Bài 6 trang 38 sgk toán 9 tập 2

     

d) dùng đồ thị để cầu lượng vị trí những điểm trên trục hoành biểu diễn các số(sqrt 3;sqrt 7)

 
Bạn đang xem: Bài 6 trang 38 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn:

Xem lại bí quyết vẽ đồ thị hàm số(y=ax^2)

a) Hàm số(y = f(x) = x^2.)

- Hàm số có(a=1> 0 ) yêu cầu hàm số đồng trở nên khi(x > 0) cùng nghịch biến hóa khi(x

- báo giá trị:

(x)-101
(y = x^2.)101
 
*

*Xem thêm: Em Đã Từng Gặp Ông Tiên Trong Những Truyện Cổ Dân Gian, Hãy Miêu Tả Lại Hình Ảnh Ông Tiên Theo Trí Tưởng Tượng Của Mình

*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài xích 2: Đồ thị hàm số y = ax 2 (a ≠ 0) khác • Giải bài xích 4 trang 36 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho hàm số(y=dfrac... • Giải bài 5 trang 37 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho cha hàm... • Giải bài 6 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại hàm số(y = f(x)... • Giải bài 7 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 trên mặt phẳng tọa... • Giải bài bác 8 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 biết rằng đường cong... • Giải bài xích 9 trang 39 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại hai hàm... • Giải bài bác 10 trang 39 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến hàm...


Xem thêm: Gdcd 8 Bài Giữ Chữ Tín - Giải Bài Tập Gdcd 8 Bài 4

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong - Hình học 9