BÀI 54 TRANG 34 SGK TOÁN 8 TẬP 2

     

Một canô xuôi dòng từ bến(A) cho bến(B) mất(4) giờ với ngược dòng từ bến(B) về bến(A) mất(5) giờ. Tính khoảng cách giữa nhì bến(A) và(B,) biết rằng vận tốc của dòng nước là(2 km/h.)




Bạn đang xem: Bài 54 trang 34 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn:

+ gia tốc ca nô đi xuôi mẫu = gia tốc ca nô + tốc độ dòng nước

+ vận tốc ca nô đi ngược dòng = vận tốc ca nô - vận tốc dòng nước.

Bài giải

Gọi(x , (km/h)) là khoảng cách giữa(2) bến(A) và(B ,(x > 0))Khi này vẫn tốc canô thời gian xuôi chiếc là(dfracx4 , (km/h))Vì vận tốc dòng nước là(2km/h) nên tốc độ của ca nô lúc nước tĩnh mịch là(dfracx4 - 2 , (km/h)) và gia tốc ca nô lúc đi ngược chiếc là(left(dfracx4 - 2 ight) - 2 = dfracx4 - 4 , (km/h))Theo đề bài, ca nô trở về ngược loại hết(5) giờ buộc phải ta tất cả phương trình:(5left(dfracx4 - 4 ight) = x)(Leftrightarrow 5 dfracx - 164 = x)(Leftrightarrow dfrac5(x - 16)4 = x)(Leftrightarrow 5(x - 16) = 4x)(Leftrightarrow 5x - 80 = 4x)(Leftrightarrow x = 80 , ext(nhận))Vậy quãng đường(AB) dài(80km)


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập Ôn tập chương 3 khác • Giải bài xích 1 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 vậy nào là hai phương... • Giải bài bác 2 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Nhân nhị vế của một... • Giải bài bác 3 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Với điều kiện nào... • Giải bài 4 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một phương trình bậc... • Giải bài xích 5 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 khi giải phương trình... • Giải bài bác 6 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hãy nêu công việc giải... • Giải bài 50 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài 51 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương trình... • Giải bài xích 52 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 53 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải phương... • Giải bài bác 54 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một canô xuôi cái từ... • Giải bài xích 55 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Biết rằng(200g)... • Giải bài xích 56 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Để khuyến khích tiết...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi - Hình học 8


Xem thêm: Trong Cơ Thể Người Loại Tế Bào Nào Có Nhiều Lưới Nội Chất Trơn Nhất Vì Sao

bài xích trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Ôn tập chương 3
• Giải bài xích 1 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 2 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 3 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 4 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 5 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 6 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 50 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 51 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 52 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 53 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 54 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 55 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 56 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Top 20 Em Từng Đã Nói Sẽ Tốt Thôi Em Chịu Đựng Giỏi Lắm Mà, Lời Bài Hát Anh Sẽ Ổn Thôi (Vương Anh Tú)

Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như