Bài 18 Trang 15 Sgk Toán 6 Tập 2

     

a)(20)phút(= dfrac2060 , extgiờ = dfrac20 : 2060 : 20 , extgiờ = dfrac13 , extgiờ )

b)(35)phút(= dfrac3560 , extgiờ = dfrac35 : 560 : 5 , extgiờ = dfrac712 , extgiờ )

c)(90)phút(= dfrac9060, extgiờ = dfrac90 : 3060 : 30 , extgiờ = dfrac32 , extgiờ )
Bạn đang xem: Bài 18 trang 15 sgk toán 6 tập 2

*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 4: Rút gọn phân số - rèn luyện trang 15 - 16 khác • bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Rút gọn những phân số... • Giải bài xích 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cỗ răng không hề thiếu của... • Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:(a) ,, dfrac{3... • Giải bài 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các số đo thời... • Giải bài bác 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra m2 (viết... • Giải bài 20 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm những cặp phân số... • Giải bài 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong số phân số sau... • Giải bài bác 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số phù hợp hợp... • Giải bài bác 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cho tập thích hợp (A =... • Giải bài 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm những số... • Giải bài bác 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết tất cả các phân... • Giải bài bác 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cho đoạn... • Giải bài xích 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Một học tập sinh...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài bác sau


Xem thêm: Soạn Bài A Closer Look 2 Unit 2 Lớp 8 A Closer Look 2, Unit 2 Lớp 8 A Closer Look 2

Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 4: Rút gọn gàng phân số - rèn luyện trang 15 - 16
• bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài bác 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài đôi mươi trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Bảng 27 Sgk Sinh 8 Trang 88, Câu Hỏi Trang 88 Sinh 8 Bài 27

Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số