Bài 27 sgk toán 9 tập 2 trang 53

     

Nếu (x_1,x_2) là hai nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Giải bỏ ra tiết:

(x^2- m 7x m + m 12 m = m 0) có (a = 1, b = -7, c = 12)

Suy ra (Delta = left( - 7 ight)^2 - 4.1.12 = 1 > 0)

Nên phương trình có 2 nghiệm (x_1;x_2), theo hệ thức Vi-et ta có:

(displaystylex_1 + x_2 = m - - 7 over 1 = 7 = 3 + 4) 

(displaystylex_1x_2 = m 12 over 1 = 12 = 3.4)

Vậy (x_1 = m 3, m x_2 = m 4). 
Bạn đang xem: Bài 27 sgk toán 9 tập 2 trang 53

LG b

(x^2 + m 7x m + m 12 m = m 0)

Phương pháp giải:

Nếu (x_1,x_2) là hai nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Giải đưa ra tiết:

(x^2 + m 7x m + m 12 m = m 0) có (a = 1, b = 7, c = 12)

Suy ra (Delta = 7^2 - 4.1.12 = 1 > 0)

Nên phương trình có 2 nghiệm (x_1;x_2) , theo hệ thức Vi-et ta có:

(displaystylex_1 + x_2 = m - 7 over 1 = - 7 = - 3 + ( - 4))

(displaystylex_1x_2 = m 12 over 1 = 12 = ( - 3).( - 4))

Vậy (x_1 = m - 3, m x_2 = m - 4).

xechieuve.com.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 bên trên 77 phiếu
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Tranh Đề Tài : Trang Trí Đường Diềm Đơn Giản, Vẽ Tranh Đề Tài : Trang Trí Đường Diềm


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp xechieuve.com.vn


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện xechieuve.com.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Trắc Nghiệm Unit 12 Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12 C How Often, Trắc Nghiệm Unit 12 Tiếng Anh Lớp 6

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép xechieuve.com.vn giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.