Bài 6 Trang 69 Sgk Toán 9 Tập 1

  -  

Đường cao của một tam giác vuông phân chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng tất cả độ dài là 1 và 2. Hãy tính những cạnh góc vuông của tam giác này.




Bạn đang xem: Bài 6 trang 69 sgk toán 9 tập 1

*

Cho tam giác ABC vuông trên A, con đường cao AH. Lúc đó, ta có một vài hệ thức về cạnh và con đường cao vào tam giác vuông:(eginalign & AB^2=BH.BC;AC^2=CH.CB. \ & AH^2=HB.HC \ và AH.BC=HB.HC \ & dfrac1AH^2=dfrac1AB^2+dfrac1AC^2 \ endalign) 


Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 64 Trang 79, 80 Bài 64: Luyện Tập

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 1: một số trong những hệ thức về cạnh và con đường cao trong tam giác vuông khác • Giải bài 1 trang 68 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy tính(x)... • Giải bài xích 2 trang 68 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy tính(x)... • Giải bài 3 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy... • Giải bài bác 4 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy... • Giải bài bác 5 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 1 trong những tam giác vuông với... • Giải bài bác 6 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đường cao của một tam... • Giải bài xích 7 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 1 tín đồ ta đưa ra hai... • Giải bài 8 trang 70 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tìm(x)... • Giải bài xích 9 trang 70 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Cho hình vuông ABCD. Gọi...


Xem thêm: Bạn Có Hiểu Ý Nghĩa Của Sự Im Lặng ? Bạn Có Hiểu Ý Nghĩa Của Sự Im Lặng

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học 9