Bài tập hóa 12 trang 64

  -  
*

*

Bài 13.Đại cương về polime

Bài 4 (trang 64 SGK Hóa 12)

Gọi tên những phản ứng và viết phương trình hóa học của phản ứng polime hóa các monome sau:

a. CH3-CH=CH2.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 12 trang 64

b. CH2=CCl-CH=CH2.

c. CH2=C(CH3)-CH=CH2.

Xem thêm: Bài Tập Đọc Hiểu Tiếng Anh Lớp 12 Có Đáp Án Pdf, 10 Bài Đọc Hiểu Tiếng Anh 12

d. CH2OH-CH2OH cùng m-C6H4(COOH)2(axit isophtalic).

Xem thêm: Công Thức Tính Độ Lớn Lực Đàn Hồi, Công Thức Tính Độ Biến Dạng Của Lò Xo

e. NH2-10COOH.

Lời giải:

Các phản ứng a,b,c là các phản ứng trùng hợp; d,e là những phản ứng trùng ngưng

*

Xem toàn bộGiải Hóa 12: bài xích 13. Đại cương về polime