BÀI 4 SGK TIẾNG ANH 10 TRANG 22

     
A. READING trang 22 sgk giờ đồng hồ Anh 102. While you read trang 22 sgk giờ Anh 10B. SPEAKING trang 24 sgk tiếng Anh 10C. LISTENING trang 26 sgk tiếng Anh 102. While you listen trang 26 sgk giờ Anh 10D. WRITING trang 27 sgk giờ Anh 10E. Language Focus trang 29 sgk giờ Anh 102. Grammar and vocabulary trang 29 sgk giờ đồng hồ Anh 10G. Grammar (Ngữ pháp)4. Kết cấu với hễ từ nguyên thể (to + infinitive) và đụng danh tự (gerunds)

Hướng dẫn giải Unit 2. School talks trang 22 sgk giờ Anh 10 bao gồm đầy đủ nội dung bài học kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài bác tập gồm trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 10 cùng với 4 năng lực đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu tạo ngữ pháp, từ vựng,.. Sẽ giúp đỡ các em học giỏi môn giờ Anh lớp 10, luyện thi thpt Quốc gia.

Bạn đang xem: Bài 4 sgk tiếng anh 10 trang 22


Unit 2. School talks – hầu như buổi rỉ tai ở trường

A. READING trang 22 sgk tiếng Anh 10

1. Before you read trang 22 sgk giờ đồng hồ Anh 10

When you meet your friend, which of the following topics do you often talk about?

(Khi em gặp bạn, em thường nói tới đề tài nào trong những đề tài sau?)

sports và gamesholidays
entertainmentfilms
health problemsweather
hobbieswork & study

Answer: (Trả lời)

When I meet my friend, I often talk about hobbies or work & study: but my friend likes talking about entertainment.

I choose the topic “work and study” because it’s useful for me in my study. Through the talk, we can find out the best way to study efficiently. I think this topic benefits not only me but also my friends.

Tạm dịch:

– sports & games: thể thao và trò chơi

– entertainment: trò giải trí

– health problems: những vấn đề sức khỏe


– hobbies: sở thích

– holidays :ngày nghỉ

– films: phim

– weather: thời tiết

– work và study: các bước và việc học

Khi tôi gặp bạn tôi, tôi thường nói tới sở thích hợp hoặc các bước và học tập: nhưng chúng ta tôi thích nói tới giải trí.

Tôi lựa chọn chủ đề “làm bài toán và học tập” vì chưng nó bổ ích cho tôi trong học tập. Thông qua cuộc nói chuyện, shop chúng tôi có thể tìm thấy cách cực tốt để học tập hiệu quả. Tôi suy nghĩ rằng chủ đề này không chỉ có mang lại ích lợi cho tôi mà còn đem về lợi ích cho bạn tôi.

2. While you read trang 22 sgk tiếng Anh 10

Read the following small talks and then bởi vì the tasks that follow.


(Đọc phần lớn bài nói chuyện ngắn dưới đây và tiếp đến làm những bài bác tập theo sau.)

1. Hello. My name’s Nguyen Hong Phong. I’m sixteen year old. I’m a student at Chu Van An High school. Iam in class 10A with forty-five other students. I study many subjects such as Maths, Physic, Chemistry, Biology, Literature, History, Geography, và so on. I lượt thích to learn English best because it is an international language. I don’t really lượt thích getting up early, but I have to lớn because I often have a lesson at 7:15

2. Hello. My name’s Nguyen Lan Phuong. I teach English at Chu Van An High School. It is one of the biggest schools in Ha Noi. Teaching is hard work, but I enjoy it because I love working with children

3. I’m Nguyen Hong Ha. I’m Phong’s father. We live in a small flat above a corner shop in Tay Son Street. The flat is far from Phong’s school so he usually goes to lớn school by bike. I worry about this. He has to lớn ride his bike in narrow & crowded streets to get to school. There’s so much traffic: so many cars, motorbikes and bicycles.

Tạm dịch:


2. Xin chào. Tôi tên Nguyễn Lan Phương. Tôi dạy dỗ tiếng Anh làm việc trường thêm trung học Chu Văn An. Đây là giữa những ngôi trường lớn nhất ở Hà Nội. Dạy dỗ học là các bước vất vả, nhưng lại tôi hâm mộ nó vì tôi thích thao tác cùng các em học tập sinh.

3. Tôi là Nguyễn Hồng Hà, phụ thân của Phong. Shop chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ dại phía trên cửa hiệu ở góc cạnh phổ Tây Sơn. Nhà ở cách xa ngôi trường của Phong vì thế nó phải mang đến trường bởi xe đạp. Tôi lo lắng về việc ấy. Nó bắt buộc đạp xe đi học trên những tuyến phố chật khiêm tốn và đông đúc bởi vì có quá nhiều xe hơi, xe lắp máy, xe đạp lưu thông bên trên đường.

Task 1 trang 23 sgk giờ Anh 10

Fill each blank with one of the words in the box below. There are more words than needed.

(Điền mỗi nơi trống với trong số những từ vào khung, bên dưới. Có nhiều từ hơn đề xuất thiết.)

language worry subjects crowded

bike ride traffic enjoy

narrow learn

1. Young children________ helping with household tasks.

2. We were stuck in heavy___________ for more than an hour.


3. I think you don’t have to__________ about your weight.

4. It was two weeks before Christmas and the mall was ______ with shoppers.

5. If two people speak the same__________ , they usually have similar attitudes và opinions.

Answer: (Trả lời)

1. Enjoy

2. Traffic


3. Worry

4. Crowded

5. Language

Tạm dịch:

1. Hầu như đứa trẻ ưa thích giúp làm các bước nhà.

2. Chúng tôi bị tắc giao thông hơn một tiếng.

3. Tôi nghĩ bạn không phải bận tâm về cân nặng của mình.

4. 2 tuần trước Giáng sinh cùng trung chổ chính giữa đông đúc người mua sắm.

