BÀI 23 TRANG 17 SGK TOÁN 8 TẬP 2

     

Luyện tập bài xích §4. Phương trình tích, Chương III – Phương trình bậc nhất một ẩn, sách giáo khoa toán 8 tập hai. Nội dung bài giải bài bác 23 24 25 26 trang 17 sgk toán 8 tập 2 bao gồm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài xích tập phần đại số có trong SGK toán sẽ giúp các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 23 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Lý thuyết

1. Kiến thức cơ bản

Ta sử dụng, kết quả:

(A(x).B(x) = 0 Leftrightarrow left< eginarraylA(x) = 0\B(x) = 0endarray ight.)

Với phương trình:

(A(x).B(x)….M(x) = 0 Leftrightarrow left< eginarraylA(x) = 0\B(x) = 0\……\M(x) = 0endarray ight.)

Lấy các nghiệm của các phương trình trên, ta được nghiệm của phương trình ban đầu.

2. Lấy một ví dụ minh họa

Trước khi bước vào giải bài xích 23 24 25 26 trang 17 sgk toán 8 tập 2, bọn họ hãy tò mò các ví dụ nổi bật sau đây:

Ví dụ 1:

Giải những phương trình sau:

a. (x – 1) (3 – 2x) = 0

b. (5x – 3)(4x + 1)(x – 8)(x + 3) = 0

Bài giải:

a. Phương trình tương đương với:

(left< eginarraylx – 1 = 0\3 – 2x = 0endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx = 1\x = frac32endarray ight.)

Vậy phương trình gồm 2 nghiệm rành mạch là: (x = 1,x = frac32)

b. Phương trình tương đương với:

(left< eginarrayl5x – 3 = 0\4x + 1 = 0\x – 8 = 0\x + 3 = 0endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx = frac35\x = – frac14\x = 8\x = – 3endarray ight.)

Vậy phương trình bao gồm 4 nghiệm (x = frac35,x = – frac14,,x = 8,x = – 3)

Ví dụ 2:

Giải các phương trình sau:

a. (2x(x + 1) = x^2 – 1)

b. (3x^3 = x^2 + 3x – 1)

Bài giải:

a. Ta rất có thể lựa lựa chọn 1 trong nhì cách trình diễn sau:

♦ biện pháp 1:

Biến thay đổi phương trình về dạng:

2x(x+1) =(x-1) (x+1)

( Leftrightarrow ) 2x (x+1) – (x – 1)(x + 1) = 0

( Leftrightarrow )(x + 1)(2x – x + 1) = 0

( Leftrightarrow )(x + 1)(x+1) = 0

( Leftrightarrow ) x + 1 = 0

( Leftrightarrow ) x = -1

Vậy phương trình bao gồm nghiệm tuyệt nhất x = – 1

♦ bí quyết 2:

Biến đổi phương trình về dạng:

(2x^2 + 2x – x^2 + 1 = 0)

( Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 = 0)

( Leftrightarrow (x + 1)^2 = 0)

( Leftrightarrow ) x + 1 = 0

( Leftrightarrow ) x = -1

Vậy phương trình có nghiệm độc nhất x = – 1

b. đổi khác phương trình về dạng:

(3x^3 – x^2 – 3x + 1 = 0)

( Leftrightarrow x^2(3x – 1) – (3x – 1) = 0)

( Leftrightarrow (3x – 1)(x^2 – 1) = 0)

( Leftrightarrow left< eginarrayl3x – 1 = 0\x^2 – 1 = 0endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx = frac13\x = pm 1endarray ight.)

Vậy phương trình tất cả 3 nghiệm khác nhau là (x = – 1,x = 1,x = frac13)

Ví dụ 3:

Cho phương trình ((x + 1 – 3m)(3x – 5 + 2m) = 0)

a. Tìm các giá trị của m sao để cho một trong các nghiệm của phương trình là x = 1.

b. Với từng m vừa kiếm được ở câu a, hãy giải phương trình vẫn cho.

