Bài 42 trang 98 sgk toán 7 tập 1

     

Xem lại lý thuyết: tình dục giữa tính vuông góc cùng với tính song song trang 96 SGK Toán 7 tập 1.

Bài giải:

a) Vẽ c ⊥ a

*

b)Vẽ b ⊥ c (như hình trên)
Bạn đang xem: Bài 42 trang 98 sgk toán 7 tập 1

c) phân phát biểu: hai tuyến đường thẳng sáng tỏ cùng vuông góc cùng với một đường thẳng thứ bố thì chúng song song cùng với nhau.
*Xem thêm: Phản Ứng Chứng Tỏ Hno3 Thể Hiện Tính Axit Là, Phản Ứng Nào Sau Chứng Minh Hno 3 Có Tính Axit

Giải những bài tập bài xích 6: tự vuông góc đến song song - rèn luyện (trang 98 - 99) khác • Giải bài bác 40 trang 97 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 căn cứ vào hình 29 hãy... • Giải bài xích 41 trang 97 - SGK Toán lớp 7 Tập một căn cứ vào hình 30 hãy... • Giải bài bác 42 trang 98 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Vẽ c ⊥ ab) Vẽ b ⊥... • Giải bài xích 43 trang 98 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Vẽ c ⊥ ab) Vẽ b //... • Giải bài xích 44 trang 98 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Vẽ a // bb) Vẽ c... • Giải bài xích 45 trang 98 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Vẽ d//d" và d""https://d (d""... • Giải bài xích 46 trang 98 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 xem hình 31a) vị sao a //... • Giải bài bác 47 trang 98 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Ở hình 32 biết a //... • Giải bài 48 trang 99 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Hãy mang một tờ...


Xem thêm: Vbt Toán Lớp 5 Bài 138 Luyện Tập Chung #Mshanh #Toanlop5, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 72, 73 Bài 138

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: tình dục giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7