BA ĐIỆN TÍCH Q GIỐNG HỆT NHAU

  -  

Câu hỏi: tía điện tích q giống hệt nhau được đặt cố định tại ba đỉnh của một tam giác đều tất cả cạnh a. Độ lớn cường độ điện trường tại trọng tâm của tam giác đó là:

*

Lời giải:

Đáp án đúng:D.

Bạn đang xem: Ba điện tích q giống hệt nhau

E = 0

Giải thích:

*

Tại O bí quyết đều 3 đỉnh A, B, C với cùng độ lớn điện tích là q.

Khoảng phương pháp từ trung tâm của tam giác đều đến mỗi đỉnh của tam giác là:

*
*
Chọn D. E = 0.

Kiến thức mở rộng:

1. Điện trường


- Điện trường là môi trường (dạng vật chất) phủ quanh điện tích cùng gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt vào nó.

- Nơi nào bao gồm điện tích thì bao quanh điện tích đó có điện trường.

- Một điện tích Q nằm tại một điểm trong không gian sẽ gây ra xung xung quanh nó một điện trường. Một điện tích q nằm vào điện trường đó sẽ bị Q tác dụng một lực điện cùng ngược lại, q cũng tác dụng lên Q một lực đối

2. Cường độ điện trường

Giả sử bao gồm một điện tích điểm Q nằm tại điểm O. Điện tích này tạo ra một điện trường bao bọc nó. Để nghiên cứu điện trường của Q tại điểm M, ta đặt tại đó một điện tích điểm q, gọi là điện tích thử cùng xét lực điện tác dụng lên q (Hình 3.2). Theo định luật Cu-lông, q càng nằm xa Q thì lực điện càng nhỏ. Ta nói điện trường tại các điểm càng xa Q càng yếu. Vày thế cần phải xây dựng một khái niệm đặc trưng cho sự mạnh, yếu của điện trường tại một điểm. Khái niệm đó là cường độ điện trường.

*

a. Định nghĩa.

Thực nghiệm chứng tỏ rằng lần lượt các điện tích thử q1, q2,… khác biệt tại một điểm thì:

*

Ta tất cả thể thấy độ lớn của lực điện tác dụng lên điện tích thử q = +1C để đặc trưng mang lại cường độ điện trường tại điểm mà ta xét. Tuy vậy theo công thức (1.1), độ lớn F của lực điện tỉ lệ thuận với q, đề nghị thương số F/qchính là độ lớn của lực điện tác dụng lên điện tích 1C. Bởi vì đó, ta sẽ lấy thương số này có tác dụng số đo của cường độ điện trường. Vậy ta tất cả định nghĩa sau:

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng mang đến tác dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó cùng độ lớn của q.

*

b. Vectơ cường độ điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn điện tích q là đại lượng vô hướng, đề nghị cường độ điện trường Ecũng là một đại lượng vectơ.

Cường độ điện trường được biểu diễn bằng một vectơ gọi là vectơ cường độ điện trường. Từ công thức (3.1), ta có:

Vectơ cường độ điện trườngEcó:

+ Phương với chiều trùng với phương và chiều của lực điện tác dụng lên điện tích thử q dương.

Xem thêm: Nguyên Tắc Bổ Sung Trong Quá Trình Phiên Mã Là Sự Liên, Phiên Mã Là Quá Trình Tổng Hợp

+ Chiều lâu năm (môđun) biểu diễn độ lớn của cường độ điện trường theo một tỉ lệ xích nào đó.

c. Đơn vị đo cường độ điện trường.

Đơn vị đo cường độ điện trường là Vôn trên mét (kí hiệu là V/m).

d. Công thức tính cường độ điện trường tại một điện tích điểm

Công thức tính cường độ điện trường tại một điện tích điểm Q:

*

e. Nguyên lí chồng chất điện trường

Giả sử tất cả hai điện tích điểm Q­1­ và Q2­gây ra tại điểm M nhì vec tơ cường độ điện trườngE1vàE2.

Nguyên lí chồng chất điện trường: những điện trường E1 với E2 đồng thời tác dụng lực điện lên điện tích q một cách độc lập với nhau. Cường độ điện trường tại một điểm bằng tổng hợp củavec tơ E1vàE2.

*

Các vectơ cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành.

3. Những đạng bài bác tập về điện trường

Dạng 1:Xác định cường độ điện trường bởi vì điện tích gây ra tại một điểm

* Phương pháp:

- Cường độ điện trường vày điện tích điểm Q gây ra có:

+ Điểm đặt: Tại điểm đang xét;

+ Phương: Trùng với đường thẳng nối điện tích Q và điểm đang xét;

+ Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0 và hướng về Q nếu Q

*

, vào đó k = 9.109Nm2C-2.

Dạng 2:Xác định lực điện trường tác dụng lên một điện tích trong điện trường

* Phương pháp:

- Lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích q đặt trong điện trường:

*

có: + Điểm đặt: tại điểm đặt điện tích q;

+ Phương: trùng phương với vector cường độ điện trường ;

+Chiều: cùng chiều với nếu q > 0 với ngược chiều với nếu q

*

- Vẽ vecto hợp lực bằng theo quy tắc hình bình hành.

Xem thêm: Bài Toán Tính Quãng Đường Lớp 5, Quãng Đường Toán Lớp 5

- Tính độ lớn hợp lực dựa vào phương pháp hình học hoặc định lí hàm số cosin.