Bài Tập Toán Lớp 4 Bài

     

4. Trong buổi đồng diễn thể dục, chúng ta học sinh xếp thành những hàng như nhau. Biết 4 hàng gồm 64 bạn. Hỏi 6 hàng có bao nhiêu bạn?
Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 bài

1. Tính :

*

2. Nối (theo mẫu):

*

3. Search x, biết:

a) (x + 527 = 1892) b) (x - 631 = 361)

c) (x imes 5 = 1085) d) (x:5 = 187)

4. Trong buổi đồng diễn thể dục, chúng ta học sinh xếp thành các hàng như nhau. Biết 4 hàng gồm 64 bạn. Hỏi 6 hàng gồm bao nhiêu bạn?

Bài giải:

1. Tính

*

2. Nối (theo mẫu):

*

3. Kiếm tìm x, biết:

a)

(eqalign& x + 527 = 1892 cr & x,,,,,,,,,,,,,,, = 1892 - 527 cr & x,,,,,,,,,,,,,, ,= 1365 cr )

b)

(eqalign và x - 631 = 361 cr và x,,,,,,,,,,,,,, = 361 + 631 cr và x,,,,,,,,,,,,,, = 992 cr )

 c)

(eqalign và x imes 5 = 1085 cr và x,,,,,,,, = 1085:5 cr & x,,,,,,,, = 217 cr )

 d)

(eqalign và x:5 = 187 cr và x,,,,,,, = 187 imes 5 cr & x,,,,,,, = 935 cr )

4. Tóm tắt

*

Bài giải

Số học viên có vào một sản phẩm là:

64 : 4 =16 ( học sinh )

Số học sinh có trong 6 hàng là :

16 6 = 96 ( học viên )

Đáp số: 96 học tập sinh

xechieuve.com.vn


Bài tiếp theo

*

Xem giải thuật SGK - Toán 4 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ýXem thêm: Tại Sao Khi Bay Côn Trùng Thường Tạo Ra Tiếng Vo Ve ?? Học Và Hành


những tác phẩm khác


Bài viết mới nhất
Xem thêm: Đề Đọc Hiểu Văn Bản Tôi Đi Học, Soạn Bài Tôi Đi Học

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp xechieuve.com.vn