Bài 14 Lý 9 Trang 40

     

Giải bài xích tập trang 40, 41 bài 14 bài xích tập về năng suất điện cùng điện năng áp dụng SGK đồ dùng lí 9. Câu 1: khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện gắng 220V thì chiếc điện chạy qua nó có cương độ là 341mA....

Bạn đang xem: Bài 14 lý 9 trang 40


Bài 1 trang 40 sgk đồ vật lí 9

Bài 1. Lúc mắc một đèn điện vào hiệu điện cố 220V thì dòng điện chạy qua nó tất cả cương độ là 341mA.

a) Tính năng lượng điện trở và công suất của đèn điện khi đó. 

b) đèn điện này được sử dụng như trên, trung bình 4 giờ trong một ngày. Tính năng lượng điện năng ma đèn điện tiêu thụ vào 30 ngày theo đơn vị chức năng jun cùng số đếm tương ứng cảu công tơ điện.

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) Tính năng lượng điện trở Rđ của láng đèn.

Tính công suất phường của láng đèn

b) Tính năng lượng điện năng A mà đèn điện tiêu thụ.

Tính số đếm N của công tơ điện.

Trả lời:

a) Điện trở của nhẵn đèn được xem theo công thức 

R = ( fracUI) = ( frac220341.10^-3) = 645 Ω

Công suất của nhẵn đèn lúc ấy là p. = UI = 220. 0,341 = 75W.

b) Điện năng mà bonhs đèn tiêu tốn trong 30 ngày, mỗi ngày 4 giờ đồng hồ là:

A = Pt = 75.30.4.3600 = 32400000 J

Mỗi số đếm của công tơ điện là một kWh, nên ước ao tìm số đếm tương xứng của công tơ điện ta buộc phải tính điện năng theo đơn vị kWh.

Khi đó A = Pt = 75.30.4 = 9000Wh = 9kWh

Vậy số đếm tương ứng của công tơ điện là 9 số.

Bài 2 trang 40 sgk đồ gia dụng lí 9

Bài 2:

Một đoạn mạch tất cả một nhẵn đèn bao gồm ghi 6V - 4,5W được mắc thông suốt với một thay đổi trở với được để vào hiệu điện rứa không đổi 9V như hình 14.1. Điện trở của dây nối cùng ampe kế là hết sức nhỏ.

a) Đóng công tắc nguồn K, bóng đèn sáng bình thường. Tính số chỉ của ampe kế.

b) Tính điện trở và công suất tiêu thụ điện của vươn lên là trở khi đó.

c) Tính công của chiếc điện sản ra ở trở thành trở với ở toàn đoạn mạch vào 10 phút.

*

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) đèn điện sáng bình thường, yêu cầu số chỉ của ampe kế đúng bằng cường độ mẫu điện định nút chạy qua đèn.

b) Tính hiệu điện nỗ lực giữa nhì đầu biến đổi trở, từ kia tính được điện trở Rbt của đổi thay trở.

Tính hiệu suất tiêu thụ năng lượng điện năng Pbt của trở nên trở.

c) Tính công Abt của loại điện sản ra ở vươn lên là trở trong 10 phút.

Tính công A của mẫu điện sản ra sinh hoạt toàn đoạn mạch vào 10 phút.

Trả lời:

a) khi đóng công tắc nguồn K, bóng đèn sáng bình thường, tức là cường độ mẫu điện qua bóng đèn đúng bằng cường độ dòng điện định mức, và đó cũng là chỉ số của ampe kế.

Xem thêm: Muốn Tìm Thừa Số Chưa Biết Ta Phải Làm Sao, Lý Thuyết Tìm Một Thừa Số Của Phép Nhân Toán 2

Ta gồm Iđm = (fracP_dmU_dm) = (frac4,56) = 0,75 A.

b) Đèn sáng bình thường có tức thị hiệu điện cố trên nhì đầu đèn điện đúng bởi hiệu điện cố kỉnh định mức, vì vậy hiệu điện vậy giữa nhị đầu vươn lên là trở được tính là Ubt = U – Uđ = 9 – 6 = 3 V.

Điện trở của biến trở lúc ấy là Rbt =(fracU_btI_bt) = (frac30,75) = 4 Ω.

Công suất tiêu tốn của vươn lên là trở là Pbt = Ubt.Ibt= 3.0,75 = 2,25 W.

c) Công của chiếc điện sản ra trên biến trở trong 10 phút là

Abt = Pbtt = 2,25.10.60 = 1350 J.

Công của loại diện sản ra trên toàn đoạn mạch vào 10 phút là

 Ađm = Pmt = UmImt = 9.0,75.10.60 = 4050 J.

Bài 3 trang 41 sgk trang bị lí 9

Bài 3:

Một đèn điện dây tóc tất cả ghi 220V - 100W và một bàn là bao gồm ghi 220V - 1000W cùng được mắc vào ổ mang điện 220V ở mái ấm gia đình để cả hai cùng vận động bình thường.

a) Vẽ sơ vật mạch điện, trong số ấy bàn là được kí hiệu như một năng lượng điện trở với tính điện trở tương đương của đoạn mạch này.

b) Tính năng lượng điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong một giờ theo đơn vị jun và đơn vị kilooat giờ.

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) Vẽ sơ thứ của mạch điện. 

Tính năng lượng điện trở của nhẵn đèn R1 = 484 Ω.

Tính năng lượng điện trở của bàn là R2 = 48,4 Ω.

Tính điện trở tương tự R của đoạn mạch.

b) Tính điện năng A mà lại đoạn mạch tiêu thụ trong 1 giờ.

Trả lời:

*

a) Để đèn cùng bàn là thuộc hoạt động bình thường khi mắc vào hiệu điện thế 220V thì chúng buộc phải được mắc tuy nhiên song cùng với nhau. Sơ thiết bị mạch điện như hình 14.2.

Điện trở của láng đèn là Rđ = (fracU_d^2P_d) = (frac220^2100) = 484 Ω.

Điện trở của bàn tà tà Rbl = (fracU_bl^2P_bl) = (frac220^21000) = 48,4 Ω.

Điện trở tương đương của mạch lúc đèn với bàn là mắc song song nhau là:

Rtm = (fracR_dR_blR_d+R_bl=frac484.48,4484+48,4=frac23425,6532,4) = 44 Ω.

b) Điện năng cơ mà đoạn mạch này tiêu thụ trong một giờ theo đơn vị jun là

A = UIt = (fracU^2R_tm) t = (frac220^244).1.3600 = (frac17424000044) = 3960000 J.

Xem thêm: Getting Started Unit 1 Lớp 9 Sách Mới, Soạn Tiếng Anh Unit 1 Lớp 9: Getting Started

Điện năng cơ mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị chức năng kilooat giờ là

A = UIt = (fracU^2R_tm) t = (frac220^244).1 = (frac4840044) = 1100 W.h = 1,1 kW.h.