Bài 3 toán 11 trang 169

  -  
Bài 3 trang 169 sách giáo khoa Đại số cùng Giải tích 11: bài bác 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác. 3. Search đạo hàm của các hàm số sau:

Bài 3. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) (y = 5sinx -3cosx);

b) ( y=fracsinx+cosxsinx-cosx);

c) (y = x cotx);

d) (y = fracsinxx) + ( fracxsinx);

e) (y = sqrt(1 +2tan x));

f) (y = sinsqrt(1 +x^2)).Advertisements (Quảng cáo)


*

a) (y’=5cosx-3(-sinx)=5cosx+3sinx);

b) ( y’=(sinx+cos x)’.(sin x- cos x)-(sin x+cos x)(sin x-cos x)’over(sin x-cos x)^2) = ( (cos x-sin x)(sin x -cos x)-(sin x+ cos x)(cosx+sinx)over(sin x-cosx )^2) = ( -2over(sin x-cos x)^2).

Bạn đang xem: Bài 3 toán 11 trang 169

c) (y’ = cotx +x. left ( -frac1sin^2x ight )= cotx – fracxsin^2x).

d) ( y’=frac(sin x)’.x-sin x.(x)’x^2) +( frac(x)’.sin x-x(sin x)’sin^2x) = ( fracx.cosx-sinxx^2+fracsin x-x.cosxsin^2x)( = (x. Cosx -sinx) left ( frac1x^2-frac1sin^2x ight )).

e) ( y’=frac(1+2tanx)’2sqrt1+2tanx) = ( fracfrac2cos^2x2sqrt1+2tanx) = ( frac1cos^2xsqrt1+2tanx).

f) (y’ = (sqrt(1+x^2))’ cossqrt(1+x^2) )(= frac(1+x^2)’2sqrt1+x^2cossqrt(1+x^2) = fracxsqrt1+x^2cossqrt(1+x^2)).


Bài trướcNước Mĩ từ thời điểm năm 1945 mang lại năm 1975
Bài tiếp theoBài 52 trang 60 sgk Toán 9 tập 2, khoảng cách giữa phía hai bên sông A cùng B
Bài học: siêng mục:

Advertisements (Quảng cáo)


Danh sách bài xích tập
Câu hỏi 4 trang 167 SGK Đại số cùng Giải tích 11: Tính đạo hàm của hàm số:
Câu hỏi 1 trang 163 Đại số với Giải tích 11: bài xích 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
Câu hỏi 2 trang 165 SGK Đại số và Giải tích lớp 11: bài bác 3. Đạo hàm của hàm con số giác
Câu hỏi 3 trang 166 Đại số cùng Giải tích 11: Tính đạo hàm của hàm số:
Bài 8 trang 169 sách giáo khoa Đại số cùng Giải tích 11: bài xích 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
Bài 7 trang 169 sách giáo khoa Đại số cùng Giải tích 11: bài bác 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Mục lục môn Toán 11


Chương 5. Đạo hàm

Xem đầy đủ: Toán 11


Advertisements (Quảng cáo)

"
Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Luyện tập
Phân tích nhanh nhảu để thấy ý niệm sống của Xuân Diệu_bài 2, công ty thơ cầm Lữ, trong lời Tựa mang lại tập Thơ Thơ...

Xem thêm: Tầm Quan Trọng Của Mục Đích Của Việc Học Tập Của Học Sinh Là Gì?


Vội kim cương - Xuân Diệu - Phân tích lập cập để thấy ý niệm sống của Xuân Diệu_bài 2. Công ty thơ rứa Lữ, trong...
Bài III.9 trang 45 bài xích tập SBT vật dụng Lý 11: Cho dòng điện không thay đổi chạy qua nhị bình điện phân mắc nối tiếp
Cho dòng điện không thay đổi chạy qua nhị bình điện phân mắc thông liền : bình đầu tiên dung dịch đồng sun vạc (CuSO4),...
Bài 7.2 trang 55 SBT nâng cấp Hóa 11: biện pháp làm bên trên thu được sản phẩm nitrobenzen
Bài 7.2 trang 55 Sách bài bác tập (SBT) hóa học 11 Nâng cao. Tuy nhiên, rất có thể tiến hành như sau : bác bỏ cất...
Bài 4.13 trang 33 SBT Hóa 11 Nâng cao: bài bác 26: Phân loại và điện thoại tư vấn tên tên hợp chất hữu cơ
Bài 4.13 trang 33 Sách bài tập (SBT) hóa học 11 Nâng cao. Bài 26: Phân loại và điện thoại tư vấn tên thương hiệu hợp chất hữu...
Câu 1 trang 235 SGK hóa học 11 Nâng cao, Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào vệt < > ở mỗi...

Xem thêm: Kể Một Câu Chuyện Về Lòng Nhân Ái Mà Em Biết, Bài Văn Kể Câu Chuyện Về Lòng Nhân Ái Mà Em Biết


Bài 56: Luyện tập: Ancol Phenol - Câu 1 trang 235 SGK hóa học 11 Nâng cao. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S...