Bài tập chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn

  -  

Bài tập biến đổi từ hiện tại tại chấm dứt sang vượt khứ đơn là dạng bài tập thông dụng khi học tiếng anh. Để cầm cố chắc các kết cấu câu đưa thì hiện tại ngừng sang thừa khứ đơn, hãy cùng chăm học bài xích ôn lại kiến thức và kỹ năng và xong hết phần bài bác tập chỉ dẫn nhé! Yên trọng điểm là chăm học bài đã tổng hợp bài xích tập đổi khác từ hiện tại chấm dứt sang thừa khứ đối chọi có giải đáp nhé!

Ngữ pháp chuyển thì hiện tại tại dứt sang thừa khứ đơn

1. Thì hiện tại tại chấm dứt và 3 kết cấu quá khứ 1-1 tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.Bạn đang xem: gửi thì hiện tại tại chấm dứt sang quá khứ đơn

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách sử dụng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn

2. Cấu trúc for với ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc câu hỏi khi nào (When) và bao lâu (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Kết cấu The first time cùng never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been to Japan.

= I have never been to nhật bản before.


*

Bài tập biến đổi từ hiện tại ngừng sang thừa khứ đối kháng có đáp án

Viết lại câu từ vượt khứ đơn sang hiện tại kết thúc không làm chuyển đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote khổng lồ me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập biến hóa thì hiện tại tại ngừng sang vượt khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone to school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->


*

Đáp án:

Viết lại câu từ vượt khứ đối chọi sang hiện tại dứt không làm biến đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

Xem thêm: Bài 49 Trang 29 Sgk Toán 9 Bài 49 Trang 29 Sgk Toán 9 Tập 1, Bài 49 Trang 29 Sgk Toán 9 Tập 1

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went to lớn bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone khổng lồ bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote to me.

-> She hasn’t written khổng lồ me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập chuyển đổi thì hiện tại tại xong xuôi sang thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone to lớn school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went to school was 4 months ago…

-> I last went to lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went to school

4/ I have never visited Halong bay before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Xem thêm: Skills 2 Trang 13 Unit 7 Lớp 8: Skill 2 Trang 13, Unit 7 Lớp 8: Skills 2

Trên đây là một số bài bác tập biến hóa từ hiện nay tại xong sang vượt khứ đơn có đáp án do Chăm học bài bác nghiên cứu, tổng hợp cùng biên soạn. Chúng ta đã xong hết chưa? Hãy tự nghĩ về ra các trường hợp hay gặp để cấp tốc nhớ các cấu trúc biến hóa từ hiện tại tại ngừng sang quá khứ solo và ngược lại nhé.