Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 5

     

Bài tập viết lại câu giờ Anh lớp 5 hay là trong những bài tập test thách nhỏ nhắn nhất. Lý do bởi các từ bố trí lộn xộn yêu cầu khó nhận thấy vị trí ban đầu. Tuy nhiên nếu biết phương pháp làm với mẹo giải nhanh bé xíu sẽ dễ dàng thành thuần thục dạng bài tập này. Bài tập dưới đây sẽ trình làng cho bé xíu cách có tác dụng + 80 câu thực hành thực tế viết lại câu giờ Anh. Hãy thuộc xechieuve.com.vn khám phá ngay thôi.

Cấu trúc dạng bài bác tập viết lại câu tiếng Anh lớp 5
*

Cấu trúc của bài tập bố trí câu giờ Anh lớp 5 hay bài bác tập sắp xếp câu nói chung, khá dễ dàng và dễ hiểu.

Bạn đang xem: Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 5

Một bài gồm các câu đã bị đảo vị trí của những từ. Lấy một ví dụ I want to go trang chủ được biến thành want / I / go / to/ home

Yêu cầu: bạn làm cần bố trí lại đúng vị trí những từ thành 1 câu đúng nghĩa. Theo đó bé xíu cần đảm bảo:

Câu trả chỉnh, đúng cùng với đáp án

Viết đúng thiết yếu tả (chữ dòng viết hoa, vệt câu đúng)

Bài tập bố trí câu giờ Anh dành riêng cho mọi lứa tuổi từ đái học cho đến người lớn, nấc độ khó của câu phù hợp với từng giới hạn tuổi nhất định.

Cách làm bài xích tập viết lại câu tiếng Anh lớp 5

*

Cách thông thường

Để làm bài bác tập này, bé xíu nên tư duy theo quá trình sau đây:

Bước 1: Đọc qua cả câu để xác định tổng quan liêu câu nói tới gì (bước trước tiên này cực kỳ quan trọng)

Bước 2: nhỏ xíu tìm những cụm từ có chân thành và ý nghĩa trước, tiếp nối mới xác định vị trí của các giới từ, trạng từ, thán từ… (nếu có trong câu)

Bước 3: Dựa vào cấu tạo câu cơ bản nhất S + V + O và sự đọc biết, bé nhỏ hoàn chỉnh thành một câu đúng.

Mẹo làm bài bác giúp nhỏ bé tránh mắc lỗi

Bé ghi nhớ các quy tắc ngữ pháp cơ bạn dạng sau:

Cấu trúc câu đơn giản S + V + O (chủ ngữ + động từ + tân ngữ)

Câu lấp định: S + AUX + V + O (chủ ngữ + trợ rượu cồn từ + động từ + tân ngữ) - dấu hiệu nhận ra là lúc có những trợ hễ từ lấp định: vì chưng not (don’t), does not (doesn’t), did not (didn’t)...

Ví dụ: I don’t go to school today

Câu nghi vấn: AUX + S + V + O? (Trợ hễ từ + chủ ngữ + hễ từ + tân ngữ)

Ví dụ: Is this your sister?

Câu hỏi cùng với từ để hỏi: What/when/why/where/how + AUX + S + V ?

Ví dụ: What vày you do?

Giới trường đoản cú gồm các từ chỉ thời gian, nơi chốn như: In, on, at

Trạng từ bỏ như always, sometimes, luckily… đứng trước cồn từ và che khuất động từ tobe

Tính trường đoản cú như good, black, short,...đứng trước danh từ

Bài tập mẫu mã viết lại câu giờ Anh lớp 5 (80 câu) gồm đáp án

Exercise 1

1. Mai, / you / to / nice / Hi / again / meet

…………………………………………………………………….

2. Class / new / She’s / in / a / our / student…………………………………………………………………….

3. In / address / your / What’s / Hanoi?

…………………………………………………………………….

4. Vì chưng / live? / Where / you

…………………………………………………………………….

5. With / Now / I / my / parents / live / Hanoi / thành phố / in

…………………………………………………………………….

6. Live / in / tower / second / Hanoi / I / the / on / floor / of / 10 / Flat

…………………………………………………………………….

7. The / you / in / Did / city? / live

…………………………………………………………………….

8. Is / My / small / house

…………………………………………………………………….

9. Like / in / Summer? / weather / the / What’s

…………………………………………………………………….

10. The / a / lives / in / She / in / village / mountains

…………………………………………………………………….

11. Village / is / The / quite / pretty / and

…………………………………………………………………….