5. Trường hợp hai fan nói cùng một ngôn ngữ, họ thông thường có thái độ và quan điểm giống nhau.

Task 2 trang 23 sgk tiếng Anh 10

Work in pairs Read the small talks again and find out who…

(Làm vấn đề từng đôi. Đọc lại gần như bài thủ thỉ ngắn với tìm ai…)

Name
– enjoys teaching.Miss Phuong
– has to get up early.__________
– lives far from school.__________
– loves working with children.__________
– loves learning English.__________
– rides a xe đạp to school every day.__________
– studies at a high school.__________
– teaches English at a high school.__________
– worries about someone else’s safety.__________

Answer: (Trả lời)

Name
– enjoys teaching.Miss Phuong
– has to get up early.Phong
– lives far from school.Phong
– loves working with children.Miss Phuong
– loves learning English.Phong
– rides a xe đạp to school every day.Phong
– studies at a high school.Phong
– teaches English at a high school.Miss Huong
– worries about someone else’s safety.Mr. Ha

Tạm dịch:

Tên
– say đắm dạy họcCô Phương
– đề xuất dậy sớmPhong
– sinh sống xa trườngPhong
– thích thao tác với trẻ emCô Phương
– yêu thích dạy giờ đồng hồ AnhPhong
– đạp xe mang đến trường mỗi ngàyPhong
– học tại 1 trường cấp cho 3Phong
– dạy tiếng Anh sinh sống trường cấp cho 3Cô Phương
– lo ngại đến bình yên của bạn khácÔng Hà
Task 3 trang 24 sgk tiếng Anh 10

Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Where does Phong study?

2. What subjects does he study?

3. Why does he want khổng lồ learn English?

4. What does Miss Phuong say about her teaching profession?

5. Why does Mr. Ha worry about his son’s safety?

Answer: (Trả lời)

1. He studies at Chu Van An High School.

2. He studies many subjects such as Maths, Literature, Physics, Chemistry, Biology, etc.

3. He wants khổng lồ learn English because it’s an international language.

4. She says it’s hard work but she enjoys it because she loves working wilh children.

5. The man worries about his son’s travelling because there’s so much traffic on the narrow và crowded way to school.

Tạm dịch:

1. Phong học tập ở đâu? ⇒ Cậu ấy học tập ở trường cấp cho 3 Chu Văn An.

2. Cậu ấy học hầu như môn gì? ⇒ Cậu ấy học các môn như Toán, Văn, đồ vật lý, Hoá học, Sinh học, v.v

3. Tại sao cậu ấy mong mỏi học giờ Anh? ⇒ Cậu ấy muốn học giờ đồng hồ Anh vì nó là 1 trong ngôn ngữ quốc tế.

4. Cô Phương nói gì về nghề dạy dỗ học của mình? ⇒ Cô nói kia là công việc vất vả nhưng cô mê say nó bởi cô thích thao tác làm việc với con trẻ em.

5. Vì sao ông Hà băn khoăn lo lắng về an ninh của đàn ông mình? ⇒ Người lũ ông lo ngại về sự đi lại của nam nhi mình vì có rất nhiều xe cộ trên đoạn đường đến trường vừa dong dỏng vừa đông.

3. After you read trang 24 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Work in groups. Talk about:

(Làm việc từng nhóm. Nói về:)

(Suggested answers)

* what subject you like learning best và why.

* what you like or dislike doing at school.

* what you worry about at school?

Answer: (Trả lời)

* What subject you lượt thích learning best và why.

– I like learning Maths best, because it helps us how to lớn think logically & how khổng lồ solve the problems systematically và scientifically.

– I lượt thích learning English best because it’s becoming an international language now, and it’s an effective means khổng lồ understand other cultures, scholarship và civilizations in’the world because most books about these issues are in English.

* What you like or dislike doing at school.

– I lượt thích book-reports và discussion or talk classes, because they help us lớn know how lớn express our thoughts or ideas in public. This will be very useful for us in our future life when we are grown-ups

* What you worry about at school?

– I think the school yard is very small, the laboratory lacks agreat number of necessary equipment for the study.

Tạm dịch:

* Môn học tập nào mình thích học nhất và tại sao.

– Tôi mê say học Toán nhất, bởi vì nó giúp chúng ta suy nghĩ về một cách phù hợp và cách xử lý các vụ việc một cách có hệ thống và khoa học.

– Tôi phù hợp học giờ Anh độc nhất vì hiện thời nó đã trở thành ngôn từ quốc tế, cùng đó là 1 trong những phương tiện tác dụng để hiểu văn hóa, học bổng với nền tiến bộ khác trong rứa giới chính vì hầu hết sách về những sự việc này đều bằng tiếng Anh.

* đầy đủ gì bạn muốn hoặc ko thích có tác dụng ở trường.

– Tôi ưng ý các báo cáo sách và các lớp bàn thảo hoặc nói chuyện, cũng chính vì chúng giúp họ biết cách diễn đạt các để ý đến hay ý tưởng phát minh của họ trước công chúng. Điều này sẽ khá hữu ích cho chúng ta trong cuộc sống đời thường tương lai khi chúng ta trưởng thành

* Bạn băn khoăn lo lắng về điều gì ngơi nghỉ trường?

– Tôi suy nghĩ sân trường rất nhỏ, phòng thí điểm thiếu số lượng thiết bị quan trọng cho học tập tập.

B. SPEAKING trang 24 sgk giờ đồng hồ Anh 10

1. Task 1 trang 24 sgk giờ Anh 10

These expressions are commonly used in making small talks. Place them under the appropriate heading. Then practise it with a partner.

(Những thành ngữ này thường xuyên được dùng trong số những cuộc thì thầm ngắn. Viết chúng theo chủ đề thích hợp. Sau đó thực hành với cùng một hạn cùng học.).

Good morning. / Hi.

Sorry, I’ve got to go. Talk khổng lồ you later.

Well, it’s been nice meeting you.

How’s everything at school?

Goodbye. See you later.

Great. I’ll see you tomorrow.

Hello. How are you?

Hello. What are you doing?

Catch you later.

Hi. How is school?

Starting a conversationClosing a conversation
………………….………………..
Answer: (Trả lời)

Starting a conversationClosing a conversation
– Good morning– Goodbye. See you later.
– Hello. How are you?– Sorry, I’ve got lớn go. Talk lớn you laler.
– Hello. What are you doing?– Well, it’s been nice meeting to you.
– Hi. How is school?– Great. I’ll see you tomorrow.
– How’s everything at school?– Catch up with you later.

