Bài tập tiếng anh lớp 3 trang 13

     

Lesson 2 - Unit 13 trang 20,21 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3 Quảng cáo tuyển lựa câu để xem giải mã nhanh hơn

123Câu 4Câu 5Câu 6123Câu 4Câu 5Câu 6
*

Bài khác


LESSON 2(Bài học tập 2)

1

Bài 1. Look, listen và repeat.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 trang 13

(Nhìn, nghe với lặp lại).

*

Phương pháp giải:

a) Where are my posters, Mum?

(Những tấm áp phích của con ở chỗ nào vậy mẹ?)

I don"t know, dear.Look in your bedroom.

(Mẹ ko biết, bé yêu à.Tìm trong phòng ngủ của nhỏ đi.)

b) Oh, they"re under my bed.Thanks, Mum.

(Ồ, bọn chúng ở bên dưới giường của con. Con cảm ơn mẹ.)

2

Bài 2. Point and say.

(Chỉ với nói).

*

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Where are the chairs? -They"re near the table.

(Những cái ghế làm việc đâu? - bọn chúng ở gần dòng bàn.)

b) Where are the balls? - They"re under the bed.

(Những trái bóng ngơi nghỉ đâu? - bọn chúng ở dưới giường.)

c) Where are the pictures? - They"re on the wall.

(Những tranh ảnh ở đâu? - bọn chúng ở bên trên bức tường.)

d) Where are the coats? - They"re behind the door.

(Những chiếc áo khoác ở đâu? - chúng ở sau cánh cửa.)

3

Bài 3. Lets talk.

(Chúng ta cùng nói).

a) Where are the pictures? - They"re on the wall.

(Những bức ảnh ở đâu? - chúng ở bên trên bức tường.)

b) Where is the pillow? - It"s on the bed.

(Cái gối nghỉ ngơi đâu? - Nó sinh hoạt trên giường.)

c) Where are the books? - They"re on the bed.

(Những quả bóng sống đâu? - bọn chúng ở bên trên giường.)

d) Where are the balls? - They"re under the bed.

(Những quả bóng nghỉ ngơi đâu? - chúng ở bên dưới giường.)

e) Where is the chair? - It"s near the desk.

(Cái ghế ở đâu? - Nó nghỉ ngơi gần cái bàn.)

f) Where are the coats? - They"re behind the door.

(Những chiếc áo khoác ở đâu? - chúng ở sau cánh cửa.)

Câu 4

Bài 4. Listen and number.

(Nghe với điền số).

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.Nam: Where are my books?

Mai: They"re there, on the chair.

2.Mai: Where are my books?

Nam: They"re here, on the desk.

3.Peter: Where are my books?


Linda: They"re there, on the bed.

4.Linda: Where are my books?

Peter: They"re there, under the desk.

Lời giải đưa ra tiết:

a 2 b 4 c 1 d 3

Câu 5

Bài 5. Read và complete.

(Đọc với hoàn thành).

*

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin chào! Tên của chính bản thân mình là Phong. Đây là tấm hình ở trong nhà mình. Đây là giường của mình. Áo khoác của bản thân ở trên giường. Có cha quả bóng ở dưới giường. Bao gồm hai dòng ghế sinh hoạt gán dòng bàn. Có bốn quyển sách với một tấm hình trên bàn. Có ba áp phích trên tường.

1. Áo khoác của Phong sống đâu?

2. Hầu hết quả bóng sống đâu?

3. Những cái ghế sinh hoạt đâu?

4.Những quyển sách với tấm hình của Phong sống đâu?

5. Phần đông áp phích làm việc đâu?

Lời giải chi tiết:

1. It"s on the bed.

(Nó sống trên giường.)

2. They"re under the bed.

(Chúng ở bên dưới giường.)

3. They"re near the desk.

(Chúng ngơi nghỉ gần chiếc bàn.)

4. They"re on the desk.

(Chúng sống trên bàn.)

5. They"re on the wall.

(Chúng sinh hoạt trên tường.)

