Bài 12 sgk toán 8 tập 1 trang 74

  -  

Cho hình thang cân(ABCD) ((AB // CD, ,AB ). Kẻ những đường cao(AE,, BF) của hình thang. Minh chứng rằng(DE = CF.)
Bạn đang xem: Bài 12 sgk toán 8 tập 1 trang 74

*

Hướng dẫn:- vào hình thang, hai lân cận bằng nhau.- vết hiệu nhận ra hình thang cân:+ Hình thang tất cả hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân+ Hình thang có hai đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân.

Bài giải

Vì hình thang(ABCD) cân nặng (giả thiết)(Rightarrow AD = BC; ,,widehatD = widehatC)Xét nhì tam giác vuông(AED) và(BFC) có: (AD = BC) (widehatD = widehatC)Nên( riangleAED = riangleBFC) (cạnh huyền – góc nhọn)Suy ra:(DE = CF) (cặp cạnh tương ứng)


*Xem thêm: Soạn Anh 12 Mới: Unit 8 Lớp 12 Sách Mới Speaking, Unit 8 Lớp 12: Skills Trang 34

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 3: Hình thang cân khác • Giải bài xích 11 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính độ dài những cạnh... • Giải bài 12 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang lại hình thang... • Giải bài xích 13 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến hình thang... • Giải bài xích 14 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Trong số tứ... • Giải bài 15 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến tam giác(ABC)...


Xem thêm: Ví Dụ Ion Đơn Nguyên Tử - Sự Tạo Thành Ion, Liên Kết Ion Và Tinh Thể Ion

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số - Hình học tập 8