Bài giải:

a. Để phương trình dấn x = 1 làm một nghiệm đk là:

(1+1 – 3m)(3.1 – 5 + 2m) = 0

( Leftrightarrow (2 – 3m)( – 2 + 2m) = 0)

( Leftrightarrow left< eginarrayl2 – 3m = 0\ – 2 + 2m = 0endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylm = frac23\m = 1endarray ight.)

Vậy cùng với (m = frac23) hoặc m = 1 thoả mãn điều kiện đầu bài.

b. Ta thứu tự thực hiện:

* với (m = frac23) phương trình bao gồm dạng: ((x + 1 – 3.frac23)(3x – 5 + 2.frac23) = 0)

( Leftrightarrow (x – 1)(3x – frac113) = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx – 1 = 0\3x – frac113 = 0endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx = 1\x = frac119endarray ight.)

Vậy với (m = frac23) phương trình có các nghiệm (x = 1,x = frac119)

* với m = 1 phương trình bao gồm dạng: (x + 1 – 3.1)(3x – 5 + 2.1) = 0

( Leftrightarrow (x – 2)(3x – 3) = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx – 2 = 0\3x – 3 = 0endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx = 2\x = 1endarray ight.)

Vậy với m = 1 phương trình có những nghiệm x = 2, x = 1.

Ví dụ 4:

Cho phương trình (2x^3 + ,ax, + 3 = 0)

a. Biết rằng x = -1 là một trong nghiệm của phương trình (1), hãy xác định a.

b. Cùng với a vừa tìm kiếm được ở câu a) hãy tìm những nghiệm còn sót lại của phương trình.

Bài giải:

a. Vì x = -1 là một trong những nghiệm của phương trình (1) nên ta được:

(2( – 1)^3 + a( – 1) + 3 = 0 Leftrightarrow – 2 – a + 3 = 0 Leftrightarrow a = 1)

Vậy cùng với a = 1 phương trình (1) có một nghiệm là x = -1.

b. Với a = 1 phương trình (1) tất cả dạng: (2x^3 + x + 3 = 0) (2)

Để giải phương trình (2) ta bắt buộc phân tích nhiều thức (2x^3 + x + 3) thành nhân tử, nhằm thực hiện quá trình này chúng ta có thể lựa chọn một trong hai phương pháp sau:

♦ biện pháp 1:

Thực hiện nay phép phân tích:

(2x^3 + x + 3 = 2x^3 + 2 + x + 1)

( = 2(x^3 + 1) + (x + 1))

( = 2(x + 1)(x^2 – x + 1) + (x + 1))

( = (x + 1)(2x^2 – 2x + 2 + 1))

( = (x + 1)(2x^2 – 2x + 3))

♦ cách 2:

Vì x = -1 là nghiệm của phương trình buộc phải đa thức (2x^3 + x + 3) sẽ phân chia hết cho x + 1 (thực hiện phép chia đa thức (2x^3 + x + 3) ra nháp), từ kia ta được: (2x^3 + x + 3, = (x + 1)(2x^2 – 2x + 3))

Khi đó, phương trình tất cả dạng:

((x + 1)(2x^2 – 2x + 3) = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx + 1 = 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(1)\2x^2 – 2x + 3 = 0,,,,,,(2)endarray ight.)

Giải (1), ta được x = -1

Giải (2), ta bao gồm nhận xét: (2x^3 – 2x + 3, = 2(x^2 – x + 1) > 0)

( Rightarrow ) Phương trình (2) vô nghiệm.

Vậy phương trình bao gồm nghiệm tốt nhất x = -1

Ví dụ 5:

Giải phương trình (2x^3 + x^2 – 5x + 2 = 0.) biết rằng phương trình có một nghiệm là x = 1.

Xem thêm: Soạn Bài Ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 11 Trang 120, Soạn Bài Ôn Tập Phần Tiếng Việt, Soạn Văn Lớp 11

Bài giải:

Thực hiện phép chia đa thức (2x^3 + x^2 – 5x + 2) mang lại x – 1, ta được:

(2x^3 + x^2 – 5x + 2 = (x – 1)(2x^2 + 3x – 2) = (x – 1)(2x^2 + 4x – x – 2))

( = (x – 1) m<2x(x + 2) – (x + 2) m> = (x – 1)(2x – 1)(x + 2) = 0)

Khi đó, phương trình gồm dạng: ((x – 1)(2x – 1)(x + 2) = 0)

( Leftrightarrow left< eginarraylx – 1 = 0\2x – 1 = 0\x + 2 = 0endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx = 1\x = frac12\x = – 2endarray ight.)

