Bài 28 trang 116 sgk toán 9

     

Giải bài xích 28 trang 116 SGK Toán 9 tập 1. Mang đến góc xAy khác góc bẹt. Tâm của những đường tròn tiếp xúc với nhì cạnh của góc xAy nằm trên phố nào?
Bạn đang xem: Bài 28 trang 116 sgk toán 9

Đề bài

Cho góc (xAy) không giống góc bẹt. Tâm của các đường tròn tiếp xúc với nhị cạnh của góc (xAy) nằm trên tuyến đường nào?


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*
Xem thêm: Cách Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Lớp 11 : Tập Xác Định Của Hàm Số Lượng Giác

Sử dụng đặc điểm của nhị tiếp tuyến giảm nhau: mang lại ((O;R)) với nhị tiếp con đường (AB, AC). Khi đó: (AO) là phân giác của góc (BAC)


Lời giải đưa ra tiết

*

Gọi (O) là trung tâm của một con đường tròn bất kỳ tiếp xúc với nhì cạnh góc (xAy). Khi đó (Ax, Ay) là nhị tiếp đường của mặt đường tròn ((O)). Theo đặc thù của hai tiếp tuyến giảm nhau ta có:

(widehat xAO = widehat y mAO) 

Hay (AO) là tia phân giác của góc (xAy). Vậy tập hòa hợp tâm những đường tròn tiếp xúc với nhị cạnh của góc (xAy) vị trí tia phân giác của góc (widehatxAy).
Xem thêm: Báo Cáo Thực Hành Ta Đột Biến Nhiễm Sắc Thể Ở Hành Ta? Đột Biến Cấu Trúc Nhiễm Sắc Thể Ở Hành Tây

Mẹo tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + xechieuve.com.vn"Ví dụ: "Bài 28 trang 116 SGK Toán 9 tập 1 xechieuve.com.vn"