Bài 33 Trang 19 Sgk Toán 9 Tập 1

  -  

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

(sqrt2.x - sqrt50 = 0)

(Leftrightarrow sqrt2x=sqrt50)

(Leftrightarrow x=dfracsqrt50sqrt2)

(Leftrightarrow x =sqrtdfrac502)

(Leftrightarrow x= sqrt25)

(Leftrightarrow x= sqrt5^2)

(Leftrightarrow x=5).

Bạn đang xem: Bài 33 trang 19 sgk toán 9 tập 1

Vậy (x=5).


LG b

(sqrt 3 .x + sqrt 3 = sqrt 12 + sqrt 27)

Phương pháp giải:

Sử dụng những công thức

+ (sqrt AB = sqrt A .sqrt B ,left( A;B ge 0 ight))

+ (dfracsqrt Asqrt B=sqrtdfracAB) (với ( Age 0;B>0))

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

 (sqrt3.x + sqrt3 = sqrt12 + sqrt27)

( Leftrightarrow sqrt3.x = sqrt12 + sqrt27 - sqrt3)

(Leftrightarrow sqrt3.x=sqrt4.3+sqrt9.3- sqrt3)

(Leftrightarrow sqrt3.x=sqrt4. sqrt3+sqrt9. sqrt3- sqrt3)

(Leftrightarrow sqrt3.x=sqrt2^2. sqrt3+sqrt3^2. sqrt3- sqrt3)

(Leftrightarrow sqrt3.x=2 sqrt3+3sqrt3- sqrt3)

(Leftrightarrow sqrt3.x=(2+3-1).sqrt3)

(Leftrightarrow sqrt3.x=4sqrt3)

(Leftrightarrow x=4).

Vậy (x=4).


LG c

(sqrt 3 .x^2 - sqrt 12 = 0)

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức

+ (sqrt AB = sqrt A .sqrt B ,left( A;B ge 0 ight))

+ (dfracsqrt Asqrt B=sqrtdfracAB) (với ( Age 0;B>0))

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

(sqrt3x^2-sqrt12=0)

 (Leftrightarrow sqrt3x^2=sqrt12)

(Leftrightarrow sqrt3x^2=sqrt4.3)

(Leftrightarrow sqrt3x^2=sqrt4.sqrt 3)

(Leftrightarrow x^2=sqrt4)

(Leftrightarrow x^2=sqrt2^2)

(Leftrightarrow x^2=2)

(Leftrightarrow sqrtx^2=sqrt2)

(Leftrightarrow |x|= sqrt 2)

(Leftrightarrow x= pm sqrt 2).

Xem thêm: Để Phân Biệt Keo Âm Và Keo Dương Căn Cứ Vào, So Sánh Keo Âm Và Keo Dương

Vậy (x= pmsqrt 2).


LG d

(dfracx^2sqrt 5 - sqrt 20 = 0)

Phương pháp giải:

Sử dụng những công thức

+ (sqrt AB = sqrt A .sqrt B ,left( A;B ge 0 ight))

+ (dfracsqrt Asqrt B=sqrtdfracAB) (với ( Age 0;B>0))

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

 (dfracx^2sqrt5- sqrt20 = 0)

(Leftrightarrow dfracx^2sqrt5=sqrt20)

(Leftrightarrow x^2=sqrt20.sqrt5)

(Leftrightarrow x^2=sqrt20.5)

(Leftrightarrow x^2=sqrt100)

(Leftrightarrow x^2=sqrt10^2)

(Leftrightarrow x^2=10)

(Leftrightarrow sqrtx^2=sqrt 10)

(Leftrightarrow |x|=sqrt10)

(Leftrightarrow x=pm sqrt10).

Vậy (x= pm sqrt10).

Xem thêm: Chất Nào Sau Đây Là Bazơ Yếu Là Những Chất Nào, Cách Phân Biệt Và Xác Định Bazơ Mạnh, Bazơ Yếu

xechieuve.com.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 158 phiếu
>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp xechieuve.com.vn


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện xechieuve.com.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép xechieuve.com.vn gửi các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.