Vậy phương trình có ba nghiệm khác nhau (x = 1,x = frac12,x = – 2)

Ví dụ 6:

Giải những phương trình

a. (x^2 – 9x + 20 = 0)

b. (x^3 – 4x^2 + 5x = 0)

Bài giải:

a. Trở nên đổi: (x^2 – 9x + trăng tròn = x^2 – 4x – 5x + đôi mươi = x(x – 4) – 5(x – 4) = (x – 4)(x – 5))

Khi đó, phương trình có dạng:

((x – 4)(x – 5) = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx – 4 = 0\x – 5 = 0endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx = 4\x = 5endarray ight.)

Vậy phương trình gồm hai nghiệm minh bạch x = 4, x = 5

b. Trở thành đổi: (x^3 – 4x^2 + 5x = x(x^2 – 4x + 5) = x m<(x – 2)^2 + 1>)

Khi đó phương trình có dạng: (x m<(x – 2)^2 + 1> = 0 Leftrightarrow x = 0)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = 0.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài bác 23 24 25 26 trang 17 sgk toán 8 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

xechieuve.com.vn reviews với các bạn đầy đủ cách thức giải bài xích tập phần đại số 8 kèm bài giải bỏ ra tiết bài 23 24 25 26 trang 17 sgk toán 8 tập 2 của bài xích §4. Phương trình tích vào Chương III – Phương trình bậc nhất một ẩn cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài xích tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài 23 24 25 26 trang 17 sgk toán 8 tập 2

1. Giải bài bác 23 trang 17 sgk Toán 8 tập 2

Giải những phương trình:

a) (xleft( 2x – 9 ight) = 3xleft( x – 5 ight))

b) (0,5xleft( x – 3 ight) = left( x – 3 ight)left( 1,5x – 1 ight))

c) (3x – 15 = 2xleft( x – 5 ight))

d) (dfrac37x – 1 = dfrac17xleft( 3x – 7 ight).)

Bài giải:

a) (xleft( 2x – 9 ight) = 3xleft( x – 5 ight))

⇔ (xleft( 2x – 9 ight) – 3xleft( x – 5 ight) = 0)

( Leftrightarrow xleft< left( 2x – 9 ight) – 3left( x – 5 ight) ight> = 0)

⇔ (xleft( 2x – 9 – 3x + 15 ight) = 0)

⇔ (xleft( 6 – x ight) = 0)

⇔ (left< matrixx = 0 cr 6 – x = 0 cr ight. Leftrightarrow left< matrixx = 0 cr x = 6 cr ight.)

Vậy tập phù hợp nghiệm của phương trình là (S =;6\).

b) (0,5xleft( x – 3 ight) = left( x – 3 ight)left( 1,5x – 1 ight))

⇔(0,5xleft( x – 3 ight) – left( x – 3 ight)left( 1,5x – 1 ight) = 0)

( Leftrightarrow left( x – 3 ight)left< 0,5x – left( 1,5x – 1 ight) ight> = 0)

( Leftrightarrow left( x – 3 ight)left( 0,5x – 1,5x + 1 ight) = 0)

⇔(left( x – 3 ight)left( 1 – x ight) = 0)

⇔(left< matrixx – 3 = 0 cr 1 – x = 0 cr ight. Leftrightarrow left< matrixx = 3 cr x = 1 cr ight.)

Vậy tập phù hợp nghiệm (S= 1;3\).

c) (3x – 15 = 2xleft( x – 5 ight))

⇔( 2xleft( x – 5 ight) – left( 3x – 15 ight) = 0)

⇔ ( 2xleft( x – 5 ight) – 3left( x – 5 ight)= 0)

⇔(left( x – 5 ight)left( 2x – 3 ight) = 0)

⇔(left< matrixx – 5 = 0 cr 2x – 3 = 0 cr ight.)

