Bài 2 Trang 132 Sgk Toán 11

  -  

(f(x) = left{ matrix{sqrt x + 1 ext trường hợp xge 0 hfill cr 2x ext nếu như x lim u_n = lim dfrac1n = 0\lim v_n = lim left( - dfrac1n ight) = 0\u_n = dfrac1n > 0 Rightarrow fleft( u_n ight) = sqrt dfrac1n + 1\ Rightarrow lim fleft( u_n ight) = lim left( sqrt dfrac1n + 1 ight) = 1\v_n = - dfrac1n endarray)

Do (lim fleft( u_n ight) = 1) đề xuất (mathop lim limits_x o 0^ + fleft( x ight) = 1).

Bạn đang xem: Bài 2 trang 132 sgk toán 11

(lim fleft( v_n ight) = 0) cần (mathop lim limits_x o 0^ - fleft( x ight) = 0).

Xem thêm: Thế Nào Là Tự Trọng Là Gì? Biểu Hiện Của Người Có Lòng Tự Trọng?

Do kia (mathop lim limits_x o 0^ + fleft( x ight) e mathop lim limits_x o 0^ - fleft( x ight)) đề xuất không tồn tại giới hạn của hàm số tại (x = 0).

Xem thêm: Hãy Chỉ Ra Các Lợi Ích Của Tin Học Là? Lợi Ích Của Tin Học Với Đời Sống Xã Hội

Vậy hàm số đã cho không có giới hạn khi (x o 0).


Mẹo tìm kiếm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + xechieuve.com.vn"Ví dụ: "Bài 2 trang 132 SGK Đại số với Giải tích 11 xechieuve.com.vn"Bài 5 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11
Bài 6 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11
Bài 7 trang 133 SGK Đại số với Giải tích 11
Câu hỏi 1 trang 123 SGK Đại số với Giải tích 11
Câu hỏi 2 trang 127 SGK Đại số với Giải tích 11
Câu hỏi 3 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11


Toán lớp 11: Đại số "Giới hạn của hàm số" -Tiết 1Bài 2: số lượng giới hạn của hàm số (Tiết 1)


Bài 2: số lượng giới hạn của hàm số (Tiết 2)


Bài 2: số lượng giới hạn của hàm số (Tiết 3)


Toán lớp 11: giới hạn của hàm số - máu 3


Toán lớp 11:Giới hạn của hàm số - tiết 2


Toán lớp 11: số lượng giới hạn của Hàm số - huyết 1


Bài 1: giới hạn của hàng số (Tiết 1)


****
Bài 2 trang 132 SGK Đại số với Giải tích 11
Bài 3 trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11
Bài 4 trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11
Bài 5 trang 133 SGK Đại số với Giải tích 11
Bài 6 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11
Bài 7 trang 133 SGK Đại số với Giải tích 11
Câu hỏi 1 trang 123 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Câu hỏi 2 trang 127 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Câu hỏi 3 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11Bài 3. Một số trong những phương trình lượng giác thường xuyên gặp
Bài 1. Quy tắc đếm
Bài 2. Hoạn - Chỉnh đúng theo - Tổ hợp
Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn
Bài 4. Phép thử và thay đổi cố
Bài 5. Tỷ lệ và trở nên cố
Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học
Bài 2. Dãy số
Bài 3. Cấp cho số cộng
Bài 4. Cung cấp số nhân
Bài 1. Số lượng giới hạn của hàng số
Bài 2. Số lượng giới hạn của hàm số
Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 3. Hàm số liên tục
Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Bài 3. Đạo hàm của hàm con số giác
Bài 4. Vi phân
Bài 5. Đạo hàm cung cấp hai
Ôn tập chương I - Hàm con số giác với phương trình lượng giác
Ôn tập chương II - tổng hợp - Xác suất
Ôn tập chương III - dãy số - cấp cho số cộng và cấp số nhân
Ôn tập chương IV - Giới hạn
Ôn tập chương V - Đạo hàm
ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11
Đề kiểm soát 15 phút – Chương 1 – Đại số và Giải tích 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số với giải tích 11
Đề kiểm soát 15 phút – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
Đề soát sổ 15 phút - Chương 4 - Đại số với Giải tích 11
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số cùng Giải tích 11
Đề soát sổ 15 phút - Chương 5 - Đại số với Giải tích 11
Đề kiểm soát 45 phút (1 ngày tiết ) - Chương 5 - Đại số với Giải tích 11
Đề khám nghiệm 15 phút – Chương 3 – Đại số và giải tích 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số với Giải tích 11


Từ khóa