Bài 30 trang 19 sgk toán 9 tập 1

     

(Rightarrow dfracyx.dfracy^2 =dfracyx.dfracxy^2=dfracyx.dfracxy.y=dfrac1y).

Bạn đang xem: Bài 30 trang 19 sgk toán 9 tập 1

Vậy (dfracyx.sqrtdfracx^2y^4=dfrac1y).


LG b

2( y^2).( sqrtdfracx^44y^2) với (y

Phương pháp giải:

+) (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb), cùng với (a ge 0, b >0).

+) (sqrta^2=|a|).

+) (|a| =a), trường hợp (a ge 0).

(|a|=-a), nếu như (a (5xy. sqrtdfrac25x^2y^6) với (x 0)

Phương pháp giải:

+) (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb), với (a ge 0, b >0).

+) (sqrta^2=|a|).

+) (|a| =a), nếu (a ge 0).

Xem thêm: Top 19 Al + H2So4 Đặc Nguội, Al + H2So4 → Al2(So4)3 + So2 + H2O

(|a|=-a), ví như (a 0 Rightarrow y^3 >0 Rightarrow |y^3|=y^3).

( Rightarrow 5xy.dfrac=5xy.dfrac-5xy^3=dfrac5xy.(-5x)y^3)

(=dfrac<5.(-5)>.(x.x).yy^2.y=dfrac-25x^2y^2)

Vậy (5xy.sqrtdfrac25x^2y^6=dfrac-25x^2y^2).


LG d

( 0,2x^3y^3.sqrtdfrac16x^4y^8) với (x ≠ 0, y ≠ 0)

Phương pháp giải:

+) (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb), cùng với (a ge 0, b >0).

+) (sqrta^2=|a|).

+) (|a| =a), nếu (a ge 0).

Xem thêm: Bài Văn Hãy Kể Về Một Cuộc Đi Thăm Di Tích Lịch Sử Lớp 6 Hay Nhất

(|a|=-a), ví như (a 0) với (y^4 > 0)

(Rightarrow |x^2| =x^2) và (|y^4|=y^4).

( Rightarrow 0,2x^3y^3.dfrac4.=0,2x^3y^3.dfrac4x^2y^4)

(=dfrac0,2x^3y^3.4x^2y^4)

(=dfrac0,8xy.) 

Vậy (0,2x^3y^3.sqrtdfrac16x^4y^8=dfrac0,8xy). 

xechieuve.com.vn*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp theo sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp xechieuve.com.vn
Cảm ơn các bạn đã áp dụng xechieuve.com.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?