( Leftrightarrow left< matrixx = 5 hfill cr2x = 3 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left< matrixx = 5 cr x = dfrac32 cr ight.)

Vậy tập thích hợp nghiệm (S = left 5; dfrac32 ight\)

d) (dfrac37x – 1 = dfrac17xleft( 3x – 7 ight))

⇔(left( dfrac37x – 1 ight) – dfrac17xleft( 3x – 7 ight) = 0)

⇔(dfrac17left( 3x – 7 ight) – dfrac17xleft( 3x – 7 ight) = 0)

⇔(dfrac17left( 3x – 7 ight)left( 1 – x ight) = 0) (do (dfrac17 e 0))

⇔(left< matrix1 – x = 0 cr 3x – 7 = 0 cr ight. )

( Leftrightarrow left< matrixx = 1 hfill cr3x = 7 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left< matrixx = 1 cr x = dfrac73 cr ight.)

Vậy tập thích hợp nghiệm (S = left 1; dfrac73 ight\).

2. Giải bài xích 24 trang 17 sgk Toán 8 tập 2

Giải những phương trình:

a) (left( x^2 – 2x + 1 ight) – 4 = 0)

b) (x^2 – x = – 2x + 2)

c) (4x^2 + 4x + 1 = x^2)

d) (x^2 – 5x + 6 = 0)

Bài giải:

a) (left( x^2 – 2x + 1 ight) – 4 = 0)

⇔(left( x – 1 ight)^2 – 4 = 0)

⇔(left( x – 1 ight)^2 – 2^2 = 0)

⇔(left( x – 1 – 2 ight)left( x – 1 + 2 ight) = 0)

⇔(left( x – 3 ight)left( x + 1 ight) = 0)

⇔(left< matrixx – 3 = 0 cr x + 1 = 0 cr ight. Leftrightarrow left< matrixx = 3 cr x = – 1 cr ight.)

Vậy tập phù hợp nghiệm (S = left 3; – 1 ight\) .

b) (x^2 – x = – 2x + 2)

⇔ (x^2 – x + 2x – 2 = 0)

⇔ (left( x^2 – x ight) + left( 2x – 2 ight) = 0)

⇔ (xleft( x – 1 ight) + 2left( x – 1 ight) = 0)

⇔ (left( x – 1 ight)left( x + 2 ight) = 0)

⇔ (left< matrixx – 1 = 0 cr x + 2 = 0 cr Leftrightarrow left< matrixx = 1 cr x = – 2 cr ight. ight.)

Vậy tập phù hợp nghiệm (S = left 1; – 2 ight\).

c) (4x^2 + 4x + 1 = x^2)

⇔ (left( 2x ight)^2 + 2.2x.1 + 1^2 = x^2)

⇔ (left( 2x + 1 ight)^2 = x^2)

⇔ (left( 2x + 1 ight)^2 – x^2=0)

⇔(left( 2x + 1 – x ight)left( 2x + 1 + x ight) = 0)

⇔ (left( x + 1 ight)left( 3x + 1 ight) = 0)

⇔ (left< matrixx + 1 = 0 cr 3x + 1 = 0 cr ight.)

⇔ (left< matrixx = – 1 hfill cr3x = – 1 hfill cr ight.)

⇔ ( left< matrixx = – 1 cr x = dfrac – 13 cr ight.)

Vậy tập thích hợp nghiệm (S = left – 1;dfrac – 13 ight\)

d) (x^2 – 5x + 6 = 0)

(eqalign& Leftrightarrow x^2 – 2x – 3x + 6 = 0 cr& Leftrightarrow left( x^2 – 2x ight) + left( – 3x + 6 ight) = 0 cr& Leftrightarrow xleft( x – 2 ight) – 3left( x – 2 ight) = 0 cr& Leftrightarrow left( x – 2 ight)left( x – 3 ight) = 0 cr& Leftrightarrow left< matrixx – 2 = 0 hfill crx – 3 = 0 hfill cr ight. cr& Leftrightarrow left< matrixx = 2 hfill crx = 3 hfill cr ight. cr )

Vậy tập hòa hợp nghiệm của phương trình là (S = 2;3\).