Câu 6

Bài 6. Write about your bedroom.

(Viết về phòng ngủ cá nhân của em).

Lời giải đưa ra tiết:

This is my bedroom. It is large and tidy.

There is a table and there are two chairs in the room.

There is a picture on the wall.

There is a computer on the desk.

There is a lamp near the computer.

Tạm dịch:

Đây là phòng ngủ của mình. Nó mập và gọn gàng, phòng nắp.

Có một chiếc bàn và hai dòng ghế vào phòng.

Có bức tranh trên tường.

Có lắp thêm vi tính trên bàn.

Có mẫu đèn ngủ gần lắp thêm vi tính.

Loigiaihay.com

Bài tiếp theo

*

Bài liên quan

Lesson 3 - Unit 13 trang 22,23 SGK giờ Anh lớp 3

Bài 4. Read & tick. (Đọc và lưu lại chọn). Đây là phòng của mình. Bao gồm một cái bàn và hai loại ghế. Gồm một áp phích bên trên tường. Có một quả bóng ở dưới bàn. Có ba quyển sách ở trên bàn.Đánh dấu lựa chọn vào tranh c.

Xem thêm: Soạn Bài 1 Vật Lý 9 - Giải Bài Tập Vật Lý 9 Trang 4, 5

Lesson 1 - Unit 13 trang 18,19 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3

Bài 1. Look, listen và repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). A) Where"s my book. Mum? quyển sách của con nơi đâu vậy mẹ? I can"t see it in my room! con không thấy nó trong chống của con!

Ngữ pháp: Unit 13 Where"s my bookLesson 2 - Unit 4 trang 26,27 SGK giờ đồng hồ anh lớp 3Lesson 1 - Unit 4 trang 24,25 SGK tiếng Anh lớp 3Lesson 3 - Unit 4 trang 28,29 SGK tiếng Anh lớp 3Lesson 1 - Unit 5 trang 30,31 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3 quảng cáo Báo lỗi - Góp ý

Lesson 2 - Unit 13 trang 20,21 SGK giờ Anh lớp 3 Quảng cáo gạn lọc câu để xem lời giải nhanh hơn

123Câu 4Câu 5Câu 6123Câu 4Câu 5Câu 6
*

Bài khác

LESSON 2(Bài học tập 2)


1

Bài 1. Look, listen và repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại).

*

Phương pháp giải:

a) Where are my posters, Mum?

(Những tấm áp phích của con ở chỗ nào vậy mẹ?)

I don"t know, dear.Look in your bedroom.

(Mẹ ko biết, bé yêu à.Tìm trong phòng ngủ cá nhân của con đi.)

b) Oh, they"re under my bed.Thanks, Mum.

(Ồ, chúng ở bên dưới giường của con. Nhỏ cảm ơn mẹ.)

2

Bài 2. Point & say.

(Chỉ và nói).

*

Lời giải đưa ra tiết:

a) Where are the chairs? -They"re near the table.

(Những chiếc ghế ngơi nghỉ đâu? - chúng ở gần cái bàn.)

b) Where are the balls? - They"re under the bed.

(Những quả bóng ngơi nghỉ đâu? - bọn chúng ở dưới giường.)

c) Where are the pictures? - They"re on the wall.

(Những bức ảnh ở đâu? - chúng ở trên bức tường.)

d) Where are the coats? - They"re behind the door.

(Những chiếc áo khóa ngoài ở đâu? - chúng ở sau cánh cửa.)

3

Bài 3. Lets talk.

(Chúng ta cùng nói).

a) Where are the pictures? - They"re on the wall.

(Những bức ảnh ở đâu? - bọn chúng ở trên bức tường.)

b) Where is the pillow? - It"s on the bed.

(Cái gối ở đâu? - Nó sống trên giường.)

c) Where are the books? - They"re on the bed.

(Những trái bóng ngơi nghỉ đâu? - chúng ở bên trên giường.)

d) Where are the balls? - They"re under the bed.

