Bài 127 Trang 50 Sgk Toán 6 Tập 1

  -  

Giải bài bác 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Phân tích các số sau ra thừa số nhân tố rồi cho biết thêm mỗi số đó chia hết cho
Bạn đang xem: Bài 127 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Đề bài

Phân tích những số sau ra thừa số yếu tố rồi cho thấy mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố như thế nào ?

a) (225); b) (1800);

c) (1050); d) (3060).


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*
Xem thêm: Soạn Bài Xa Ngắm Thác Núi Lư Ngu Van 7, Xa Ngắm Thác Núi Lư

Lời giải bỏ ra tiết

a) 

*

(225 = 3^2.5^2) chia hết cho (3) cùng (5);

b)

*

(1800 = 2^3.3^2.5^2) chia hết mang đến (2, 3, 5);

c)

*

 (1050 = 2 . 3 . 5^2. 7) chia hết cho (2, 3, 5, 7);

d)

*

(3060 = 2^2.3^2.5.17) chia hết cho (2, 3, 5, 17). 
Xem thêm: Giải Bài Tập Lý 12 Bài 5 - Lý Thuyết Vật Lý 12: Bài 5

Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + xechieuve.com.vn"Ví dụ: "Bài 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1 xechieuve.com.vn"