3. Giải bài 25 trang 17 sgk Toán 8 tập 2

Giải những phương trình:

a) (2x^3 + 6x^2 = x^2 + 3x;)

b) (left( 3x – 1 ight)left( x^2 + 2 ight) = left( 3x – 1 ight)left( 7x – 10 ight))

Bài giải:

a) (2x^3 + 6x^2 = x^2 + 3x)

⇔(2x^2left( x + 3 ight) = xleft( x + 3 ight))

⇔(2x^2left( x + 3 ight) – xleft( x + 3 ight) = 0)

⇔ (xleft( x + 3 ight)left( 2x – 1 ight) = 0)

⇔(left< matrixx = 0 cr x + 3 = 0 cr 2x – 1 = 0 cr Leftrightarrow left< matrixx = 0 cr x = – 3 cr x = dfrac12 cr ight. ight.)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho rằng (S = left 0; – 3;dfrac12 ight\)

b) (left( 3x – 1 ight)left( x^2 + 2 ight) = left( 3x – 1 ight)left( 7x – 10 ight))

⇔(left( 3x – 1 ight)left( x^2 + 2 ight) – left( 3x – 1 ight)left( 7x – 10 ight))( = 0)

⇔ (left( 3x – 1 ight)left( x^2 + 2 – 7x + 10 ight) = 0)

⇔(left( 3x – 1 ight)left( x^2 – 7x + 12 ight) = 0)

⇔(left( 3x – 1 ight)left( x^2 – 3x – 4x + 12 ight) = 0)

⇔(left( 3x – 1 ight)left< left( x^2 – 3x ight) – left( 4x – 12 ight) ight> = 0)

⇔(left( 3x – 1 ight)left< xleft( x – 3 ight) – 4left( x – 3 ight) ight> = 0)

⇔(left( 3x – 1 ight)left( x – 3 ight)left( x – 4 ight) = 0)

⇔(left< matrix3x – 1 = 0 cr x – 3 = 0 cr x – 4 = 0 cr Leftrightarrow left< matrixx = dfrac13 cr x = 3 cr x = 4 cr ight. ight.)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là (S = left dfrac13;3;4 ight\)

4. Giải bài bác 26 trang 17 sgk Toán 8 tập 2

TRÒ CHƠI (chạy tiếp sức)

Chuẩn bị:

Giáo viên phân chia lớp thành n nhóm, từng nhóm gồm 4 em thế nào cho các nhóm đều sở hữu em học sinh giỏi, học khá, học trung bình,… Mỗi đội tự đặt mang lại nhóm mình một cái tên, chẳng hạn, team “Con Nhím”, đội “Ốc nhồi”, nhóm “Đoàn Kết”, … trong mỗi nhóm, học viên tự tấn công số từ một đến 4. Như vậy sẽ sở hữu n học sinh số 1, n học sinh số 2,…

Giáo viên sẵn sàng 4 đề toán về giải phương trình, tấn công số từ 1 đến 4. Mỗi đề toán được photo xào luộc thành n bản và mang đến mỗi bản một phong so bì riêng. Như vậy sẽ sở hữu n bì chứa đề toán số 1, n so bì chứa đề toán số 2,… các đề toán được chọn theo nguyên tắc sau:

Đề tiên phong hàng đầu chứa x; đề số 2 cất x và y; đề số 3 chứa y với z; đề số 4 đựng z và t. (Xem cỗ đề mẫu mã dưới đây).

*

Đề số 1: Giải phương trình (2(x-2)+1=x-1)

Đề số 2: chũm giá trị của x (bạn tiên phong hàng đầu vừa tìm kiếm được) vào rồi search y trong phương trình ((x+3)y=x+y)

Đề số 3: nắm giá trị của (y) (bạn số 2 vừa search được) vào rồi tìm (z) vào phương trình (dfrac13 + dfrac3z + 16 = dfrac3y + 13)

Đề số 4: cố gắng giá trị của (z) (bạn số 3 vừa tìm được) vào rồi kiếm tìm (t) vào phương trình

(zleft( t^2 – 1 ight) = dfrac13left( t^2 + t ight)) với đk (t>0).