You : Hi, Nam. How are you?

Nam : Hi. Fine, thanks. How about you?

You : Not bad. How’s your work at school?

Nam : Not so good. The last demo was rather difficult. How about yours?

You : My kiểm tra was difficult, too. Only a few could finish it.

Nam : Sorry, I’ve got khổng lồ go. I have khổng lồ meet my former teacher.

You : OK. Goodbye. Talk lớn you later.

Nam : Sure. Bye. See you.

Tạm dịch:

Bắt đầu cuộc hội thoạiKết thúc cuộc hội thoại
– chào buổi sáng– tạm thời biệt. Gặp gỡ lại bạn sau.
– Chào. Các bạn khoẻ không?– Xin lỗi, tôi đề nghị đi. Rỉ tai với các bạn sau.
– Chào. Các bạn đang làm những gì vậy?– Ừm, khôn cùng vui được gặp mặt bạn.
– Chào. Ở trường nạm nào rồi?– Tuyệt. Tôi sẽ gặp gỡ bạn vào trong ngày mai.
– hầu hết thứ ngơi nghỉ trường sao rồi?– chạm chán lại các bạn sau.

Bạn: Xin chào, Nam. Các bạn khỏe không?

Nam: Xin chào. Tôi ổn, cảm ơn. Còn chúng ta thì sao?

Bạn: không tệ. Việc học của người tiêu dùng ở trường như thế nào?

Nam: Không tốt lắm. Bài bác kiểm tra cuối kì khá khó. Của công ty thì sao?

Bạn: bài kiểm tra của tớ cũng khó. Chỉ một trong những ít người dân có thể hoàn thành nó.

Nam: Xin lỗi, tôi yêu cầu đi. Tôi phải gặp mặt giáo viên cũ của tôi.

Bạn: OK. Tạm biệt. Nói chuyện sau.

Nam: chắc chắn là rồi. Tạm thời biệt. Hẹn gặp lại bạn.

2. Task 2 trang 25 sgk giờ đồng hồ Anh 10


Rearrange the following sentences to lớn make an appropriate conversation và then practise it with a partner.

(Sắp xếp lại hầu hết câu sau để triển khai thành một bài đối thoại phù hợp và tiếp đến thực hành cùng với một chúng ta cùng học.)

A. Bye. See you later.

B. What did you do?

C. Where are you going now?

D. Hi, Minh. Did you have a nice weekend?

E. Oh, I stayed at trang chủ and did my homework. Nothing special.

F. Hello, Quan. Yes, I did. It’s great.

G. I’m going khổng lồ the library to lớn borrow some books. Sorry, I’ve got to go. Talk khổng lồ you later.

H. I went lớn Lan’s birthday party. The food was good and the people were interesting. What did you do, Quan?

Answer: (Trả lời)

1. D : Hi, Minh. Did you have a nice weekend?

2. F : Hello, Quan. Yes, I did. It was great.

3. B : What did you do?

4. H : I went lớn Lan’s birthday party. The food was good & the people were interesting. What did you do, Quan?

5. E : I stayed at home and did my homework. Nothing special.

6. C : Where are you going now?

7. G : I’m going khổng lồ the library to borrow some books. Sorry. I’ve got to go. Talk khổng lồ you later.

8. A : Bye. See you later.

Tạm dịch:

1. D: Xin chào, Minh. Bạn đã có ngày vào ngày cuối tuần tốt đẹp chứ?

2. F: Xin chào, Quân. Đúng vậy. Nó thật tuyệt.

3. B: chúng ta đã có tác dụng gì?

4. H: Tôi vẫn đến buổi tiệc sinh nhật của Lan. Thức ăn ngon và mọi fan rất thú vị. Bạn đã làm cho gì, Quân?

5. E: Tôi ở nhà và làm bài tập về nhà. Không tồn tại gì sệt biệt.

6. C: Bạn hiện nay đang đi đâu?

7. G: Tôi sẽ tới thư viện để mượn một vài sách. Xin lỗi. Tôi bắt buộc đi. Rỉ tai với chúng ta sau.

8. A: tạm biệt. Hẹn chạm mặt lại.

3. Task 3 trang 25 sgk tiếng Anh 10

Complete the following conversation with suitable words, phrases or sentences in the box and then practise it with a partner.

(Điền bài xích đối thoại sau với phần đông từ, nhiều từ xuất xắc câu thích hợp trong form và tiếp đến thực hành với một các bạn cùng lớp.)

What’s the matter with you

awful / tired / sick / cold

a headache / a cold / backache / toothache

You should / You’d better go trang chủ and have a rest

A: Hello, Hoa. You don’t look very happy._________ ?

B: Hi, Nam. I feel__________ . I’ve got__________

A: Sorry lớn hear that. _______________

B: Yes. That’s a great idea. Goodbye, Nam.

A: See you later.

Answer: (Trả lời)

A: Hello, Hoa. You don’t look very happy. What’s the matter with you?

B: Hi, Nam. I feel awful. I’ve got a cold.

A: Sorry to lớn hear that. You’d better go home and have a rest.

B: Yes. That’s a great idea. Goodbye, Nam.

A: See you later.

Tạm dịch:

A: Xin chào, Hoa. Chúng ta trông không vui lắm. Có chuyện gì với chúng ta thế?

B: Xin chào, Nam. Tôi cảm thấy rất tệ. Tôi bị cảm.

A: Xin lỗi lúc nghe đến điều đó. Chúng ta nên về nhà với nghỉ ngơi.

B: Đúng vậy. Đó là một trong những ý tưởng hay vời. Nhất thời biệt, Nam.

A: Hẹn chạm mặt lại sau.

4. Task 4 trang 25 sgk giờ Anh 10

Work in pairs. Make small talks on the following topics, using the Parting và ending of a conversation.

(Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc truyện trò ngắn về những chủ đề sau, thực hiện phần mở đầu và kết thúc của một cuộc hội thoại.)

– the weather (thời tiết)

– last night’s TV programmes (các chương trình tivi về tối qua.)

– football (bóng đá)

– plans for the next weekend.( planer cho ngày vào buổi tối cuối tuần sau)

Answer: (Trả lời)

Conversation 1

You : Hi, Viet

Viet: Hi. How’re you?

You : Fine, thanks. How about you?