12. Busy / is / thành phố / The / big / and

…………………………………………………………………….

13. What’s / your / hometown / like

…………………………………………………………………….

14. School / is / near / trang chủ / new / His / his

…………………………………………………………………….

15. The / get / early / always / up / in / morning / I

…………………………………………………………………….

16. Has / he / a / big / before / goes / breakfast / to lớn / school / He

…………………………………………………………………….

17. Online / talks / often / I / with / friends

…………………………………………………………………….

18. Sometimes / My / father / the / in / TV / watches / evening

…………………………………………………………………….

19. You / bởi vì / in / afternoon? / What / the / do

…………………………………………………………………….

20. Are / looking / for? / What / you

…………………………………………………………………….

Đáp án:

1. Hi Mai, nice to lớn meet you again

2. She’s a new student in our class

3. What’s your address in Hanoi?

4. Where vày you live?

5. Now I live with my parents in Hanoi city

6. I live in Flat 10 on the second floor of Hanoi tower

7. Did you live in the city?

8. My house is small

9. What’s the weather lượt thích in Summer?

10. She lives in a village in the mountains

11. The village is pretty & quite

12. The đô thị is big and busy

13. What’s your hometown like

14. His new school is near his home

15. I always get up early in the morning

16. He has a big breakfast before he goes khổng lồ school

17. I often talks with friends online

Exercise 2

1. Often / khổng lồ / you / come / bởi / the / How / library?

…………………………………………………………………….

2. Football / I / friends / after / school / with / play / my

…………………………………………………………………….

3. Mondays / mother / goes / on / My / shopping

…………………………………………………………………….

4. Camping / go / weekend. / at / often / the / We

…………………………………………………………………….

5. Badminton / dinner / cooks / often / plays / và / sometimes / She

…………………………………………………………………….

6. She / week? / once / What / a / does / programmes / watch / TV

…………………………………………………………………….

7. Did / go / you / Where / yesterday?

…………………………………………………………………….

8. On / Where / go / holiday? / she / did

…………………………………………………………………….

9. You / were / on / Where / holiday?

…………………………………………………………………….

10. Boat / I / a / trip / took

…………………………………………………………………….

11. He / went / in / Halong / bay / to lớn / June

…………………………………………………………………….

12. There? / get / you / did / How

…………………………………………………………………….

13. Grandparents / to / Lan / see / by / her / went / bus

…………………………………………………………………….

14. Trip? / the / enjoy / you / Did

…………………………………………………………………….

15. Their / Lan / on / were / holidays / & / Hoa

…………………………………………………………………….

16. And / enjoyed / buổi tiệc nhỏ / We / the / at / drink / the / food

…………………………………………………………………….

17. When / party? / was / last / birthday / your

…………………………………………………………………….

18. I / my / for / go / picnic / family / I / will / think / a / and

…………………………………………………………………….

19. Home / at / be / I’ll

…………………………………………………………………….

Xem thêm: 3 Năm Cấp 3 Thực Sự Rất Ngắn, Gửi Những Năm Tháng Cấp Ba Vội Vã

20. You / be / will / weekend? / this / Where

…………………………………………………………………….

21. Mai / Will / you / Chau / province? / visit

…………………………………………………………………….

22. Caves / bay / Halong / the / may / explore / I / in

…………………………………………………………………….

23. Next / play / badminton / will / and / monday / I / on / sister / My

…………………………………………………………………….

24. Lesions / today? / many / have / How / you / do

…………………………………………………………………….

25. You / today? / have / school / Do

…………………………………………………………………….

26. You / have / English? / How / often / do

…………………………………………………………………….

27. English? / How / you / learn / do

…………………………………………………………………….

28. A / I / English / four / have / week / times

…………………………………………………………………….

29. She / new / her / aloud / và / in / read / notebook / words / them / writes

…………………………………………………………………….

30. He / English / everyday / speaks

…………………………………………………………………….

31. Comic / reading / lượt thích / English / books / I

…………………………………………………………………….

32. How / you / vocabulary? / vì chưng / English / practice

…………………………………………………………………….

33. I’m / a / story / Halloween / about / reading

…………………………………………………………………….

34. You / like / vị / tales? / fairy

…………………………………………………………………….

35. At / elephant / the / baby / zoo / saw / I / a

…………………………………………………………………….

36. At / family / really / time / had / good / a / My / zoo / the

…………………………………………………………………….

Đáp án bài xích tập viết lại câu tiếng Anh lớp 5

How often bởi you come to the library?

I play football with my friends after school

My mother goes shopping on mondays

We often go camping at the weekend.