Cách chơi:

Tổ chức từng nhóm học sinh ngồi theo sản phẩm dọc, hàng ngang, xuất xắc vòng tròn quanh một cái bàn, tùy điều kiện riêng của lớp

Giáo viên phạt đề số 1 cho học sinh số 1 của các nhóm, đề số 2 cho học viên số 2,…

Khi gồm khẩu lệnh, học sinh số 1 của các nhóm mau lẹ mở đề số 1, giải rồi chuyển giá trị x tìm kiếm được cho mình số 2 của tập thể nhóm mình. Khi nhận được giá trị x đó, học viên số 2 new được phép mở đề, cố gắng giá trị của x vào, giải phương trình nhằm tìm y rồi gửi đáp số cho chính mình số 3 của tập thể nhóm mình. Học sinh số 3 cũng làm tương tự… học viên số 4 chuyển giá trị tìm được của t mang đến giáo viên (đồng thời là giám khảo).

Xem thêm: Đồng Bằng Nước Ta Chia Thành Hai Loại Là ? Đồng Bằng Nước Ta Được Chia Thành Hai Loại Là

Nhóm như thế nào nộp công dụng đúng đầu tiên thì win cuộc.

Bài giải:

Giải đề mẫu:

Đề số 1:

Ta có:

(eqalign& 2left( x – 2 ight) + 1 = x – 1 cr& Leftrightarrow 2x – 4 + 1 = x – 1 cr& Leftrightarrow 2x – 3 = x – 1 cr& Leftrightarrow 2x – x = – 1 + 3 cr& Leftrightarrow x = 2 cr )

– núm (x=2) vào đề số 2 ta được:

(eqalign& left( 2 + 3 ight)y = 2 + y cr& Leftrightarrow 5y = 2 + y cr& Leftrightarrow 5y – y = 2 cr& Leftrightarrow 4y = 2 cr& Leftrightarrow y = 2:4 cr& Leftrightarrow y = dfrac12 cr )

– vắt (y=dfrac12) vào đề số 3 ta được:

(eqalign& 1 over 3 + 3z + 1 over 6 = 3.1 over 2 + 1 over 3 cr& Leftrightarrow 1 over 3 + 3z + 1 over 6 = 3 over 2 + 2 over 2 over 3 cr& Leftrightarrow 1 over 3 + 3z + 1 over 6 = 5 over 2 over 3 cr& Leftrightarrow 1 over 3 + 3z + 1 over 6 = 5 over 6 cr& Leftrightarrow 2 over 6 + 3z + 1 over 6 = 5 over 6 cr& Leftrightarrow 2 + 3z + 1 = 5 cr& Leftrightarrow 3z + 3 = 5 cr& Leftrightarrow 3z = 5 – 3 cr& Leftrightarrow 3z = 2 cr& Leftrightarrow z = 2 over 3 cr )

– cố gắng (z=dfrac2 3) vào đề số 4 ta được:

(eqalign& 2 over 3left( t^2 – 1 ight) = 1 over 3left( t^2 + t ight) cr& Leftrightarrow 2left( t^2 – 1 ight) = t^2 + t cr& Leftrightarrow 2left( t^2 – 1 ight) – t^2 – t = 0 cr& Leftrightarrow 2left( t – 1 ight)left( t + 1 ight) – tleft( t + 1 ight) = 0 cr& Leftrightarrow left( t + 1 ight)left< 2left( t – 1 ight) – t ight> = 0 cr& Leftrightarrow left( t + 1 ight)left( 2t – 2 – t ight) = 0 cr& Leftrightarrow left( t + 1 ight)left( t – 2 ight) = 0 cr& Leftrightarrow left< matrixt + 1 = 0 hfill crt – 2 = 0 hfill cr ight. cr& Leftrightarrow left< matrixt = – 1 ext( nhiều loại ) hfill crt = 2 ext ™hfill cr ight. cr )

Vậy (t =2)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 8 với giải bài bác 23 24 25 26 trang 17 sgk toán 8 tập 2!