Viet : Not so good. I feel uneasy.

You : That’s too had. Awful day, isn’t it?

Viet: Yeah. I hate the wet season.

You : Me, too. I have to lớn stay at home. It’s so boring.

Viet: Sorry. I’ve got lớn go. I have lớn visit my friend in hospital.

You : All right. See you soon.

Viet: Bye. See you.

Conversation 2

Nam : Hi, Minh. Did you watch TV last night?

Minh :No. Were there any good programmes on?

Nam : Oh, no. As you know, there have hardly been any good programmes on television these days.

Minh :And one more thing, there’re also too many violent scenes, which is too hard for small children.

Nam : OK. I don’t know what they think about these.

Minh : They’re maybe thinking about making money regardless of bad effects on children.

Nam : Much ashamed of it?

Minh : Sure.

Nam : Oh, sorry, it’s late. I’ve got lớn go to the library now.

Minh : OK. Bye. Talk to you later.

Nam: Bye

Tạm dịch:

Cuộc đối thoại 1

Bạn: Xin chào, Việt

Việt: Xin chào. Các bạn khoẻ không?

Bạn: Tôi ổn, cảm ơn. Còn các bạn thì sao?

Việt: Không tốt lắm. Tôi cảm xúc không thoải mái.

Bạn: thiệt tệ. Một ngày phệ khiếp, đề xuất không?

Việt: Ừ. Tôi ghét mùa mưa.

Bạn: Tôi cũng thế. Tôi phải ở nhà. Thật nhàm chán.

Việt: Xin lỗi. Tôi phải đi. Tôi bắt buộc đến thăm bạn tôi trong bệnh dịch viện.

Bạn: Được rồi. Hẹn sớm gặp lại.

Việt: tạm bợ biệt. Hẹn chạm mặt lại bạn.

Cuộc hội thoại 2

Nam: Xin chào, Minh. Bạn có coi TV buổi tối qua không?

Minh: Không. Gồm chương trình nào hay không?

Nam: Ồ, không. Như bạn đã biết, đa số không có bất kỳ chương trình nào giỏi trên truyền hình hồ hết ngày này.

Minh: và một điều nữa, cũng đều có quá các cảnh bạo lực, điều này quá nặng so với trẻ nhỏ.

Nam: OK. Tôi lừng chừng họ nghĩ về gì về chúng.

Minh: họ hẳn là nghĩ đến sự việc kiếm tiền bất chấp những tác động xấu cho trẻ em.

Nam: có rất nhiều xấu hổ về nó?

Minh: chắc chắn rồi.

Nam: Ồ, xin lỗi, sẽ muộn rồi. Tôi đề nghị đến thư viện bây giờ.

Minh: OK. Nhất thời biệt. Thủ thỉ sau.

Nam: nhất thời biệt.

C. LISTENING trang 26 sgk giờ đồng hồ Anh 10

1. Before you listen trang 26 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Read và match a question in A with a response in B.

(Đọc cùng ghép câu hỏi ở phần A cùng với câu trả lởi ở trong phần B.)

AB
1. What subjects are you taking this semester?2. How bởi vì you like the class?3. Are you enjoying the party?4. How long are you staying?5. Would you like to have a drink?a. Yes, I am.b. For a month.c. I’m taking Maths.d. Sure.e. I really like it.

Answer: (Trả lời)

1 – c; 2 – e; 3 – a; 4 – b ; 5 – d

Tạm dịch:

1. Kỳ này bàn sinh hoạt những môn nào? ⇒ Tôi học tập Toán.

2. Nút độ bạn muốn lớp học tập là như thế nào? ⇒ Tôi thực sự say đắm nó.

3. Bạn có thích buổi tiệc không? ⇒ Có, tôi có.

4. Các bạn sẽ ở bao lâu? ⇒ Một tháng.

5. Bạn vẫn muốn chút thức uống không? ⇒ chắc chắn rồi.

2. While you listen trang 26 sgk tiếng Anh 10

Audio script: (Bài nghe)

Conversation 1:

A: So, what are you talking this semester, Lan?

B: Well, I’m taking English.

A: Me too. Whose class are you in?

B: Miss Lan Phuong’s.

A: How bởi you like the class?

B: I really enjoy it.

Conversation 2:

A: Are you enjoying yourself, Nam?

B: Yes, I am.

A: Would you lượt thích me lớn get you something to drink?

B: Not right now, thanks.

Xem thêm: Chọn Phương Án Sai Khi Nói Về Từ Trường :, Chọn Một Đáp Án Sai Khi Nói Về Từ Trường

Conversation 3:

A: Son. How do you like the weather in Nha Trang?

B: Oh, it’s great.

A: So, when did you get here?

B: I arrived yesterday.

A: How long are you going to stay?

B: For a week.

A: bởi vì you want lớn go for a swim?

B: Sure.

Conversation 4:

A: Hoa. How vì you like it here?

B: It’s very nice. The hotel is big & my room is comfortable.

A: Are you traveling with your friends?

B: No, I’m travelling alone.

A: Would you lượt thích to go somewhere for a drink?

B: That’s great.

Dịch bài:

Cuộc đối thoại 1:

A: Vậy, nhiều người đang học gì trong học kỳ này, Lan?

B: Tôi vẫn học tiếng Anh.

A: Tôi cũng thế. Bàn sinh hoạt lớp của ai?

B: Lớp cô Lan Phương.

A: nấc độ bạn thích lớp học tập là như vậy nào?

B: Tôi thực sự ưng ý nó.

Cuộc hội thoại 2:

A: chúng ta có đang tận hưởng không, Nam?

B: Có.

A: Bạn vẫn muốn tôi đưa cho bạn thứ nào đấy để uống không?

B: chưa phải bây giờ, cảm ơn.

Cuộc hội thoại 3:

A: Sơn. Mình muốn thời tiết làm việc Nha Trang không?

B: Ồ, thiệt tuyệt.

A: Vậy, khi nào bạn đến đây?

B: Tôi đến hôm qua.

A: bạn sẽ ở lại bao lâu?

B: vào một tuần.

A: Bạn cũng muốn đi bơi lội không?

B: chắc chắn rồi.

Cuộc hội thoại 4:

A: Hoa. Mình muốn ở phía trên không?

