Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 150

     

Giải sách bài bác tập toán 5 tập 2, giải chi tiết và ví dụ bài 150: phép cộng trong SBT toán 5 tập 2 trang 89, 90. Trải qua bài học tập này, những em học sinh, các bậc cha mẹ sẽ nỗ lực được phương pháp làm bài xích tập hối hả và dễ nắm bắt nhất

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Bài tập 1: Trang 89 vở bt toán 5 tập 2

Tính :

a.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 150

*

b.

 $frac411$ + $frac511$ = 

 $frac23$ + $frac45$ = 

 $frac57$ + $frac914$ = 

2 + $frac58$ =

=> Giải:

a.

*

b.

Xem thêm: Những Câu Nói Về Tình Yêu Thương Dành Cho Trẻ Em : Top 90+ Danh Ngôn Hay

*

Bài tập 2: Trang 89 vở bt toán 5 tập 2

Tính bằng phương pháp thuận tiện tốt nhất :

a. (976 + 865) + 135 =

891 + (799 + 109) = 

b. ($frac25$+$frac79$)+$frac35$ =

$frac1911$ + ($frac813$+$frac311$) = 

c. 16,88 + 9,76 + 3,12 = 

72,84 + 17,16 + 82,84 =

=> Giải:

a.

(976 + 865) + 135 = 976 + (865 + 135)

= 976 + 1000 = 1976

 891 + (799 + 109) = (891 + 109) + 799

= 1000 + 799 = 1799

b.

($frac25$+$frac79$)+$frac35$ = ( $frac25$ + $frac35$) + $frac79$ = 1 + $frac79$ = 1$frac79$

$frac1911$ + ($frac813$+$frac311$) = ($frac1911$ + $frac311$) + $frac813$ = 2 + $frac813$ = 2$frac813$

c.

16,88 + 9,76 + 3,12

= (16,88 + 3,12) + 9,76

= 20 + 9,76

= 29,76

72,84 + 17,16 + 82,84

= 72,84 + (17,16 + 82,84)

= 72,84 + 100

= 172,84

Bài tập 3: Trang 90 vở bt toán 5 tập 2

Không tiến hành phép tính, nêu dự đoán công dụng tìm x :

x + 8,75 = 8,75 x = ............vì.............

Xem thêm: Viết Ptđt Đi Qua 2 Điểm Cực Nhanh, Viết Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm

$frac34$ + x = $frac1216$ x = ............vì.............

=>Giải:

x + 8,75 = 8,75 x = 0 vì 0 + 8,75 = 8,75

$frac34$ + x = $frac1216$ x = 0 vị $frac1216$ = $frac34$ 

Bài tập 4: Trang 90 vở bt toán 5 tập 2

Vòi nước đầu tiên mỗi giờ tung được $frac14$ thể tích của bể, vòi thiết bị hai mỗi giờ rã được $frac15$ thể tích của bể. Hỏi cả nhì vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu tỷ lệ thể tích của bể ?