và một số trong những hợp chất khác:

(1) C(r) + CO2 (k)  2CO(k)

(2) C(r) + O2 (k)  CO2

(3) co + CuO  Cu(r) + CO2 (k)

(4) CO2(k) + C(r)  2CO(k)

(5) CO2(k) + CaO(r)  CaCO3(r)

(6) CO2(k) + 2NaOH(dd) dư → Na2CO3(r) + H2O(l)

 CO2 (k) + NaOH (dd) đủ → NaHCO3

(7) CaCO3 (r)  CaO(r) + CO2 (k)

(8) Na2CO3(r) + 2HCl(dd) → 2NaCl(dd) + CO2(k)↑ + H2O(l)

 NaHCO3 (r) + HCl (dd) → NaCl(dd) + CO2(k) + H2O(l)

– sứ mệnh của C trong bội phản ứng (1), (2) cùng (4) là hóa học khử (chất chỉ chiếm oxi).

* bài xích 4 trang 103 SGK Hóa 9: Nguyên tố A gồm số hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3, team I trong bảng khối hệ thống tuần hoàn. Hãy đến biết:

– kết cấu nguyên tử của A.

– đặc thù hóa học đặc thù của A.

– So sánh đặc thù hóa học của A với những nguyên tố lạm cận.

* Lời giải:

a) cấu tạo nguyên tử của A:

– Số hiệu nguyên tử của A là 11 đến biết: natri sinh sống ô số 11, năng lượng điện hạt nhân nguyên tử natri là 11+ gồm 11 electron trong nguyên tử natri, sinh hoạt chu kì 3, team I.

b) đặc điểm hóa học đặc trưng của natri:

– nhân tố natri làm việc đầu chu kì là hai sắt kẽm kim loại mạnh, tròn bội phản ứng hóa học, natri là chất khử mạnh.

– tính năng với phi kim:

4Na + O2 → 2Na2O

2Na + Cl2 → 2NaCl

– tính năng với dung dịch axit:

2Na + 2HCl → 2NaCl + H2↑

– công dụng với nước: Nguyên tố mãng cầu ngoài đặc điểm hóa học phổ biến của kim loại còn có tính chất hóa học đặc trưng là tính năng với H2O ở ánh nắng mặt trời thường.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

– tác dụng với hỗn hợp muối: na + hỗn hợp CuSO4

2Na + 2H2O → 2NaOH +H2↑

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ +Na2SO4

c) So sánh tính chất hóa học tập của na với những nguyên tố lân cận:

– mãng cầu có đặc thù hóa hoc mạnh khỏe hơn Mg (nguyên tố sau Na), táo tợn hơn Li (nguyên tố bên trên Na) dẫu vậy yếu hơn K (nguyên tố bên dưới Na).

* bài bác 5 trang 103 SGK Hóa 9: a) Hãy khẳng định công thức của một nhiều loại oxit sắt, hiểu được khi cho 32g oxit sắt này tác dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì nhận được 22,4g chất rắn.

Xem thêm: Cc Là Gì Trong Vật Lý Là Gì, Trong Đơn Vị Đo Thể Tích Cc Có Nghĩa Là Gì

Biết trọng lượng mol của oxit sắt là 160 gam.

b) Chất khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn trong hỗn hợp nước vôi trong có dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.

* Lời giải:

a) Gọi phương pháp của oxit sắt là: FexOy

– Phương trình hóa học:

FexOy + yCO → xFe + yCO2 (1)

 1 (mol) y (mol) x (mol) y (mol)

 0,4/x 0,4(mol)

– Theo bài bác ra, ta có: 

– Theo phương trình phản bội ứng trên, ta có: 

– Lại có: 

 

*

Vậy CTHH của oxit sắt: Fe2O3.

b) Khí hình thành CO2

– Phương trình hóa học:

 Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2↑ (1)

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2)

 1(mol) 1(mol) 1(mol) 1(mol)

 0,6(mol).

– Theo ptpư (1) thì: 

– Theo ptpư (2) ta suy ra: nCaCO3 = nCO2 = 0,6 (mol)

⇒ khối lượng kết tủa nhận được là: mCaCO3 = n.M = 0,6.100 = 60(g).

* bài bác 6 trang 103 SGK Hóa 9: Cho 69,6g MnO2 tác dụng với hỗn hợp HCl quánh dư chiếm được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml hỗn hợp NaOH 4M thu được hỗn hợp A. Tính độ đậm đặc mol của các chất trong dung dịch A. đưa thiết rằng thể tích hỗn hợp sau làm phản ứng biến hóa không xứng đáng kể.

* Lời giải:

– Theo bài xích ra, ta có: 

– bài xích ra: VNaOH = 500ml = 0,5 (lít) ⇒ nNaOH = CM.V= 0,5.4 = 2 (mol).

– Phương trình bội phản ứng:

 MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

– Theo phương trình phản ứng, ta có: nCl2 = nMnO2 = 0,8 (mol).

 Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.

– Ta thấy: 

– Theo phương trình phản ứng: nNaCl = nNaClO = nCl2 = 0,8 (mol).

 CM(NaCl)= CM(NaClO) = n/V = 0,8/0,5 = 1,6 mol/l.

– Cũng theo theo ptpư, ta có: nNaOH (pư) = 2.nCl2 = 2.0,8 = 1,6 (mol).

– Suy ra số mol NaOH dư là: nNaOH (dư) = 2 – 1,6 = 0,4(mol).

⇒ nồng độ mol/l của NaOH dư là: CM(NaOH dư) = n/V = 0,4/0,5 = 0,8 (mol/l).

Xem thêm: Những Bức Tranh Về Lễ Hội Đẹp Nhất, Tổng Hợp Tranh Vẽ Đề Tài Lễ Hội Đẹp Nhất

Như vậy với bài xích viết ôn tập về Phi kim, sơ sài bảng tuần hoàn nguyên tố chất hóa học và bài tập luyện tập sống trên. Hayhochoi mong muốn đã hệ thống lại một cách tốt nhất có thể để các em thuận lợi tiếp thu với ghi nhớ, đặc biệt là việc áp dụng vào giải những bài tập nắm thể.