She often plays badminton và sometimes cooks dinner

What TV programmes does she watch once a week?

Where did you go yesterday?

Where did she go on holiday?

Where were you on holiday?

I took a boat trip

He went to Halong bay in June

How did you get there?

Lan went khổng lồ see her grandparents by bus

Did you enjoy the trip?

Lan & Hoa were on their holidays

We enjoyed the food & drink at the party

When was your last birthday party?I think my family & I will go for a picnicI’ll be at home

20. Where will you be this weekend?

21. Will you visit Mai Chau province?

22. I may explore the caves in Halong bay

23. My sister và I will play badminton on next monday

24. How many lesions vì chưng you have today?

25. Vày you have school today?

26. How often vị you have English?

27. How vì chưng you learn English?

28. I have English four times a week

29. She writes new words in her notebook & read them aloud

30. I like reading English comic books

31. How bởi vì you practice English vocabulary?

32. I’m reading a story about Halloween

33. Bởi you like fairy tales?

34. My family had a really good time at the zoo

Exercise 3

1. With / matter / the / What’s / you

…………………………………………………………………….

2. Doesn’t / well / She / feel

…………………………………………………………………….

3. Lunch / to lớn / will / mom / after / take / me / doctor / My / the

…………………………………………………………………….

4. A / I / toothache / have

…………………………………………………………………….

5. He / his / in / a / pain / throat / has

…………………………………………………………………….

6. Can’t / He / go / today / khổng lồ / school

…………………………………………………………………….

7. Wash / before / meals / hands / having / your

…………………………………………………………………….

8. With / play / Don’t / the / knife

…………………………………………………………………….

9. In / you / What / hand? / are / your / holding

…………………………………………………………………….

10. Mèo / on / street / the / playing / She’s / with / a

…………………………………………………………………….

11. Time? / your / không tính tiền / bởi vì / you / bởi / What / in

…………………………………………………………………….

12. Do / watching / like / animal / programmes? / you

…………………………………………………………………….

13. Internet / time / her / không tính tiền / sister / Her / the / surfs / in

…………………………………………………………………….

14. In / What / lượt thích / to lớn / future / the / you / be / would

…………………………………………………………………….

15. Lớn / doctor / be / a / I / want

…………………………………………………………………….

16. The / khổng lồ / like / around / He / world / travel / would

…………………………………………………………………….

17. The / is / toilet? / Where

…………………………………………………………………….

18. The / supermarket / My / near / is / house

…………………………………………………………………….

19. Would / khổng lồ / you / like / eat? / What

…………………………………………………………………….

20. Noodles, / please / a / of / like / bowl / I’d

…………………………………………………………………….

21. Be / the / like / What / weather / will / tomorrow?

…………………………………………………………………….

22. Tomorrow / will / be / thành phố / It / sunny / Hanoi / in

…………………………………………………………………….

23. Visit? / lượt thích / places / Which / you / to / would

…………………………………………………………………….

Xem thêm: Thực Hành: Tìm Hiểu Thành Tựu Chọn Giống Vật Nuôi Và Cây Trồng

24. You / What / it? / of / think / do

…………………………………………………………………….

Đáp án:

1. What’s the matter with you

2. She doesn’t feel well

3. My mom will take me lớn the doctor after lunch

4. I have a toothache

5. He has a pain in his throat

6. He can’t go khổng lồ school today

7. Wash your hands before having meals

8. Don’t play with the knife

9. What are you holding in your hand?

10. She’s playing with a cat on the street

11. What do you bởi in your không tính phí time?

12. Vì you like watching animal programmes?

13. Her sister surfs the mạng internet in her không lấy phí time

14. What would you like to be in the future

15. I want to be a doctor

16. He would lượt thích to travel around the world

17. Where is the toilet?

18. My house is near the supermarket

19. What would you like to eat?

20. I’d lượt thích a bowl of noodles, please

21. What will the weather be like tomorrow?

22. It will be sunny in Hanoi thành phố tomorrow

23. Which places would you lượt thích to visit?

24. What vì chưng you think of it?

Với gần như bài tập viết lại câu giờ đồng hồ Anh lớp 5 sinh sống trên, xechieuve.com.vn mong muốn rằng nhỏ xíu sẽ luyện tập được kỹ năng làm bài sao cho tác dụng nhất. Nếu bạn muốn cho nhỏ bé thành thạo các dạng bài bác tập rộng nữa, liên hệ ngay xechieuve.com.vn Stories để hiểu biết thêm thông tin chi tiết nhé!