B: Nó hết sức đẹp. Khách hàng sạn bự và phòng của tôi rất thoải mái.

A: ai đang đi du lịch với chúng ta bè?

B: Không, tôi vẫn đi một mình.

A: Bạn cũng muốn đi đâu đó để uống không?

B: thiệt tuyệt.

Task 1 trang 26 sgk giờ Anh 10

Listen lớn the conversations and match them with the pictures.

(Nghe các bài đối thoại cùng ghép bọn chúng với những hình.)

*

Answer: (Trả lời)

Conversation 1: Picture b

Conversation 2: Picture c

Conversation 3: Picture d

Conversation 4: Picture a

Tạm dịch:

Cuộc hội thoại 1: Hình b

Cuộc hội thoại 2: Hình c

Cuộc hội thoại 3: Hình d

Cuộc hội thoại 4: Hình a

Task 2 trang 26 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Listen again and answer the questions.

(Nghe lại và vấn đáp các câu hỏi.)

1. What subject is Lan taking this semester?

2. Whose class is Lan in?

3. Where is phái nam now?

4. How long does Son plan lớn stay in Nha Trang?

5. Does Hoa travel with her friends?

Answer: (Trả lời)

1. She takes English.

2. She’s in Miss Lan Phuong’s class.

3. He’s at a party.

4. He plans to stay there for a week.

5. No, she doesn’t. She travels alone.

Tạm dịch:

1. Kỳ này Lan sẽ học môn gì? ⇒ Cô ấy học tiếng Anh.

2. Lan học lớp của ai? ⇒ Cô ấy học lớp cô Lan Phương.

3. Nam đã ở đâu? ⇒ Cậu ấy làm việc bữa tiệc.

4. Sơn định sinh sống Nha Trang bao lâu? ⇒ Cậu ấy định ở đó một tuần.

5. Hoa đi du lịch với bạn sao? ⇒ Không. Cô ấy đi một mình.

Task 3 trang 27 sgk tiếng Anh 10

Listen lớn the last conversation again & write in the missing words

(Nghe lại bài xích đối thoại cuối và điền các từ thiếu.)

Conversation 4:

A: Hoa. How bởi vì you lượt thích it (1)____?

B: It’s (2)____. The khách sạn is (3)____ và my room is (4)____.

A: Are you (5)____ with your friends?

B: (6)____, I’m travelling (7)____.

A: Would you like to go somewhere (8)____?

B: That’s great.

Answer: (Trả lời)

Conversation 4:

A: Hoa. How bởi you like it here?

B: It’s very nice. The hotel is big and my room is comfortable.

A: Are you traveling with your friends?

B: No, I’m travelling alone.

A: Would you like to go somewhere for a drink?

B: That’s great.

Tạm dịch:

Cuộc hội thoại 4:

A: Hoa. Mình thích ở đây không?

B: Nó siêu đẹp. Khách hàng sạn to và phòng của tôi rất thoải mái.

A: ai đang đi phượt với các bạn bè?

B: Không, tôi đã đi một mình.

A: Bạn vẫn muốn đi đâu đó để uống không?

B: thật tuyệt.

3. After you listen trang 27 sgk giờ Anh 10

Work in groups. Talk about the problem(s) you have experienced at school.

(Làm việc theo nhóm. Nói về những trở ngại em trải qua ở trường.)

Hoa: Have you had any difficulties at school, Nga?

Nga: Yes. Certainly I have.

Hoa: What difficulties?

Nga: What can I say is learning English.

Hoa: What’s that? Can you tell me?

Nga: In classes, we hardly practise speaking và listening at all because the time reserved for these skills is very little. Và what’s more the equipment for learning such as cassettes, television … is very little, too. Và at home, I don’t have a cassette recorder to lớn listen to my lessons; therefore I can’t practise & have a good preparation before classes.

Hoa: vì you have any other difficulty?

Nga: Oh, yes. I live far from school & my friends’ houses. So, it’s hard for me khổng lồ study with my friends, especially when I have afternoon classes. Sometimes I get home late in the evening, at about 8 o’clock.

Tạm dịch:

Hoa: bạn có gặp gỡ khó khăn gì ngơi nghỉ trường không, Nga?

Nga: Có. Chắc hẳn rằng có.

Hoa: trở ngại gì?

Nga: Điều tôi nói theo cách khác là về việc học giờ Anh.

Hoa: đồ vật gi thế? chúng ta có thể cho tôi biết không?

Nga: vào lớp học, shop chúng tôi hầu như không thực hành nói cùng nghe 1 chút nào vì thời gian dành cho những năng lực này vô cùng ít. Và đều thiết bị học tập như cassette, truyền hình … cũng tương đối ít. Với ở nhà, tôi không có máy ghi âm nhằm nghe bài học kinh nghiệm của mình; vì vậy tôi ko thể thực hành và sẵn sàng tốt trước giờ đồng hồ học.

Hoa: chúng ta có gặp gỡ khó khăn nào khác không?

Nga: Ồ, có. Tôi sống xa trường cùng xa nhà của bạn bè. Bởi vì vậy, thật cực nhọc cho tôi để học với đồng đội của tôi, đặc biệt là khi tôi có những lớp học buổi chiều. Đôi lúc tôi về công ty muộn vào buổi tối, vào tầm 8 giờ.

D. WRITING trang 27 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Filling in a form (Điền vào mẫu đơn.)

1. Task 1 trang 27 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Work in pairs. Answer the following questions.

(Làm vấn đề từng đôi. Vấn đáp các thắc mắc sau.)

1. On what occasions bởi vì you have khổng lồ fill in a form?

2. What sort of information vị you often have lớn provide when you fill in a form?

Answer: (Trả lời)

1. I have to lớn fill in a khung when I enroll a class or a course, book a hotel room or apply for a job.

2. When I fill in a form, I have to provide my personal information or my background.

Tạm dịch:

1. Khi nào bạn phải điền vào đơn? ⇒ Tôi yêu cầu điền đơn khi đăng kí một tấm hoặc một khoá học, đặt phòng khách sạn hoặc xin việc.

2. Những thông tin nào bạn thường phải cung cấp khi điền đơn? ⇒ lúc tôi điền đơn, tôi phải cung cấp tin cá nhân và tiểu sử.

