Bài 25 Trang 80 Sgk Toán 8 Tập 1

  -  

Hình thang(ABCD) bao gồm đáy(AB,, CD.) Gọi(E,, F,, K) theo lắp thêm tự là trung điểm của(AD,, BC,, BD.) chứng tỏ ba điểm(E,, K,, F) trực tiếp hàng.
Bạn đang xem: Bài 25 trang 80 sgk toán 8 tập 1

*

(ABCD)là hình thang (giả thiết)(Rightarrow AB // DC) (định nghĩa) ((1))Ta có(EA = ED,, KB = KD) (giả thiết)(Rightarrow EK)là con đường trung bình(ΔADB) nên(EK // AB ,,,(2))Lại có(FB = FC,, KB = KD) (giả thiết)(Rightarrow FK)là con đường trung bình(ΔDBC) nên(KF // DC ,,, (3))Từ((1),, (2),,(3) Rightarrow EK // KF // AB)Qua( K) ta có(KE) và(KF) cùng song song với(AB) buộc phải theo định đề Ơclit bố điểm(E, ,K, ,F) trực tiếp hàng.

Lưu ý:

Đường vừa phải của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm nhì cạnh của tam giác.


*Xem thêm: Tính Chất Hoá Học Của Bazơ, Bazo Mạnh Và Bazo Yếu, Tính Chất Hóa Học Của Bazơ Tan Và Bazơ Không Tan

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 4: Đường vừa đủ của tam giác, của hình thang khác • Giải bài 20 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x)trên... • Giải bài 21 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính khoảng... • Giải bài bác 22 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến hình 43. Bệnh minh... • Giải bài xích 23 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x)trên... • Giải bài xích 24 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 nhì điểm(A)... • Giải bài 25 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Hình thang(ABCD) có...


Xem thêm: What Type Of Person Do You Like Talk About A Person You Like Very Much

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều - Hình học 8