BÀI 5 TRANG 80 SGK HÌNH HỌC 10

     
Bài 5 trang 80 sgk hình học 10: bài xích 1. Phương trình con đường thẳng. 5.Xét vị trí tương đối của những cặp đường thẳng sau đây:

Bài 5.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 80 sgk hình học 10

Xét vị trí tương đối của những cặp đường thẳng sau đây:

a) (d_1: 4x – 10y + 1 = 0 ); (d_2 : x + y + 2 = 0)

b) (d_1 :12x – 6y + 10 = 0 ); (d_2:left{eginmatrix x= 5+t& \ y= 3+2t& endmatrix ight.)

c) (d_1:8x + 10y – 12 = 0 ); ( d_2 : left{eginmatrix x= -6+5t& \ y= 6-4t& endmatrix ight.)

*

a) Xét hệ (left{eginmatrix 4x-10y + 1= 0& \ x + y + 2 = 0& endmatrix ight.)

(D = 4.1 -(- 10).1 = 14 ≠ 0)

Vậy (d_1) và (d_2) cắt nhau

b) (d_2:left{eginmatrix x= 5+t& \ y= 3+2t& endmatrix ight.) viết dưới dạng tổng thể là:

(d_2: 2x – y – 7 = 0)Quảng cáo

(D = 12 . (-1) -(-6).2 = -12 + 12 = 0)

( D_x = (-6) . (-7) – (-1). 10 = 42 + 10 = 52 ≠ 0)

Vậy (d_1// d_2) 

c) (d_1:8x + 10y – 12 = 0 )

( d_2 : left{eginmatrix x= -6+5t& \ y= 6-4t& endmatrix ight.) gồm dạng tổng quát là: (d_2: 4x + 5y – 6 = 0)

 (D = 8 . 5 – 4 . 10 = 0)

(D_x= 10. (-6) – (-12) . 5 = 0)

( D_y= (-12) . 4 – (-6) . 8 = 0)

Vậy (d_1) trùng (d_2) 


Bài học: siêng mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 5 trang 62 sgk đại số 10: bài 2. Phương trình quy về phương trình số 1 bậc hai
Bài tiếp theoBài 6 trang 60 sgk hình học tập 10: bài bác 1. Phương trình đường thẳng
Danh sách bài bác tập
Câu hỏi 1 trang 70 Hình học tập 10: bài bác 1. Phương trình đường thẳng
Câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học tập 10:
Câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học tập 10:
Câu hỏi 3 trang 72 Hình lớp 10: bài bác 1. Phương trình mặt đường thẳng
Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 10: mang lại đường trực tiếp Δ tất cả phương trình:
Câu hỏi 5 trang 74 Hình học tập 10: Hãy chứng tỏ nhận xét trên.
Mục lục môn Toán 10


Xem đầy đủ: Toán 10


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Phân tích bài bác thơ Hoàng Hạc thọ tống mạnh dạn Hạo Nhiên đưa ra Quảng Lăng của Lí Bạch: ghi lại một kỉ niệm sâu sắc...
Tại lầu Hoàng Hạc tiễn bạo phổi Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lý Bạch) - Phân tích bài xích thơ Hoàng Hạc thọ tống bạo phổi Hạo...
Câu 10 trang 131 SGK Đại số 10: Ôn tập chương V – Thống kê
Câu 10 trang 131 SGK Đại số 10: Ôn tập chương V - Thống kê. Phương sai của các số liệu thống kê đã...

Xem thêm: Bài Soạn Ngữ Văn 11 Tập 2 - Soạn Văn Lớp 11 Tập 2 Hay Nhất


Bài 26 trang 87 Sách bài tập sách Sinh 10: quy trình hô hấp kị khí ra mắt ở đâu ?
Bài 26 trang 87 Sách bài bác tập (SBT) Sinh học tập 10: quy trình hô hấp tránh khí ra mắt ở đâu ?...
Bài tập 3 trang 51 Sách bài tập Sử 10: BÀI TẬP 3. Hãy cầm tắt vế những cuộc phát con kiến địa lí chính...
BÀI TẬP 3. Hãy bắt tắt vế những cuộc phát loài kiến địa lí chính ra mắt hồi cuối nỗ lực kỉ XV theo bảng sau:...

Xem thêm: Bài 3 Sgk Lý 9 Trang 18 Sgk Vật Lí 9, Bài 3 Trang 18 Sgk Vật Lí 9


Bài 6.45 trang 66 Sách bài tập Hóa 10: hấp thụ hết 3,35 lít khí (SO_2) (đktc) vào dung dịch NaOH thu được
Hấp thụ hết 3,35 lít khí (SO_2) (đktc) vào hỗn hợp NaOH thu được dung dịch X chứa 2 muối. Thêm (Br_2) dư vào...