2. Task 2 trang 27 sgk tiếng Anh 10

Forms do not usually ask questions, but they ask for information. Match a line in A with a question in B.

(Các mẫu solo thường thường không hỏi các câu hỏi nhưng bọn chúng yêu mong thông tin. Ghép một mặt hàng ở A với một câu hỏi ở B.)

AB
1. First name2. Surname3. Date of birth4. Place of birth5. Present address6. Marital status7. Occupationa. What vì chưng you do?b. Where are you living at the moment?c. Are you married or single?d. What’s your first name?e. When were you born?f. What’s your surname?g. Where were you born?

Answer: (Trả lời)

1 – d; 2 – f; 3 – e;

4 – g; 5 – b; 6 – c; 7 – a

Tạm dịch:

1. Tên: Tên bạn là gì?

2. Họ: Họ của công ty là gì?

3. Ngày sinh: bạn sinh ra khi nào?

4. địa điểm sinh: chúng ta sinh ra ngơi nghỉ đâu?

5. Địa chỉ hiện tại tại: Bạn đang sinh sống ở đâu?

6. Chứng trạng hôn nhân: các bạn đã kết hôn giỏi vẫn độc thân?

7. Nghề nghiệp: bạn làm nghề gì?

3. Task 3 trang 28 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Forms ask you to vày certain things. Bởi vì the following:

(Các mẫu solo yêu cầu em làm việc nào đó. Hãy làm những vấn đề sau):

1. Write your name in block capitals.(Viết thương hiệu của em bằng chữ hoa)

2. Sign your name (Ký thương hiệu của em):

3. Delete where not applicable. (Xóa mọi chỗ ko phù hợp)

I am a student / an employee / an employer.

4. Put a cross if you are male. (Gạch chéo cánh nếu em là nam)

5. Put a tick if you are female. (Ghi dấu ✓ trường hợp em là nữ)

Answer: (Trả lời)

1. Write your name in block capitals: TRAN TUAN DUONG

2. Sign your name:

3. Delete where not applicable.

I am a student / an employee / an employer.

4. Put a cross if you are male. X

Tạm dịch:

1. Viết tên của em bằng chữ hoa: TRAN TUAN DUONG

2. Cam kết tên của em:

3. Xóa hầu hết chỗ ko phù hợp.

Tôi là một học viên / một fan lao cồn / một người tiêu dùng lao động.

4. Gạch chéo cánh nếu em là nam. X

4. Task 4 trang 28 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Fill in the following form. (Điền mẫu đối chọi sau)

THE OAK TREE SCHOOL OF ENGLISH ENROLLMENT FORM

PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

Mr. / Mrs. / Miss*

Surname _______

First name ______

Date of birth______

Nationality_______

Language(s)_______

Address in your country_______

Occupation______

Reason for learning Engliish : Business / PleaSure / Exams /Others*

(If other, please specify)______

How many hours a day vày you want khổng lồ stay at the school? ______

What date you want lớn start ?_____

*Delete where not applicable

Answer: (Trả lời)

THE OAK TREE SCHOOL OF ENGLISH ENROLLMENT FORM

PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

Mr. / Mrs. / Miss*

Surname: TRAN

First name: DUONG

Date of birth: August 15, 2002

Nationality: VietNamese

Language(s): VietNamese, English

Address in your country: 15, Tran bầu Tong, Cau Giay, Ha Noi

Occupation: Student

Reason for learning English : Business/Pleasure/Exams/Others*

(If other, please specify)______

How many hours a day bởi you want to lớn stay at the school? – 4 hours

What date you want lớn start ? – October 10, 2017

*Delete where not applicable

Tạm dịch:

MẪU ĐƠN TUYỂN SINH BẰNG TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG OAK TREE

XIN VIẾT IN HOA

Ông / Bà/ Cô*

Họ: TRẦN

Tên: DƯƠNG

Quốc tịch: Việt Nam

Ngôn ngữ: giờ đồng hồ Việt, tiếng Anh

Nghề nghiệp: học tập sinh

Lý vày học giờ đồng hồ Anh : Kinh doanh / vui chơi giải trí / thi cử /Khác*

(Nếu khác, xin viết rõ)______

Bạn hy vọng ở mấy tiếng nghỉ ngơi trường? – 4 tiếng

*Xoá đông đảo nơi ko phù hợp

E. Language Focus trang 29 sgk tiếng Anh 10

Pronunciation (Phát âm): /ʌ/ – /a:/

Grammar (Ngữ pháp):

1. Wh-questions

2. Gerund & to + infinitive

1. Pronunciation trang 29 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Listen & repeat (Nghe với nhắc lại)

/ʌ// a: /
studysubjectcousinlovewonderful

far

father

marvellous

target

guitar

Practise these sentences. (Luyện tập các câu sau)

1. I love my school very much.

2. I think my cousin is lovely.

3. Last month I took Sunny out for lunch.

4. They are nhảy under the stars.

5. Martha and Charles are khiêu vũ in the dark.

6. Let’s have lunch in the garden.

Tạm dịch:

1. Tôi siêu yêu ngôi trường tôi.

2. Tôi nghĩ về em bọn họ tôi thật xứng đáng yêu.

3. Tháng trước tôi vẫn dẫn Sunny ra bên ngoài ăn trưa.

4. Họ đã nhảy múa dưới khung trời đầy sao.

5. Martha và Charles sẽ nhảy múa trong bóng tối.

6. Họ hãy ăn uống trưa trong sân vườn nhé.

2. Grammar and vocabulary trang 29 sgk giờ Anh 10

Exercise 1 trang 29 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Make questions for the following responses.

(Viết thắc mắc cho phần đa câu vấn đáp sau.)

1. ________________?

Just a few days ago.

2. ________________?

For a lew days.

3. ________________?

I came with a friend.

4. ________________?

In the centre of the city.

5. ________________?

Because it is interesting.

6. ________________?

It’s seven o’clock.

7. ________________?

They have three children.

