Bài Tập There Is There Are Lớp 6

     

Bài tập there is there are là những cấu tạo hay mở ra cùng nhau trong tiếng anh. Nó dùng làm nói đến sự tồn trên của một đồ vật gì đó, hoàn toàn có thể hiểu nghĩa của chính nó là “Có gì đó”.Bạn vẫn xem: bài bác tập về there is và there are

Bên cạnh đó there is there are còn dùng để làm đặt thắc mắc xác dìm sự mãi mãi của một đồ gia dụng thể, sự đồ gia dụng nhất định. Tuy nhiên hai kết cấu này bao gồm sự khác hoàn toàn về cách dùng, còn nếu không nắm rõ rất dễ dàng bị nhầm lẩn. Bởi vậy để có thể hiểu rộng về kết cấu there is there are, hãy cùng tham khảo các bài tập phổ biến dưới đây nhé!


*

I. Loài kiến thức

Trong giờ đồng hồ anh, There is cùng There are được dùng để cho biết thêm có cái gì, fan nào kia tồn tại ở hiện nay tại. Với tía thể là khẳng định, phủ định cùng nghi vấn. Sau đây để sở hữu thể xong xuôi tốt các bài tập there is there are, hãy cố gắng rõ cấu trúc của there is với there are mặt dưới:

CẤU TRÚC THERE IS

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Thể khẳng định để ý nguyên tắc về cấu trúc: There + be +…

– There is + singular noun (danh trường đoản cú số ít) / uncountable noun (danh từ không đếm được) + trạng ngữ (nếu có)

Trước danh tự số ít đề nghị dùng mạo từ “a, an, the”.Trước danh từ ko đếm được không sử dụng mạo từ a hoặc an nhưng rất có thể thêm những lượng từ bỏ như no (không), a little (một ít), little (rất ít), much (nhiều) xuất xắc a lot of/lots of (nhiều).

Bạn đang xem: Bài tập there is there are lớp 6

Thể phụ định của there is chính là sau cồn từ khổng lồ be, sẽ sở hữu được thêm NOT và cũng thường dĩ nhiên từ ANY để nhấn mạnh sự không tồn tại.

Lưu ý NOT chỉ với phó từ, nên not được áp dụng khi đứng trước một trong những từ như: much, many, a, any, enough…

Cấu trúc nghỉ ngơi thể phụ định là:

– There is not + any + uncountable noun (danh từ không đếm được) / singular noun (danh tự số ít) + trạng ngữ (nếu có).

Với cấu trúc câu hỏi nghi vấn yes/no, phải đặt hễ từ to be lên trước there. Hôm nay ANY sử dụng với thắc mắc plural noun (danh trường đoản cú số nhiều) và uncountable noun (danh từ không đếm được).

Câu vấn đáp cho câu hỏi sẽ là there is. Cấu trúc như sau:

Is there + (any) + singular noun/uncountable noun + trạng từ (nếu có)?Are there + any + plural noun + trạng từ (nếu có)?

CẤU TRÚC THERE ARE

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Thể khẳng định chăm chú nguyên tắc về cấu trúc: There + be +…

– There are + plural noun (danh từ bỏ số nhiều) + trạng ngữ (nếu có)

Đứng trước danh từ bỏ số nhiều thông thường sẽ có số đếm (two, three…) hoặc many, a few, few, some, a lot of, no…
Thể phụ định của there are đó là sau đụng từ lớn be, sẽ có được thêm NOT và cũng thường cố nhiên từ ANY để nhấn mạnh sự ko tồn tại.

Lưu ý NOT chỉ với phó từ, nên not được sử dụng khi đứng trước một số trong những từ như: much, many, a, any, enough…

– There are not + any + plural noun (danh từ số nhiều) + trạng tự (nếu có)

Với cấu trúc câu hỏi nghi vấn yes/no, cần đặt cồn từ to lớn be lên trước there. Hôm nay ANY áp dụng với thắc mắc plural noun (danh trường đoản cú số nhiều) với uncountable noun (danh từ không đếm được).

Câu vấn đáp cho thắc mắc sẽ là there are. Kết cấu như sau:

Are there + any + plural noun + trạng trường đoản cú (nếu có)?

– lưu ý đối với câu hỏi How many…? Chỉ được áp dụng với những danh từ số những (plural noun).

How many + plural noun (danh tự số nhiều) + are there + trạng từ (nếu có)?

– nếu như danh từ ban đầu trong chuỗi là danh từ bỏ số không nhiều hoặc danh từ ko đếm được, bọn họ sẽ sử dụng cấu tạo There is.

– nếu như danh từ bước đầu là danh tự số nhiều, họ sẽ sử dụng kết cấu There are.


*

II. Bài bác tập there is there are

Bài 1. Điền There is/There are vào địa điểm trống phù hợp hợp:

1. …….… a lot of furniture in the room.

2. ……..… a pack of tissue papers, a mini mirror & some pens.

3. …………. Any art books on the shelf?

4. ………….. A oto in your yard?

5. ………….. Many Aquafina bottles in my apartment.

6. ……………… water in the tank.

7. …………… a dozen eggs, a milk bottle và some lemons.

Xem thêm: Tranh Vẽ Tranh Đề Tài Chân Dung Người Mẹ, Chân Dung Bé Vẽ Mẹ

8. …………… a big bottle on the table.

9 …………… four cats and a dog in my house.

10. …………… an ice – cream in the fridge.

11. …………… a laptop, a mouse & two pens in my bag.

12. …………… a theater near her house.

13. …………… many chairs in the living – room.

14. …………… furniture in that room.

15. …………… some children in the yard.

16. …………… many quiz programs on TV last night.

17. …………… many fans in the room.

Đáp án:

1. There is2. There are3. Are there4. Is there5. There are6. There is
7. There are8. There is9. Thre are10. Thre is11. There is12. There is
13. There are14. Thre is15. There are16. There are17. Thre are X

Bài 2: sắp đến xếp các từ đang cho bên dưới thành câu trả chỉnh:

1. There/big/mirror/my younger sister/bedroom.

2. There/anybody/the room?

3. There/not/any/biscuits/left.

4.There/two chairs/front of/table/room.

Xem thêm: Bài 2 Trang 125 Sgk Hóa 8 : Nước, Giải Bài 2 Trang 125 Sgk Hóa Học 8

5. There/five French students/his class.