(Những quả bóng nghỉ ngơi đâu? - bọn chúng ở bên dưới giường.)

e) Where is the chair? - It"s near the desk.

(Cái ghế làm việc đâu? - Nó sống gần dòng bàn.)

f) Where are the coats? - They"re behind the door.

(Những chiếc áo khoác bên ngoài ở đâu? - bọn chúng ở sau cánh cửa.)

Câu 4

Bài 4. Listen & number.

(Nghe và điền số).

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.Nam: Where are my books?

Mai: They"re there, on the chair.

2.Mai: Where are my books?

Nam: They"re here, on the desk.

3.Peter: Where are my books?

Linda: They"re there, on the bed.

4.Linda: Where are my books?


Peter: They"re there, under the desk.

Lời giải bỏ ra tiết:

a 2 b 4 c 1 d 3

Câu 5

Bài 5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành).

*

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin chào! Tên của chính bản thân mình là Phong. Đây là tấm hình của phòng mình. Đây là chóng của mình. Áo khoác của bản thân ở bên trên giường. Có bố quả nhẵn ở dưới giường. Có hai cái ghế làm việc gán loại bàn. Gồm bốn quyển sách với một tấm hình bên trên bàn. Có ba áp phích trên tường.

1. Áo khoác của Phong ngơi nghỉ đâu?

2. Các quả bóng sinh sống đâu?

3. Những chiếc ghế ở đâu?

4.Những quyển sách cùng tấm hình của Phong ở đâu?

5. Hầu hết áp phích sinh sống đâu?

Lời giải bỏ ra tiết:

1. It"s on the bed.

(Nó làm việc trên giường.)

2. They"re under the bed.

(Chúng ở dưới giường.)

3. They"re near the desk.

(Chúng nghỉ ngơi gần dòng bàn.)

4. They"re on the desk.

(Chúng sinh hoạt trên bàn.)

5. They"re on the wall.

(Chúng ngơi nghỉ trên tường.)

Câu 6

Bài 6. Write about your bedroom.

(Viết về phòng để ngủ của em).

Lời giải chi tiết:

This is my bedroom. It is large and tidy.

There is a table and there are two chairs in the room.

There is a picture on the wall.

There is a computer on the desk.

There is a lamp near the computer.

Tạm dịch:

Đây là phòng ngủ cá nhân của mình. Nó to và gọn gàng gàng, phòng nắp.

Có một chiếc bàn và hai mẫu ghế vào phòng.

Có bức tranh trên tường.

Có sản phẩm vi tính trên bàn.

Có cái đèn ngủ gần máy vi tính.

Xem thêm: Giáo Án Tiếng Anh Lớp 3 - Unit 17 Lesson 3 Thí Điểm, Tiếng Anh Lớp 3 Unit 17 Lesson 3 Trang 50

Loigiaihay.com

Bài tiếp theo

*

Bài liên quan

Lesson 3 - Unit 13 trang 22,23 SGK tiếng Anh lớp 3

Bài 4. Read và tick. (Đọc và đánh dấu chọn). Đây là chống của mình. Có một bộ bàn và hai mẫu ghế. Tất cả một áp phích bên trên tường. Gồm một trái bóng ở bên dưới bàn. Có bố quyển sách làm việc trên bàn.Đánh dấu lựa chọn vào tranh c.

Lesson 1 - Unit 13 trang 18,19 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3

Bài 1. Look, listen và repeat. (Nhìn, nghe với lặp lại). A) Where"s my book. Mum? quyển sách của con ở đâu vậy mẹ? I can"t see it in my room! nhỏ không thấy nó trong phòng của con!

Ngữ pháp: Unit 13 Where"s my bookLesson 2 - Unit 4 trang 26,27 SGK giờ anh lớp 3Lesson 1 - Unit 4 trang 24,25 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3Lesson 3 - Unit 4 trang 28,29 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3Lesson 1 - Unit 5 trang 30,31 SGK giờ Anh lớp 3 truyền bá Báo lỗi - Góp ý ×Báo lỗi góp ý Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả

kimsa88
cf68