Answer: (Trả lời)

1. When did you arrive here? ⇒ Just a few days ago.

2. How long are you staying? ⇒ For a lew days.

3. Who did you come with? ⇒ I came with a friend.

4. Where’s the khách sạn you’re staying at? ⇒ In the centre of the city.

5. Why bởi you come to this city? ⇒ Because it is interesting.

6. Sorry, what time is it? ⇒ It’s seven o’clock.

7. How many children vì your friends have? ⇒ They have three children.

Tạm dịch:

1. Lúc nào bạn mang đến đây? ⇒ Chỉ vài ba ngày trước.

2. Chúng ta ở lại bao lâu? ⇒ trong một vài ngày.

3. Bạn đã đi vào với ai? ⇒ Tôi đến với một tín đồ bạn.

4. Khách sạn của công ty ở đâu? ⇒ Ở trung chân tình phố.

5. Tại sao bạn đến tp này? ⇒ chính vì nó thú vị.

6. Xin lỗi, mấy giờ đồng hồ rồi? ⇒ hiện giờ là bảy giờ.

7. Bằng hữu của các bạn có từng nào đứa con? ⇒ họ có bố đứa con.

Exercise 2 trang 30 sgk giờ Anh 10

Fill each blank with an -ing or to lớn + infinitive size of the verbs in brackets.

(Điền mỗi chỗ trống cùng với dạng -ing tốt nguyên mẫu mã của rượu cồn từ vào ngoặc.)

Dear Lisa,

I have been expecting (1)____(hear) from you. I hope you are OK.

I’m busy, but happy.

Last night I went to a party at one of my classmates’ home. I was really nervous. You know how I usually avoid (2)____ (go) lớn parties because I have trouble (3)____(remember) people’s names. Well, last night things were different. Before the party, I read a book about improving memory. I practised (4)____(do) some of the memory exercises. They really helped. As a result. I stopped (5)____(worry) about what people think about me & I tried (6)____(pay) attention khổng lồ what people were saving. And guess what? I had a good time!

I’m even planning (7)____(go) dancing with a guy from my class.

Why don’t you consider (8)____ (visit) me? I really miss (9)____ (see) you. Please write. I always enjoy (10)____(hear) from you.

Best wishes.

Sonia.

Answer: (Trả lời)

Dear Lisa,

I have been expecting (1) to hear from you. I hope you are OK.

I’m busy, but happy.

Last night I went to lớn a tiệc ngọt at one of my classmates’ home. I was really nervous. You know how I usually avoid (2) going khổng lồ parties because I have trouble (3) remembering people’s names. Well, last night things were different. Before the party, I read a book about improving memory. I practised (4) doing some of the memory exercises. They really helped. As a result, I stopped (5) worrying about what people think about me and I tried (6) to pay attention to lớn what people were saying. & guess what? I had a good time!

I’m even planning (7) to go nhảy with a guy from my class.

Why don’t you consider (8) visiting me? I really miss (9) seeing you. Please write. I always enjoy (10) hearing from you.

Best wishes.

Sonia.

Tạm dịch:

Lisa thân mến,

Tôi đã mong mỏi được nghe tin tự bạn. Tôi mong muốn bạn vẫn ổn.

Tôi bận rộn, nhưng mà hạnh phúc.

Đêm qua tôi đã đi đến một buổi tiệc tại nhà của một người chúng ta cùng lớp. Tôi sẽ thực sự lo lắng. Các bạn biết tôi thường tránh đi đến các buổi tiệc vì tôi có sự việc về ghi lưu giữ tên của hầu như người. Ừm, về tối qua gần như thứ đang khác. Trước bữa tiệc, tôi gọi một cuốn sách về việc cải thiện trí nhớ. Tôi tập luyện một số bài tập về trí nhớ. Chúng thực sự góp đỡ. Hiệu quả là, tôi ngừng lo ngại về phần lớn gì mọi người nghĩ về tôi và tôi nạm gắng chú ý đến gần như gì mọi fan đang nói. Và đoán xem? Tôi sẽ có 1 thời gian tốt đẹp!

Tôi thậm chí còn còn định đi khiêu vũ với một anh chàng trong lớp của tôi.

Tại sao chúng ta không để ý đến đến vấn đề thăm tôi? Tôi thực thụ nhớ bạn. Làm cho ơn hãy viết thư. Tôi luôn luôn thích nghe từ bạn.

Lời chúc tốt nhất.

Sonia.

Exercise 3 trang 31 sgk giờ Anh 10

Complete the following sentences, using an -ing or khổng lồ + infinitive size of the verbs in the box.

(Điền hầu hết câu sau, dùng dạng -ing tốt nguyên mẫu mã của động từ vào khung.)

watch make gọi have lend

wait live talk go post find

1. It was a nice day, so we decided_____ for a walk.

2. I’m not in a hurry. I don’t mind_____.

3. They were hungry, so she suggested_____dinner early.

4. I’m still looking for a job, but I hope_____something soon.

5. We must vì chưng something. We can’t go on_____like this.

6. Could you please stop_____ so much noise?

7. Our neighbour threatened _____the police if we didn’t stop the noise.

8. Lan was in a difficult situation, so I agreed______her some money.

9. Suddenly everybody stopped_____ .

10. Don’t forget_____the letter I gave you.

Answer: (Trả lời)

1. It was a nice day, so we decided to go for a walk.

2. I’m not in a hurry. I don’t mind waiting.

3. They were hungry, so she suggested having dinner early

4. I’m still looking for a job but I hope to find something soon.

5. We must do something. We can’t go on living like this.

6. Could you please stop making so much noise?

7. Our neighbor threatened to call the police if we don’t stop the noise.

8. Lan was in a difficult situation, so I agreed to lend her some money.

9. Suddenly, everybody stopped talking.

10. Don’t forget to post the letter I gave you.

Tạm dịch:

1. Đó là một trong những ngày đẹp, vị vậy cửa hàng chúng tôi quyết định đi dạo.

2. Tôi không vội vàng vàng. Tôi không nhọc lòng chờ đợi.

3. Họ đói, phải cô đề xuất ăn buổi tối sớm

4. Tôi vẫn đang truy lùng việc cơ mà tôi mong muốn sớm tìm được việc.

5. Chúng ta phải làm cái gi đó. Bọn họ không thể thường xuyên sống như vậy này được.

6. Chúng ta có thể ngừng làm ồn vô số không?

7. Fan hàng thôn của chúng tôi đe dọa đã gọi cảnh sát nếu shop chúng tôi không ngừng tiếng ồn.

8. Lan sẽ ở vào một tình huống khó khăn, vì chưng vậy tôi đã đồng ý cho cô mượn một trong những tiền.

9. Đột nhiên, những người xong nói chuyện.

10. Đừng quên giữ hộ lá thư nhưng mà tôi vẫn đưa mang đến bạn.

F. Vocabulary (Phần tự vựng)

– international(a) :thuộc về quốc tế

– semester(n) : học kỳ

– flat(n) : căn hộ

– narrow(a) : chật chội

– occasion(n) : dịp

– corner cửa hàng : cửa hàng ở góc phố

– marital status : tình trạng hôn nhân

– stuck(a): bị tắt, bị kẹt

– occupation(n) : nghề nghiệp

– attitude(n) : thái độ

– applicable(a) : rất có thể áp dụng

– opinion(n) : ý kiến

– profession(n) :nghề nghiệp

– marvellous(a) :kỳ lạ, kỳ diệu

– nervous(a) : lo lắng

– awful(a) : dễ dàng sợ, béo khiếp

– improve(v) : cải thiện, cải tiến

– headache(n) : nhức đầu

– consider(v) : xem xét

– backache(n) : đau lưng

– threaten(v) : hại hãi

– toothache(n) : đau răng

– situation(n) : tình huống, hoàn cảnh

G. Grammar (Ngữ pháp)

1. Câu hỏi chủ ngữ (who cùng what)

Cấu trúc: What/Who + động từ + … ?

Ví dụ:

What happened last night?

Who opened the window?

2. Thắc mắc tân ngữ (Whom/What)

Cấu trúc: Whom / What + Trợ rượu cồn từ (do/ does/ did) + nhà ngữ + Động trường đoản cú + … ?

Ví dụ:

What did you vày yesterday?

Whom did you meet yesterday?

3. Thắc mắc bổ ngữ

Cấu trúc: When/Where/Why + Trợ rượu cồn từ (be/do/does/did) + nhà ngữ + Động tự + … ?

Ví dụ:

Where are you now?

When will he go abroad?

Why are you so worried?

Ngoài ra họ còn 2 đại từ nghi ngờ là “whose” và “which”:

+ Whose: được dùng cai quản ngữ của rượu cồn từ, dùng để làm hỏi về sự việc sở hữu “của ai”.

Cấu trúc: Whose + hễ từ to-be + Danh từ/Đại từ?

Ví dụ: Whose is that book? Whose are they?

+ Which: được dùng cho từ đầu đến chân và vật, mang tính lựa chọn cao hơn What.

Ví dụ: Which is your favorite subject?

4. Cấu trúc với động từ nguyên thể (to + infinitive) và động danh từ bỏ (gerunds)

a. Động trường đoản cú nguyên thể (to + infinitive)

– diễn tả mục đích

Ví dụ: I went lớn university lớn become a software engineer.

– Theo sau một trong những động từ:

+ cách làm S + V + to-V: afford, appear, ask, bear, begin, choose, decide, expect, forget, hate, hesitate, intend, like, manage, neglect, prefer, pretend, propose, regret, seem, swear, try, wish, agree, arrange, attempt, beg, care, consent, determine, fail, happend, help, hope, learn, love, mean, offer, prepare, promise, refuse, remember, start, trouble, want, would like prefer.

+ bí quyết S + V + O + to-V: advise, ask, be, command, encourage, forbid, get, help, intend, leave, mean, oblige, permit, prefer, recommend, remind, tell, allow, bear, cause, compel, expect, force, hate, instruct, invite, like, need, order, persuade, press, request, teach, tempt, trouble, warn, want, wish.

Ví dụ:

He is expected lớn be good at English. (S + V + to-V)

My parents encourages me lớn go lớn university. (S + V + O + to-V)

– Theo sau một số tính từ: happy, glad, sorry,…

Ví dụ: Today I am very happy lớn be able lớn tell you about my project.

– áp dụng trong công thức “would lượt thích /love/prefer”

Ví dụ: I would like to thank you for having helped me.

– Theo sau một vài danh từ: surprised, fun,…

Ví dụ: What a fun to lớn be here.

– sử dụng trong cấu tạo “too-to”, “enough-to”

Ví dụ: She isn’t tall enough to lớn reach the ceiling.

– xuất hiện thêm trong một trong những cụm: to tell you the truth, to the honest, to begin with,…

Ví dụ: khổng lồ begin with, the internet has exercised great influence over life of humans.

– Sử dụng thống trị ngữ của câu

Ví dụ: to play football is my favorite activity every day.

– sử dụng để bổ sung cập nhật ý nghĩa mang lại chủ ngữ, thường thua cuộc động trường đoản cú “to-be”

Ví dụ: What I put on my priority now is to lớn pass the entrance exam khổng lồ university.

– áp dụng để khẳng định nghĩa, thêm thông tin về một danh trường đoản cú trừu tượng

Ví dụ: Jones’s desire khổng lồ play football for national team became an obsession.

b. Danh đụng từ (gerunds)

– sử dụng như danh từ

Ví dụ: Reading books is my hobby.

– Theo sau một số động từ: admit, appreciate, avoid, consider, continue, delay, deny, discuss, enjoy, forgive, go (physical activities), imagine, involve, keep (= continue), mention, mind, miss, quit, resist, save, stand, suggest, tolerate, dislike, enjoy, hate, like, prefer,…

Ví dụ: Yesterday phái nam invited me khổng lồ go fishing with him.

– thực hiện trong một số cấu trúc: It’s (no) good + V-ing, it’s not worth + V-ing, There is no point in + V-ing, S + can’t help + V-ing, S + can’t stand + V-ing, have difficulty (in) + V-ing, spend/waste + time/money/… + V-ing, S + look forward lớn + V-ing,…

Ví dụ:

There is no point in persuading her.

Xem thêm: Soạn Anh Lớp 8 Unit 8 Looking Back, Unit 8 Lớp 8 Looking Back

I am looking foward to hearing news from you.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài tập trong Unit 2. School talks trang 22 sgk tiếng Anh 10 đầy đủ, gọn ghẽ và đúng chuẩn nhất. Chúc các bạn làm bài xích Tiếng Anh tốt!